Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    89 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-89

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Illusztrációk: Nichi Popescu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 184 lap cu ilustr. şi h. , 10000 + 5000 pld.,

Gyerborin G.: A második világhábrú jellegéről. Fordította: Miklós István. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 148 lap,

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a X. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 324 lap cu 2 f. ilustr. + 2 h.,

Nuţu Constantin: A közpkor története. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 192 lap cu ilustr., portr. h.,

Pall Francisc - Mureşan Camil: A középkor története. Tankönyv a IX. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 272 lap cu ilustr., portr. + h.,

Ştefan Gheorghe: A román nyelv és a román nép kialakulása. Az első feudális államok létrejötte országunk területén. Összeállította: Gh. Ştefan. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 44 lap,

Georgescu-Buzău Gh. - Vheresteşiu V.: Az 1848-as forradalom a román országokban. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 52 lap,

Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Illusztrációk: Nichi Popescu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, 184 lap, 27000 + 120 pld.,

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a X. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 311 l, 3500 + 120

A középkor története. Tankönyv a VI. osztály számára. Constantin Nuţu által átdolgozott kiadás. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 194 lap cu fig. + 2 h., 28000 + 120 pld.,

A német militarizmus és Románia. Történelmi visszapillantás. Írták: C. Nicolae-S. Asandei-N. Condurachi-A. Petri-R. Ţiulescu. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1963, 132 lap,

Nuţu Constantin: A középkor története. Tankönyv a VI. osztály számára. Constantin Nuţu által átdolgozott kiadás. Fordította: Hadházy Jolán. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 194 lap cu ilustr., portr. şi h., 28000 + 120 pld.,

Pall Francisc - Mureşan Camil: A középkor története. Tankönyv a IX. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana) 268 lap cu fig. şi portr. + 1 h., 5300 + 90 pld.,

Stănescu Eugen - Ştefănescu Ştefan: A román nép harca a kizsákmányolás, a társadalom és nemzeti elnyomás ellen, a függetlenségért. (XIV. század-XIX. század eleje - 1821.). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 48 lap,

Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 272 lap cu ilustr., portr. + h., 26500 + 120 pld.,

Bălcescu Nicolae: A románok Mihály Vitéz vajda idejében. Fordította: V. András János. Előszó: Al. Piru. (Román Írók). Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 432 lap, 1500 + 80 + 1000 + 60 pld.,

A középkor története. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 200 lap cu ilustr., portr. şi h. + 1 f. h., 23700 + 90 pld.,

Petric Aron - Adăniloaie Nichita: A román nemzeti állam kialakulása. A román nép harca a nemzeti függetleneségért. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 83 lap,

Románia hozzájárulása a fasizmus felett aratott győzelemhez. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 64 lap cu ilustr., portr. şi facs.,

Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 224 lap cu ilustr. şi portr. şi ., 24800 + 100 pld.,

Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii) 108 lap cu ilustr., portr. şi h., 29800 + 100 pld.,

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a X. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 272 lap cu ilustr., portr. şi h. + 3 f. pl. + 1 f. h., 5000 + 85 pld.,

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a VI. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 260 lap, 6200 + 110 pld.,

Mozzanatok a román nép hősi harcából a kizsákmányolás ellen, a nemzeti és társadalmi felszabadulásért (XVI-XIX. század). Előadás. (Kulturáli-Tudományos Ismeretterjesztő Tanács). Bukarest: Művelődés és Művészetügyi állami Bizottság, Ismeretterjesztő tanács, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 23 lap, 6500 + 140 pld.,

Pall Francisc - Mureşan Camil: A középkor története. Tankönyv a líceumok X. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 321 lap, 4400 + 85 pld.,

Vianu Alexandru: Az újkor és jelenkor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 212 lap, 19700 + 85 pld.,

Cheresteşiu Victor: A balázsfalvi nemzeti gyűlés 1848. május 15-17. Az 1848-as erdélyi forradalom kezdete és propagandája kidolgozása. Fordította: Benkő Samu. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 687 lap,

Conastantinescu-Iaşi Petre - Cheresteşiu Victor - Jordáky Ludovic: Lucrări şi publicaţii din România despre Marea Revoluţie Socialistă din octombire (1917-1944). Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Informaţia) 187 lap, 1350 pld.,

Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk története. Tankönyv a VI. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1967, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 189 lap, 228000 + 85 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék