Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    124 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-124

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Istoria medicinii universale. Sub îngrijirea prof. dr. doc. V. L. Bologa. Colaboratori: prof. dr. doc. Constantin Anastasatu, prof. dr. doc. Ander Zoltán. Bucureşti: Editura Medicală, 1970, 803 p., Intreprinderea Poligrafică Informaţia, Bucureşti

Maros Tiberiu - Lázár Ladislau - Seres-Strum Ludovic: Anatomia descriptivă şi topografia omului (cu elemente de embriologie şi aplicaţii clinice). Vol. 3: Coloana vertabrală, gâtul, torcele, spatele. Tg.-Mureş: Institutul Medico-Farmaceutic, 1970, 303 p.

Mihăilescu Ion - Tănăsescu Gheorghe: Az ember bonctana és élettana. Tankönyv a VII. osztály számára. számára. Fordította: Kiss Éva és Kiss Melánia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 207 p.

Stănescu Viorica - Andronescu Armand - Mihăilescu Ion: Az ember bonctana és élettana. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára. Fordította: Kiss Éva, dr. Kiss Zoltán, Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 199 p.

Mihăilescu I. - Tănăsescu Gheorghe: Az élet boctana, élettana, egészségtana. Tankönyv a VII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 196 p.

Stănescu Viorica - Andronescu Armand - Mihăilescu Ion: Az ember bonctana és élettana. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 248 p.

dr. Kahána Ernő: Az orvosé a szó. (Előre kiskönyvtára 11.). Bukarest: Előre, 1972, 375 p.

MihăilescuI. - Tărăsescu Gheorghe: Az ember bonctana, élettana, egészségtana. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Kiss Éva és Kiss Melánia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 207 p.

Szabó Zsigmond: A csirasejtek és a megtermékenyítés. A borítólapot tervezte Cseh Gusztáv. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1972, 123 p., Intreprinderea Poligrafică Cluj

Stănescu Viorica - Andronescu Armand - Mihăilescu Ion: Az ember bonctana és élettana. Tankönyv az általános iskolák és szaklíceumok III. évfolyam számára. Fordította: Kiss Éva, dr. Kiss Zoltán, Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 218 p.,

Peteanu Mihai - Măndruşca Elisabeta: Az ember bonctana, élettana és egészségtana. Fordította: Kiss Éva és Kiss Zoltán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 184 p.,

62/1974 számi törvény a találmányokról és az újításokról. Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztály, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial", Bucureşti) 32 p.,

Stănescu Viorica - Andronescu A. - Mihăilescu Ion: Az ember bonctana és élettana. Tankönyv az általános iskolák és szaklíceumok III. évfolyama számára. Fordította: Kiss Éva, dr. Kiss Zoltán és Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, 248 p.,

Mândruşca E. - Peteanu Mihai: Az ember bonctana, élettana és egészségtana. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Kiss Éva, Kiss Zoltán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, 140 p.,

Stănescu V. - Andronescu A. - Mihăilescu I.: Az ember bonctana és élettana. Tankönyv a líceumok III. évfolyam számára. Fordította: Kiss Éva, dr. Kiss Zoltán és Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, 236 p.,

Matekovits György: Fogas kérdések. Egészségügyi ismeretterjesztő munka. Temesvár: Facla Könyvkiadó, 1977, 175 p., 6590 pld.

Stănescu Viorica - Andronescu S. - Mihăilescu Ion: Az ember bonctana és élettana. Fordította: Kiss Éva, Kiss Zoltán és Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 236 p.

Maros Tiberiu - Lázár Ladislau - Seres-Sturm Ludovic: Anatomia descriptivă şi topografică a omului. Cu elemente de embriologie şi aplicaţii chimice. Volumul 2. Ediţia a 2-a. Tg.-Mureş: , 1978, V + 486 p. multigr.

Maros Tiberiu - Lázár Ladislau - Seres-Sturm Ludovic: Az emberi test leíró- és tájanatómiája. A fej - 2 kötet. - Volumul 2. Kézirat. Tg.-Mureş: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1978, 388 p.

Hankó Z. - Ciocănelea V. - Stoian Ionescu P.: Tehnica farmaceutică. Colaboratori: L. Adam, E. Szántó, Z. Csáth-Stîncel. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 556 lap, 600 + 130 pld.,

Atanasiu Eugen: A gyógynövények birodalmában. Fordította: dr. Nagy Miklós. (Kaleidoszkóp). Bucureşti: Editura Agro-Silvică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 199 lap,

Horváth Paul - Enescu Constantin: Prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cauzate de substanţe insectofungicide. : , 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 31 lap, 1500 pld.,

Ionescu Mariana: A zöldség, a gyümölcs és... a szépség. Fordította: dr. Nagy Miklós. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 135 lap, 6000 pld.,

Anyák iskolája. 3., átdolgozott kiadás. Hargita Megye Egészségügyi Igazgatósága. Szerzők a szöveg végén: dr. Trózner Ferenc, dr. Murán János, dr. Pochota Gyula. Tîrgu-Mureş: Egészségügyi Nevelési Szolgálat, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 120 lap,

Ionescu Mariana: A zöldség, a gyümölcs és a szépség. Fordította: dr. Nagy Miklós. Bucureşti: Editura Agro-Silvică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 136 lap cu ilustr.,

Atanasiu Eugen: A gyógynövények birodalmában. Fordította: dr. Nagy Miklós. (Kaleidoszkóp). Bucureşti: Editura Agro-Silvică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 200 lap cu ilustr.,

Stănescu Viorica - Andronescu Armand - Mihăilescu Ion: Az ember bonctana és élettana. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára. Fordította: Kiss Éva, Kiss Zoltán, Szabó József. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 199 lap cu fig. + 4 f., 5400 pld.,

Szőcs Jozefa Balogh Éva: Toxicologie. Îndrumător de lucrări practice. Tîrgu-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1969, (Litogr.) 220 lap,

Maros Tibor - Lázár László - Seres-Strum Lajos: Az emberi test leíró és tájanatómiája. Embriológia adatokkal és gyakorlati vonatkozásokkal. - Anatomie descriptivă şi topografică a omului. Egyetemi jegyzet. 3. kötet - volumul 3. Fordította: - Tradus de: dr. Lázár László. Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1979, 240 p., multigr.

Spielmann József: Az orvostudomány története. Tg.-Mureş: Litografia Institutului de Medicină, 1979, III + 223 p., multigr.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék