Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1973: 527 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 511-527

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Abager Basilius - Savin Emilia: Német nyelv. Tankönyv a VI. osztály számára. Átdolgozta: Rácz-Zeiler Anna. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Banat", Timişoara) 224 p.,

Almaş Dumitru - Nicoară Ion - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 263 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a iaşi-i népgyűlésen az 1848-as forradalom évfordulóján. 1973 május 4. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 23 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a megyei pártbizottságok és a Bukarest municipiumi pártbizottság első titkáraival és szervezési titkáraival az RKP KB-nál tartott tanácskozáson. 1973. November 14. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 40 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Nagy Nemzetgyűlés ünnepi ülésén a köztársaság kikiáltásának XXV. évfordulója alkalmából. 1972 december 29. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 55 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd az oktatás fejlesztéséről és tökéletesítéséről a RKP KB 1973. június 18 - 19.-i plenáris ülésén. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 56 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának és Románia Legfelsőbb Gazdasági-Társadalmi Fejlesztési Tanácsának közös plénumán. 1973. november 28. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 79 p.,

Ceauşescu Nicolae: ????. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti)

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának és Románia Legfelsőbb Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Tanács és a Minisztertanács együttes ülésén. 1973 július 13. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 27 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a romániai munkásosztály politikai pártja megalakulásának 80. évfordulóján tartott ünnepi gyűlésen 1973. március 30. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 56 p.,

Ceauşescu Nicolae: Románia a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építése útján. Jelentések, beszédek, cikkek. 1972 március - 1972 december. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 984 p.,

Ceterchi Ion - Gregorian A. - Bulzan A. - Păşteanu V.: Állampolgári nevelés. Románia Szocialista Köztársaság Alkotmánya. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 204 p.,

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a líceumok III. évfolyam számára Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 312 p.,

Chioreanu Mihai - Godeanu Eugen: A pártszervezet közgyűlése - kollektív vezetés, gondolkodás és döntés fóruma. Fordította: Popovici, Miron és Karács András. Ştefan Gherghiu Párt-Társadalom-politikai, gazdasági és Államigazgatási Vezetőkáderképző Akadémia. A Pártszervezetek Kiskönyvtára sorozat. A politikai- és gazdasági-társadalmi tevékenység szervezésének és vezetésének kérdései. Gyűjtemény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 43 p.,

Cinci pictori predecesori ai artei plastice din R.P. Ungară. Expoziţie. Catalogul expoziţiei. , 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj)

Codru Drăguşanu Ion: Erdélyi peregrinus. Fordította, a bevezetőt, a jegyzeteket írta: Bustya Endre. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 264 p., 3140 pld.

Conrad Joseph: A Narcissus négere. Három kisregény. Ifjúság. A sötétség mélyén. Fordította: Vámosi Pál. Útószót írta: Tamás Gáspár Miklós. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 312 p., 22900 pld.

Constantinescu Amicar: Az erdő bajnokai. Kifestőkönyv. Fordította: Kacsir Mária. Bukarest: Stadion Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Oltenia", Craiova) 32 p.,

Constantinescu Laura - Petrişor Cristea: Mértan és trigonometria. Tankönyv a líceumok I. Évfolyam számára. Fordította: Kovács Kálmán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 244 p.,

Constantinescu Mircea dr.: Elsősegély. Societatea de Crucea Roşie din RSR. Bucureşti: Editura Medicală, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 35 p.,

Covăceanu Eugenia: Számtan. TKN a III. osztály számára. Fordította: Vízi Menyhért. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 192 p.,

Creangă Ion: A disznó meséje. Fordította: Sütő András és Kiss Jenő. (Az én első könyvem 8.). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 96 p.,

Crestături păstorieşti din Ciuc. Szalagdíszes pásztorfaragás Csíkból. 2. kiadás. Szerkesztette és az előszót írta: János Pál. Miercurea Ciuc: Csíkszeredai Múzeum, 1973, (Tipografia Miercurea Ciuc) 18 p.,

Ander Zoltán dr. doc.: Amit az alkoholról tudni kell. Bucureşti: Editura Medicală, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 31 p., Societatea de Crucea Roşie din RSR,

Cristescu Leonida - Marinescu Laurian: Orosz nyelv. Tankönyv a líceumok II. évfolyam számára (VI. tanulmányi év). Átdolgozta: Lukács László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 179 p.,

Csehi Gyula: A baloldali forrásvidék. Tanulmányok. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1973, 259 p.,

Csillagok osztályosa. Jánosházy György versfordításai. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 270 p., 3800 pld.

Csiszér Zoltán: Propedeutica chirurgicală. Curs. Tg.-Mureş: Litografia I.M.F., 1973, 179, p.

Csokonia Vitéz Mihály: Vállogatott munkái. Az előszót írta, a kötetet gondozte: V. Szendrei Júlia. (Tanulók könyvtára). Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1973, 401 p.

Csűrös István: Az Erdélyi Mezőség élővilágáról. Bukarest: Tudományos Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 176 p.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék