Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    37 tétel lapozás: 1-30 | 31-37

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Dutkai P. Ervin: Contribuţia la calculul eficacităţii coloanelor de rectificare cu umplură. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul Politehnic Gh. Gherghiu-Dej. Facultatea de Chimie Industrială, 1970, 37 p., Intreprinderea Poligrafică, Braşov

Kolozsváry Zoltán: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul Politehnic Gh. Gheorghiu-Dej, 1970, 38 p.

Vass Mihail I.: Contribuţie la studiul absorţiei unor gaze pe straturi subţiri metalice, de cupru, argint şi aur, prin metoda potenţialului suprafeţei şi a calorimetriei de absorţie. Rezumatul tezei de doctorat. (Chimie). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1970, 46 p.

Pataki József: A csíki vashámor a XVII. század második a felében. / Román és német nyelvű kivonattal / Okmánytárgyú függelékkel. , 1971, 120 p., 1000 pld.

Hunian Irina - Hunian Mihail: A kozmetika Á.B.C.-je. Fordította: Klara Mauther. Bucureşti: Editura Tehnică, 1972, 256 p.

Sporn Alfred: Az élelmezési dolgozók egészségügyi alapismeretei. Fordította és a kiadást gondozta: Bálint Erzsébet. Hargita megye Néptanácsa. Egészségügyi Igazgatósága. Csíkszereda: Nevelési Szolgálat., 1973, (Tipografia Miercurea Ciuc) 70 p.,

Székely Andrei: Meserii din industria metalurgică: trefilator, termist-tratamentist, maşini-cablar, acoperitor metale. Bucureşti: Centrul de documentare şi publicaţii, 1973, 30 p.

Orbán Nicolae: Pigmenţi anorganici pentru lacuri, vopsele şi cerneluri. Bucureşti: Editura Tehnică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 232 p.,

Dutkai Ervin P.: Coloane cu umplutură în tehnologie chimică. Bucureşti: Editura Tehnică, 1977, 383 p.

Végh Olivér: Kalotaszegi fazekasság. Fotó: Keszthelyiné Fodor Lenke. Rajzok: Végh Olivér, Bodoni Zsuzsa, Kab-Debó Alajos. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 96 p. + 40 mell., 6600 pld.

Predescu T. T.: 300 recept pecsétfoltok tisztítására. Fordította: Keszi-Harmath Erzsébet. (Kaleidoszkop). Bucureşti: Editura Agro-Silvică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 160 lap, 7400 + 100 pld.,

Vodnár János: Vegyipari alapfogalmak és műveletek. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1979, 266 p.

Crăciun Ilie - Hasci Zoltán - Stan Constantin: Operaţii şi utilaje în industria chimică. Manual pentru licee de chimie industrială. Meseria operator în industria chimică. Clasa a 6-a. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 132 p.

Balint Şt. - Ştepan A.: The Study of the mathematical model for destillation precess in plate rectification columns. Societatea de Ştiinţe ale Naturii. Secţia Matematică. Seminarul de ecucţii funcţionale, nr. 63. Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1981, 11. p.

Ristea Ion - Dudutz Gyöngyi: Gyószeripari technológia. I. kötet. Alapfogalmak és alapműveletek. Egyetemi hallgatók számára. Í. Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1981, 152 p., multigr..

Sz. Benedek István: Világunk anyaga, a kompozit. Szaklektorok: Ferenc Árpád, Kerek Ferenc. A fedőlapot Árkossy István készítette. (Antenna). Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1981, 160 p.

Crăciun Ilie - Hacsi Zoltán - Stan Const.: Operaţii şi utilaje în industria chimică. Manual pentru licee cuprofilurile de chimie industrială, chimie-biologie şi fizică-chimie, clasa a X-a. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 132 p.

Danciu Felicia - Kory Mihai - Lupuţiu Georgeta: Structură chimică. Biodisponobilitate. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1983, 240 p.

Paniti Maria: Obţinerea şi studierea unor mase ceramice fosfatice din sistemul Al 203 - SI 02 CaO - P205. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj-Napoca: Universitatea din Cluj-Napoca, 1983, 25 /4/ p., multigr.

Szép Alexandru: Modelarea procesului de descompunere a carbonatului de calciu cu clorura de amoniu. Rezumatul tezei de doctorat. Iaşi: Institutul Polithenic, 1983, V + 30 p., multigr.

Vajda Lajos: A szentkeresztbányai vasgyártás története. Bitay Ödön bevezetőjével. Tudományos ellenőr: Rusz Sándor. Fedőlap: Bencsik János. A fényképeket Baló Lajos és Karsai Ella készítette. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1983, 199 p.

Bunta Magda - Katona Imre: Az erdélyi üvegművesség a századfordulóig. A borítólap: Pohár az 1762-1768 közötti évekből. Pohár a XIX. század utolsó negyedéből. A felvételeket Bodó András, Fódris Pál, Katona Imre és Jean Popescu készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 160 p. + 32 p. mell., 4000 pld.

dr. ing. Moldovan Petru - dr. ing. Brabie Voicu - ing. Nagy József: Tehnologii metalurgice. Pentru subingineri. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 535 p.

Schweiger Ágnes - Szalay Olga - Tordai Mária: Gyümölcs- és zöldséglevek, hűsítők, italok, szörpök és teák. Borítólap, illusztrációk: Túrós László. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1984, 272 p.

Crăciun Ilie - Marosi Zoltán - Stan Constantin: Operaţii şi utilaje în industria chimică. Manual pentru clasa a X-a liceele cu profilurile de chimie industrială, chimie-biologie şi fizică-chimie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 132 p.

Macarovici Dan - Hegedűs Zsolt - Popovici Elisabeta-Jeanne - Anoculăese Maria: Substanţe luminiscente. Bucureşti: Editura Tehnică, 1985, 88 p., multigr.

Petculescu Elena - dr. Slimeanu Virgil - Melghi Ecaterina: Tehnologii în industria alimentară. Manual pentru clasa a IX-a liceeindustriale cu profil de industrie alimentară. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1985, 146 p.

Schweiger Ágnes - Szalay Olga - Tordai Mária: Gyümölcs- és zöldséglevek, hűsítők, italok, szörpök és teák. (Kaleidoszkóp). Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1985, 271 p., Intreperinderea 13 Decembrie 1918, Bucureşti

Barga Béla: Teoria proceselor metalurgice. Îndrumar de laborator. Pentru uzul stundeţilor. Lucrări practice. Facultatea tehnologia construcţiilor de maşini. Catedra utilaj tehnologic. Braşov: Universitatea din Braşov, 1985, 144 p., multigr.

Bedő Carol: Reducerea duratei determinării indicelui colimetriei în alimente cu ajutorul unui biostimulator timic. Bucureşti: , 1968, (Lit. tip. IMF, Bucureşti) 17 lap, 140 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék