Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    152 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-152

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Pány Gy. Viktor: Azotatul de amoniu - îngrăşămînt. Proprietăţi fizico-chimice şi consideraţii asupra descompunerii termice şi explozivităţii azotului simplu şi în amestec cu alte substanţe. Bucureşti: Editura Ceres, 1970, 383 p. (Ministerul Industriei Chimice, Direcţia generală a industriei îngrăşămintelor chimice, Intreprinderea Poligrafică Cluj)

Eck Kálmán: Introducerea în studiul mincii în agricultură. Traducere de dr. conf. Mariana Ioniţă. Bucureşti: Editura Ceres, 1972, 331 p.

Keresztes László: Öntözési útmutató a termelőszövetkezetekben dolgozó öntöző mesterek számára. Mezőgazdasági, élelmiszeripari és vízügyi vezérigazgatóság. Kovászna megye. , 1972, 129 p., Intreprinderea Poligrafică Sf. Gheorghe

Bistriceanu Chiristan - Tuşa Gheorghe: Hogyan használhatjuk jobban a személyi használatra szolgáló földparcellát. Takarmánynövények és burgonya. Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Vízügyi Minisztérium. Mezőgazdasági folyóiratok szerkesztősége. , 1972, 15 p., Intreprinderea Poligrafică Tiparul, Bucureşti

Chiriţă Constantin - Rogojeanu Adrian: A globális akkord a munkaszervezés és javadalmazás serkentő formája a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Növénytermesztés. Mezőgazdasági, élelmiszeripari és Vízügyi Minisztérium. Bukarest. Bukarest: A mezőgazdasági folyóirat szerkesztősége, 1972, 44 p., Intreprinderea Poligrafică, Bucureşti Noi

Marinescu Gheorghe - Ceauşescu Florea: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek pártszervezetei a parasztság szocialista öntudatának fejlesztéséért. A politikai és gazdasági-társadalmi tevékenység szervezésének és vezetésének kérdései. A pártszervezetek kiskönyvtára. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 84 p.,

Az öntözés gyakorlata. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 231 p.,

Titz Lajos - Sipos György - Mureşan Dumitru - Nagy Zoltán: Az öntözés gyakorlata. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 232 p.,

Gamentzy St.: Maşini şi instalaţii electrice în agriculutură. Manual pentru liceele, anul III. Bucureşti: Editura Ceres, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Oltenia, Craiova) 120 p.,

Mălin Elena: A jövedelmezőség növelésének útjai a gazdasági egységekben. Fordította: Barabás Sándor. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 68 p.,

A szövetkezetközi tanács alapszabálya. Jóváhagyva a 112/1974 számú törvényerejű rendelettel. - A szövetkezetközi társulás alapszabálya. Jóváhagyva a 113/1974 számú törvényerejű rendelettel. - Az állami és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti kooperáció és társulás alapszabálya. Jóváhagyva a 114/1974 számú törvényerejű rendelettel. , 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 40 p.,

dr. Vlăduţiu Ioan: A szatmári Someşul mezőgazdasági termelőszövetkezet a szüntelen fejődés útján. Szatmár: A Szatmár megyei Pártbizottság Propagandaosztálya és a Someşul Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, 1974, (Tipografia Satu Mare) 44 p.,

Gámentzy Ştefan: Maşini şi instalaţii electronice în agricultură. Manual pentru licee agricole. Anul III. Bucureşti: Editura Ceres, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Oltenia", Craiova) 135 p.,

Kórszerű trágyázás. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 204 p.,

Kuncser Eugen - Lupescu Florea - Machedon Olguţa - Matei Gh. I.: Mezőgazdaságtan. Tankönyv a VI. osztály számára. Kísérleti tankönyv. Fordította: Kiss Éva és Schweiger Ágnes. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 172 p.,

Calacea Leonida - Lazăr Dumitru - Mihályi Mátyás - Sebők M. Péter: Korszerű trágyázás. Bucureşti: Editura Ceres, 1975, 204 p., 680 pld.

7/1974 számú törvény az öntözőberendezések és a többi talajjavítási létesítmény megvalósításáról, üzemeltetéséről, karbantartásáról és finanszírozásáról. - A Minisztertanács 152/1975 számú határozata az öntözőberendezésekkel és egyéb talajavítási létesítményekkel kapcsolatban elkövetett kihágások megállapításáról és büntetéséről. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Szektora, 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 32 p.,

4/1974 számú törvény a mezőgadasági termelőszövetkezetek vezető tanácsainak, elnökeinek, főmérnökeinek, főkönyvelőinek, egyéb műszaki és gazdasági kádereinek, valamint a megyei mezőgazdasági és élelmiszeripari vezérigazgatóságoknak a feladatköréről és felelősségéről. -- 5/1974 számú törvény az állami mezőgazdasági egységek dolgozói bizottságainak, igazgatóinak főmérnökeinek, főkönyvelőinek, farmvezetőinek, egyéb műszaki és gazdasági kárdereinek valamint az állami mezőgazdsági vállalatok megyei trösztjei kollektív vezető szerveinek, igazgatóinak feladatköréről és felelősségéről. -- 6/1974 számú törvény a néptanácsok főbb feladatrairól a mezőgazdaság terén. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Szektora, 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 48 p.,

A mezőgazdasági termelőzövetkezetek alapszabályzata. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1977, 96 p., 19130 pld.

Csapó Iosif M. - Csapó Iosif I.: Dirijarea nutriţiei minerale, factor primordial în producţia vegetală. Zalău: Casa agronomului, 1977, 78 p.

Az Államtanács 346/1977 számú törvényerejű rendelete a mezőgazdasági szövetkezeti szervezetek alapszabályainak jóváhagyásáról. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 72 p.

Az Államtanács 265/1978 számú törvényerejű rendelete a nem szövetkezesített helységekben egyéni gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelők társulásai alapszabályának jóváhagyásáról. -A nem szövetkezetesített helységekbeli szarvasmarha és juhtenyésztők társulásainak alapszabálya. - A nem szövetkezetesített helységbeli gyümölcstermesztők társulásának alapszabálya. Közzétették az Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye I. részének 1978 július 13.-i 59. számában. Földjogi, mezőgazdasági és erdőőzdasági törvényhozás, 21. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 24 p.

Gamentzy Ştefan: Maşini şi instalaţii electrice în agricultură. Manual pentru liceele agroindustriale. Profilul: Mecanică agricolă. Meseria: mecanic agricol. Clasele a XI-a şi a XII-a. Ediţia a 3-a. Bucureşti: Editura Ceres, 1978, 151 p.

31/1978 számú törvény. A szocialista mezőgazdasági egységek vezető tanácsainak, az egész parasztságának a kongresszusáról és az Országos Mezőgazdasági Tanácsáról. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 14 p.

Az nem szövetkezetesített helységbeli szarvasmarha- és juhtenyészők társulatának alapszabálya. - A nem szövetkezesített helységekbeli gyümölcstermesztők társulásának alapszabálya. Bukarest: , 1978, 47 p.

Nagy Margareta - Marian Margareta - Meres G. Ropan Elena: Culegere de date pentru organizarea şi conducerea întreprinderilor agricole socialiste. Faculatea de Agricultură şi horticultură. Cluj-Napoca: Institutul Agronomic "dr. Petru Groza" , 1979, 74 p., multigr

Caraciugiuc Gr. - Nicolae C. - Gamentzy Şt. - Sulea I.: Mecanizarea agriculturii. Manual pentru liceele agroindustriale. Profilul agricol. Clasa a IX-a. Mecanic agricol. Clasa a X-a. Bucureşti: Editura Ceres, 1979, 312 p.

4/ 1978 számú törvény. A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok nyugdíjáról és más társadalombiztosítási járandóságokról. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés az 1977 június 30-i ülésén. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980,

5/1977 számú törvény. A nem szövetkezetesített: övezetekben egyéni gazdasággal rendelkező parasztok nyugdíjáról és más társadalombiztosítási járandóságairól. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980,

31/1977 számú törvény. A szocialista mezőgazdasági egységek vezető tanácsainak, az egész parasztságnak az élelmiszeripari, erdőgazdasági és vízgadálkodási dolgozók tanácsainak Kongresszusáról és az Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari Erdőgazdasági és Vízgazdálkodási tanácsról. 2. kiadás. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés az 1977 október 28-i ülésén és közzétette a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlöny I részének. 1977 október 28-i 112-es számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvénykezési Kiadványok szektora, 1981, 15 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék