Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    29 tétel lapozás: 1-29

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Szállj, szép szavú dal! Iskolai kórusgyűjtemény. Összeállította: Szász Károly és Birtalan József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 239 p., Intreprinderea Poligrafică Crişana, Oradea

Tusnádfalvi népdalok. Közzéteszi Almási István, Kovászna Megye Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottsága. Sepsiszentgyörgy: Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Sf. Gheorghe) 32 p.,

Új guzsalyam mellett. Éneklettem én özvegyasszony Miklós Gyurkáné Száklya Rózsa hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldovában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Kallós Zoltán. A dallamanyagot Jagamas János ellenőrizte. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 180 p., 3800 pld.

Visky Edit: Teorie şi solfegii. Manual pentru clasa a II-a a şcolilor de muzică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 273 p.,

Zolcsák Miklós és Fejér Kálmán: Cîntece populare din Dara. - Darai népdalok. Comitetul judeţean de cultură şi educaţie socialistă Satu Mare, Cenrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă. - Szatmár megye Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottsága. Satu Mare - Szatmár: Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja, 1973, (Tipografia Satu Mare) 140 p.,

Romániai magyar népdalok. Közzéteszik: Jagamas János és Faragó József. A Kolozsvár-Napoca-i Etnográfiai és Folklór Osztály archívumából válogatta, szerkesztette és zenei jegyzetekkel ellátta Jagamas János. A szövegeket hangszalagról lejegyezte, sajtó alá rendezte és népköltési jegyzetekkel ellátta: Faragó József. A dallamlejegyzést Almási István, Szenik Ilona, a szövegeket Gálffy Mózes ellenőrizte. Kottarajz Tóth István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 476 p., 1200 pld.

Szabó Klára: Dalolj velünk. Énekgyűjtemény I-V. osztály számára. II átdolgozott kiadás. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 232 p.

Terényi Ede: 5 madrigrali pe versuri de József Attila şi Balassi Bálint. - Öt madrigál József Attila és Balassi Bálint verseivel. Románra fordította: Anna Voileanu-Nicoară, Adrian Pop. Bucureşti: Editura Muzicală, 1977,

Cântarea României - Megéneklünk Románia. Vegyeskari és a capella kórusmű. Bucureşti: Editura Muzicală, 1977, 60 p.

Cîntece patriotice şi revoluţionare. Kétnyelvű szöveggel. Bucureşti: Editura Muzicală, 1978, 204 p., 19000 pld.

Két hegy között felsütött a holdvilág. - Auzi valea cum răsună. Kovászna megyei népdalok. Szerkesztette: Bencsédi Huba. Illusztrálta. Seres András. Kottarajzok: Mézes László. Sepsiszentgyörgy: A Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja., 1978, 120 p., 500 pld.

Népdalfeldolgozások - Prelucrări din folclor. Szerkesztette: Benczédi Huba. Kottarajzok: Mézes László. Sepsiszentgyörgy: A Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja., 1978, 118 p., 400 pld.

Szabó Csaba: Öt dal Dsida Jenő verseire, szoprán szólóra és zenekarra. Román változat: Valeria Covătaru. Bucureşti: Editura Muzicală, 1978, 78 p., 230 pld.

Énekben hallottam. Régi magyar világi énekek. Válogatta, az előszót írt és jegyzetekkel ellátta. Boros Zoltán. Lektorálta Bács Lajos, Benkő András. A borítólap Horváth Gyöngyvér munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 176 la, 18400 pld.

Tavaszi szél vizet áraszt. Szerkesztette: Almási István. 2., bővített kiadás. Ekkenőrízte Jagamas János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 300 p., 30000 pld.

Szállj, szép szomorú dal! Iskolai kórusgyűjtemény. Válogatta: Szász Károly, Birtalan József. 2. átdolgozott kiadás. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 240 p.

Csodakürt. Népek gyermekdalai. Összeállította: Selmeczi Marcella. Lektorálta: Major Ferenc, Szenik Ilona. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 212 p., 6450 pld.

Kálmán Andor: Érik már a búza. Fárfikar. Serestély Béla verse. Zenéjét szerezte Kálmán Andor. Temesvár: Editura Casa Regională a creaţiei polulare, 1960, 2 lap

Oláh Tiberiu: Cantată - Kantáta. Női karra. Bucureşti: Editura Muzicală, 1960, (Lit. Şi Tipografia.) 33 lap, litogr., 219 pld.,

Zoltán Aladár: Nyújts kezet. Szövegét íta: Majtényi Erik. Zenéjét szerezte: Zoltán Aladár. Bukarest: , 1960, 4 lap,

Jodál Gábor: Coruri pentru versuri de poeţi contemporani. - Kórusok jelenkori költők verseire. Cor mixt. - Vegyeskarra. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 36 lap cu lit., zip.,

Zoltán Aladár: Bazsarózsa. Négy népdal vegyes karra. Tg.-Mureş: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 8 lap,

Zoltán Aladár: Szebb lesz az ország. Hat dal műkedvelőknek. Tg.-Mureş: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 24 lap,

Cîntece de masă - Tömegdalok. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 4) 64 lap,

Cîntecul tractoristei - Dal a traktoristalányról. Cor mixt cu acompaniament de pian. Muzica de Téger Eugen zenéje. Versurile de Ion Socol şi Sziklai Jenő versei. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Lit. Şi Tipografia.) 6 lap,

Tömegdalok. Gyűjteményes kötet. Bucureşti: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1963, (Lit. şi Tipografia. Casei centrale a creaţiei populare) 39 lap, 500 pld.,

Coruri - Kórusművek. Tg.-Mureş: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 19 lap,

Jodál Gábor: Kardal kemény hangsorokban. Márki Zoltán verse. Vegyes kar. Tîrgu-Mureş: Ansamblul de Stat de cîntece şi jocuri, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 20 lap, 65 pld.,

Cîntece - Daloskönyv. Kétnyelvű kiadás. Casa regională a creaţiei populare. Marosvásárhely: Népi Alkotások Tartományi Háza, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 64 lap cu n. muz.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék