Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    30 tétel lapozás: 1-30

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Csapó József: Cercetări asupra relaţiei dintre principalii indici biochimice la grâul de toamnă Bezostaia şi porumbul HD 311 şi nutriţie minerală. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj: Institutul Agronomic dr. Petru Groza, 1970, 35 p. + 48 f.

Simpozion cu tema Cultura porumbului în Cîmpia de Vest a RSR şi Cîmpia de Est a R. P. Ungară". Oradea 1971. 16 - 17. Aprilie. Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea. Staţiunea experimentală Oradea în colaborarea cu Institutul de cercetări pentru lucrările solului Karcag (R. P. U.). , 1971, 16 p., Intreprinderea Poligrafică Crişana

Angelescu Ioan - Florescu Elena - Miliţiu Ion: Mezőgazdaságtan. Gabonatermesztő övezet. Síkvidéki és alacsony fennsíki övezet. Kísérleti tankönyv az általános iskolák V. osztály számára. Fordította: Antal András, Nagy Miklós, Szalay Olga és Opra Pál. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 216 p.

Spătaru Mihai: A globális akkord a kukoricatermesztésben. Mezőgazdasági élelmiszeripari és Vízügyi Minisztérium. Propaganda és Oktatásügyi Igazgatósága. Bukarest: A mezőgazdasági folyóiratok szerkesztősége, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Bucureşti Noi) 16 p.,

Kőmíves Anton: Din experienţa CAP "Avîntul" din Pecica în obţinerea de producţii mari la cultura grîului. Arad: Casa Agronomului, 1974, 16 p.

Fehér Ecaterina: Cereale şi leguminoase. Lucrări practice. Pentru uzul studenţilor. Craiova: Universitatea din Craiova, 1983, 113 p., multigr. Partea I -1983

Cuculescu Grigore: Az őszi búza agrotechnikája. (Kulturáli-Tudományos Ismeretterjesztő Tanács) Mezőgazdasági Főtanács. Bukarest: Művelődés és Művészetügyi állami Bizottság, Ismeretterjesztő tanács, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 27 lap, 15700 pld.,

Mezőgazdaság. Talaj és talajművelés. Szántóföldi növénytermesztés. Tankönyv az V. osztály számára. Fordította: Szabó József, Szalay Olga. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 128 lap, 13000 + 70 pld.,

Kettős hibridkukorica-kísérletek 1959. Fordította: Szopós András, Szalay Olga. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 256 lap + 1 f. h., 1500 + 70 pld.,

Mureşan T. - Voinea S.: A kettős hibridkukorica-vetőmag előállítása. Fordította: Szopós András és Páll P. Olga. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 96 lap cu fig., 1500 + 100 pld.,

Băia Gh.: A kukorica a takarmányozásban. Fordította: dr. Nagy Miklós. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 96 lap cu fig. şi graf., 2000 + 100 pld.

Kisérletek kettős kukoricahibirdekkel. 1960. A Bukarest-Funduleni-i Kukoricatermesztési Kutatóintézetek kísérleti eredménye. Fordította: Szopós András. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 168 lap + 1 f. h., 1500 + 70 pld.,

Velican V. - Erdélyi I.: Hogyan érhetünk el nagy kukoricatermést. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 60 lap cu fig. şi graf., 4200 + 100 pld.,

A csépelési megbízott útmutatója. Mezőgazdasági Termény-értékesítő Állami Bizottság. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1961, (Lit. Şi Tipografia. Învăţătorului) 19 lap, lit., 1800 + 90 pld.,

Cumănaşu I.: 5000 kg szemeskukorica hektáronként. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 47 lap,

A gabonafélék és ipari növények termesztésének problémáival foglalkozó bizottság ajánlásai. A Kollektivista Parasztok Országos Tanácskozásának munkálataiból. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 12 lap,

Hogyan érhetünk el öntözés nélkül 5000 kg kukorica szemtermést hektáronként. Fordította: Keszi Harmath Erzsébet. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 31 lap,

Javaslatok az őszi búza termesztéséhez a Maros-Magyar Autonom tartományban, az 1962-1963-as megzőgazdasági évre. Marosvásárhely: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 22 lap,

Milyen agrotechnikát alkalmazunk, hogy 5000 kg-os szemestengeri termést érjünk el öntözetlen területeken. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1962, 6 lap,

Mit kell tudni a kettős hibridkukorica termesztésről. Oradea: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 20 lap,

Nagy Sándor: A kukorica termesztéséről és gazdasági jelentőségéről. A vajdai "Lenin útja" kollektív gazdaság tapasztalatából. U. A. románul: Din experienţa GAC "Drumul lui Lenin" din Vaida în cultura porumbului. Oradea: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 20 lap,

Ötezer kilogramm szemeskukorica-termés elérése öntözetlen területen. Marosvásárhely: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 20 lap cu graf.,

Szántóföldi növénytermesztés. 1 évfolyam. Háromszéki mezőgazdasági - állattenyésztési tanfolyam. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 503 lap cu fig.,

A Bánát tartományi varjasi kollektivistáknak a kukorica termesztésban szerzett tapasztalatai. Temesvár: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Timişoara) 12 lap,

Az 1962-es év tapasztalatai a magas kukoricatermés elérése terén Ludas rajonban. Marosvásárhely: Magyar Autonóm Tartomány Pártbizottsága, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 16 lap,

Ajánlások a 1963. évi kukoricatermesztésre. Nagyvárad: Crişana Tartományi Néptanács Mezőgazdasági Osztály, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 40 lap,

Kabán Ferenc: A kukorica története. A borítólap Feszt László, a rajzok Lazányi Zoltán munkája. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 175 lap cu fig. şi h. + 1 f. pl., 3000 + 120 pld.,

Ajánlások a búza termesztési eljárásaira a Maros-Magyar Autonom Tartományban az 1965-1966-os évre. Marosvásárhely: , 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 16 lap,

Gîlteanu Gheorghe - Pamfil Constantin - Stănculescu Petre: Mezőgazdaság. Talaj és talajművelés. Szántóföldi növénytermesztés. Tankönyv az V. osztály számára. Fordította: Szabó József, Szalay Olga. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 159 lap, 15000 + 85 pld.,

Mezőgazdaság. Talaj és talajművelés. Szántóföldi növénytermesztés. Tankönyv az V. osztály számára. Fordította: Szabó József, Szalay Olga. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 158 lap cu fig. + 6 pl., 15000 + 85 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék