Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    43 tétel lapozás: 1-30 | 31-43

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Szigeti Zoltán - Oltean Ionică: Organizarea şi conducerea contabilităţii în industrie. , 1973, 260 p.

Szigeti Zoltán: Organizarea şi conducerea contabilităţii în industrie. Ediţia a 2-a, revizuită. , 1973, (Tipografia Universităţii Cluj) 179 p.,

Matei Horia: Évezredek kalózkrónikája. Kötet 1-2. Fordította: dr. Mátray Erzsébet. (Az Előre Kiskönyvtára 31 - 32.). Bukarest: Előre, 1974, (Combinatul Poligrafic Casa Scânteii) 487 p.,

Lánczos Ştefan: Elemente de contabilitate. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1975, 207 p.,

Németi Ladislau: Porgramarea în timp a fabricaţiei. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1975, 198 p.,

Adler Ladislau - Ionescu Mihai: Studiul şi concepţia investiţiilor industriale. Bucureşti: Editura Tehnică, 1975, 172 p.,

Az Államtanács 151/1975 számú törvényerejű rendelete az állami intézmények tevékenységek önfinanszírozásáról - 1522/1975 számú szabályok az állami intézmények egyes tevékenységeinek önfinanszírozásával kapcsolatos bevételi és kiadási tervek kidolgozására és végrehajtására. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Szektora, 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 64 p.,

Az Államtanács 209/1976. Számú törvényerejű rendelet a szocialista egységek pénztári műveletei szabályzatának jóváhagyásáról. - A szocialista egységek pénztári műveleteinek szabályzata. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Szektora, 1976, 24 p.

6/1977 számú törvény. A mester szerepéről és feladatköréről a termelésben. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1977, 24 p.

Németi Ladislau: Metode euristice de ordonanţare a fabricaţiei. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1977, 111 p.

Urmánczi Ştefan: Note de curs la analiza activităţii economice a intreprinderilor industriale. Petroşani: Litografia Institutului de Mine, 1977, 73 p., multigr.

Erős László: Bélyeggyűjtők könyve. Bélyegreprodukciók Csomafáy Ferenc. (KRKK). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 224 p. + 78 mell., 11650 pld.

Izsák Emeric - Radu Nicolae: Organizarea controlului calităţii produselor. Bucureşti: , 1978, 60 p. cu fig.

Jancsó Gyula: Concepţii noi în problema calităţii. Tg.-Mureş: , 1978, 44 p., multigr.

Jancsó Gyula: Statica în control. Tg.-Mureş: , 1978, 88 p., multigr.

5/1978 számú törvény. Az Állami Szocialista egységek szervezéséről és vezetéséről. 2. kiadás. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés az 1978 július 6-i ülésén. Közzétették a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye I. részének 1978 július 12-i, 56 számában. Gazdasági és pénzügyi törvényhozás 1. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 88 p.

Tóth Samu: A nyomtatott betű. Sajtó alá rendezte és az előszót írta: Benkő Samu. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 168 lap cu ilustr. facs. şi portr.,

Fábián Csaba - Ciobanu Gheorghe: Metode moderne de planificare operativă de producţie. Bucureşti: , 1979, (Tipografia Inid) 132 p.,

29/1978 számú törvény. A nyereségképzésről, tervezésről, rendeltetésről és befizetésről. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés az 1978. december 22-i ülésén és a RSzK Hivatalos Közlöny I. részének 1978 december 27-i 114-es számában tették közzé. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvénykezési Kiadványok szektora, 1979, 31 p.

Izsák Emeric: Metode de proiectare. Bukarest: , 1979, (Tipografia Inid) 172 p.,

Ciobanu Gheorghe - Fábián Csaba: Programarea aplicatvă a producţiei. Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie. INID Colecţia Probleme ale conducerii moderne. Bucureşti: , 1979, 72 p.

Az Államtanács 465/1979 számú törvényerejű rendelete. Az újrafelhasználható anyagok visszanyeréséről és hasznosításáról, a göngyeleg felhasználásáról és forgalmáról. 3. kiadás. Közzétette az Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye I részének 1980. Január 3-i 1-es számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980, 32 p.

Răducu Viorel: 49 kérdés és felelet az iparvállalatok szervezéséről. Fordította: Zsigmond Kálmán. Bucureşti: Editura Tehnică, 1980, 186 p.

328/1966 számú törvényerejű rendelet a közúti közlekedésről. - Szabályzat a közúti közlekedésről szóló 328/1966 számú törvényerejű rendelet alkalmazására és ebben a szektorban elkövetett kihágások megállapításáról és büntetéséről. Az Államtanács 56/75 számú törvényerejű rendelete a hivatalos gépkocsivezetők képzéséről. - Államtanács 97/1975 számú törvényerejű rendelete az amatőr gépjárművezetők képzéséről. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvénykezési Kiadványok szektora, 1981, 128 p.

Nagy Tiberiu - Sălăjan Cornel: Exploatarea şi tehnica transportului auto. Pentru subingineri. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 314 p. + 2 f.pl.

Nechita Mihai - Köllő Gavril: Căi ferate. Curs. Cluj-Napoca: , 1982, XII + 494 p., multigr.

5/1978. számú törvény. Az állami szocialista egységek vezetéséről, valamint a munkásönigazgatáson, az önálló gazdasági-pénzügyi ügyvitelen alapuló működésről. Az Államtanács 400/1981. számú törvényerejű rendelete. Egyes szabályok bevezetéséről a berendezések. Felszerelések, gépek üzelmeltetésére és karbantartására, a munkarend és fegyelem erősítésére, a megszakítás nélkül működő vagy magas üzemi vesztességi fokú berendezésekkel rendelkező egységekben. 3. kiadás. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés 1978. július 6-i ülésén és közzétette a RSzK Hivatalos Közlönye 1981. december 29-i 114-es száma. Bukarest: Államtanács Hivatalos Közlöny és Törvényhozási kiadványok szektora, 1982, 104 p.

Pătca N. - Bartha Anton - Cărbunescu Virgil: Lucrări practice de contabilitate şi mecanizare în evindenţă şi calcul. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, / 332 / p. + 8 f. pl.

Sagyebo Francisc - Olteanu Remus - Taciulescu Elionor - Valascu Ion: Design pentru dispozitive în construcţia de maşini. Cluj-Napoca: Institutul Politehnic, 1982, 244 p. cu fig. şi tab.

Buzea Valeriu - Beda Victor - Ene Gheorghe: Megelőző viselkedés a közúti forgalomban. Fordítók: Kolozsi Márton, Székei Ferenc, Alex. Cîmpian. Borítólap, illusztrációk: N. Nobilescu. Bukarest: Sport és Turisztika kiadó, 1982, 256 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék