Újvári Mária
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

1973: 527 tétel  

Abager Basilius - Savin Emilia: Német nyelv. Tankönyv a VI. osztály számára. Átdolgozta: Rácz-Zeiler Anna. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Banat", Timişoara) 224 p.,, 20 RON

Almaş Dumitru - Nicoară Ion - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 263 p.,, 20 RON

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a iaşi-i népgyűlésen az 1848-as forradalom évfordulóján. 1973 május 4. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 23 p.,, 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a megyei pártbizottságok és a Bukarest municipiumi pártbizottság első titkáraival és szervezési titkáraival az RKP KB-nál tartott tanácskozáson. 1973. November 14. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 40 p.,, 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Nagy Nemzetgyűlés ünnepi ülésén a köztársaság kikiáltásának XXV. évfordulója alkalmából. 1972 december 29. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 55 p.,, 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Beszéd az oktatás fejlesztéséről és tökéletesítéséről a RKP KB 1973. június 18 - 19.-i plenáris ülésén. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 56 p.,, 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának és Románia Legfelsőbb Gazdasági-Társadalmi Fejlesztési Tanácsának közös plénumán. 1973. november 28. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 79 p.,, 1 RON

Ceauşescu Nicolae: ????. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti), 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának és Románia Legfelsőbb Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Tanács és a Minisztertanács együttes ülésén. 1973 július 13. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 27 p.,, 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a romániai munkásosztály politikai pártja megalakulásának 80. évfordulóján tartott ünnepi gyűlésen 1973. március 30. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 56 p.,, 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Románia a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építése útján. Jelentések, beszédek, cikkek. 1972 március - 1972 december. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 984 p.,, 1 RON

Ceterchi Ion - Gregorian A. - Bulzan A. - Păşteanu V.: Állampolgári nevelés. Románia Szocialista Köztársaság Alkotmánya. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 204 p.,, 20 RON

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a líceumok III. évfolyam számára Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 312 p.,, 20 RON

Chioreanu Mihai - Godeanu Eugen: A pártszervezet közgyűlése - kollektív vezetés, gondolkodás és döntés fóruma. Fordította: Popovici, Miron és Karács András. Ştefan Gherghiu Párt-Társadalom-politikai, gazdasági és Államigazgatási Vezetőkáderképző Akadémia. A Pártszervezetek Kiskönyvtára sorozat. A politikai- és gazdasági-társadalmi tevékenység szervezésének és vezetésének kérdései. Gyűjtemény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 43 p.,, 1 RON

Cinci pictori predecesori ai artei plastice din R.P. Ungară. Expoziţie. Catalogul expoziţiei. Bucureşti: , 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj), 0 RON

Codru Drăguşanu Ion: Erdélyi peregrinus. Fordította, a bevezetőt, a jegyzeteket írta: Bustya Endre. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 264 p., 3140 pld., 5 RON

Conrad Joseph: A Narcissus négere. Három kisregény. Ifjúság. A sötétség mélyén. Fordította: Vámosi Pál. Útószót írta: Tamás Gáspár Miklós. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 312 p., 22900 pld., 5 RON

Constantinescu Amicar: Az erdő bajnokai. Kifestőkönyv. Fordította: Kacsir Mária. Bukarest: Stadion Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Oltenia", Craiova) 32 p.,, 130 RON

Constantinescu Laura - Petrişor Cristea: Mértan és trigonometria. Tankönyv a líceumok I. Évfolyam számára. Fordította: Kovács Kálmán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 244 p.,, 20 RON

Constantinescu Mircea dr.: Elsősegély. Societatea de Crucea Roşie din RSR. Bucureşti: Editura Medicală, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 35 p.,, 30 RON

Covăceanu Eugenia: Számtan. TKN a III. osztály számára. Fordította: Vízi Menyhért. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 192 p.,, 20 RON

Creangă Ion: A disznó meséje. Fordította: Sütő András és Kiss Jenő. (Az én első könyvem 8.). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 96 p.,, 10 RON

Crestături păstorieşti din Ciuc. Szalagdíszes pásztorfaragás Csíkból. 2. kiadás. Szerkesztette és az előszót írta: János Pál. Miercurea Ciuc: Csíkszeredai Múzeum, 1973, (Tipografia Miercurea Ciuc) 18 p.,, 168 RON

Ander Zoltán dr. doc.: Amit az alkoholról tudni kell. Bucureşti: Editura Medicală, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 31 p., Societatea de Crucea Roşie din RSR,, 30 RON

Cristescu Leonida - Marinescu Laurian: Orosz nyelv. Tankönyv a líceumok II. évfolyam számára (VI. tanulmányi év). Átdolgozta: Lukács László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 179 p.,, 20 RON

Csehi Gyula: A baloldali forrásvidék. Tanulmányok. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1973, 259 p.,, 39 RON

Csillagok osztályosa. Jánosházy György versfordításai. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 270 p., 3800 pld., 5 RON

Csiszér Zoltán: Propedeutica chirurgicală. Curs. Tg.-Mureş: Litografia I.M.F., 1973, 179, p., 76 RON

Csokonia Vitéz Mihály: Vállogatott munkái. Az előszót írta, a kötetet gondozte: V. Szendrei Júlia. (Tanulók könyvtára). Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1973, 401 p., 39 RON

Csűrös István: Az Erdélyi Mezőség élővilágáról. Bukarest: Tudományos Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 176 p.,, 123 RON


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék