Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    30 tétel lapozás: 1-30

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm





 


Hândoreanu Elena - Barócz Vasile: Analiza chimică a aerului de mină şi a pulberilor în industria minieră. Ministerul Minei şi Geologiei. Bucureşti: Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice, 1970, 165 p.

Deák István: A vágásvezető kézikönyve. Bucureşti: Editura Tehnică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 231 p.,

Igyártó Alexandru - Urseanu Nerva: Metode moderne de exploatare de mare productivitate a substanţelor minerale. Bucureşti: Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice, 1973, 188 p.

Cardos Vasile - Krischmayer Ioan: Un deceniu de existenţă (1963 - 1973) al explorării miniere - Ilbe. , 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Maramureş, Baia Mare) 35 p.,

Király Zoltán: Probleme ale organizării conducerii minelor. Bucureşti: Editura Tehnică, 1977, 144 p.

Simionescu Aureila - Nagy Béla: Optimizarea proceselor de predare a substanţelor minerale utile. Bucureşti: Editura Tehnică, 1979, 231 p. + 2 f. Pl.

Buttu Augustin - Dupot George - Rebreanu Pompei: A bányász kézikönyve. Fordította és szójegyzékkel ellátta: Dienes Zsombor. Bucureşti: Editura Technică, 1979, 456 p., 630 pld.

Cudalbu Elena - Benedek Angela: Zăcăminte de sbustanţe minerale utile. Manual pentru liceele industriale cu profil de mine, petrol, geologie. Meseriile: miner, preprarator cărbune şi minereuri, operator lucrători geologice. Clasa a XI-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 120 p. + 5 f. Pl.

Czibula Róbert - Florea Alexandru: Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor miniere. Partea mecanică. Curs pentru subingineri. Facultatea de maşini şi instalaţii miniere. Petroşani: Institutul de Mine, 1980, (Litografia Institutului de Mine) 379 p.,

Iliaş Nicolae - Magyari Andrei - Tiştea Dumitru - ing. prof. Iancu Alex: Instalaţii electormecanice ale exploatărilor miniere de suprafaţă. Manual pentru licee industriale cu profil de electrotehnică, meserie electromecanic pentru exploatări miniere le suprafaţă. Clasa a XI-a şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 131 p. cu fig. Şi tab.

Dumitru Const. - Barcsy Georgeta - Fodor Maria Tiberia: Utilajul şi tehnologia preparării substanţelor minerale. Manual pentru licee industriale cu profil mine-petrol-geologie, meseria preparator de cărbune şi minereuri, clasa XI-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 164 p.

Dumitru Const. - Barcsy Georgeta - Fodor Maria Tiberia: Utilajul şi tehnologia preparării substanţelor minerale. Manual pentru licee industriale cu profil mine-petrol-geologie, meseria preparator de cărbune şi minereuri, clasa XII-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 164 p.

Gal Iosif: Contribuţii la perfecţionarea de împuşcare în minele de miniereuri în vederea ridicării eficienţei lucrărilor de perforare - împuşcare. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul de Mine, 1982, 16 p.

Iliaş N. - Magyari Andrei - Tiştea Dumitru: Instalaţii electronice ale exploatărilor miniere la suprafaţă. Manual pentru licee industriale şi de matematică-fizică cu profilurile de electrotehnică, de matematică-electrotehnică, meseria electro-mecanic pentru exploatări miniere la suprafaţă clasa a XII-a şi şcoli preofesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 220 p.

Iliaş N. - Magyari Andrei - Tiştea Dumitru: Instalaţii electronice ale exploatărilor miniere la suprafaţă. Manual pentru licee industriale şi de matematică-fizică cu profilurile de electrotehnică, de matematică-electrothnică, meseria electro-mecanic pentru exploatări miniere la suprafaţă clasa a XI-a şi şcoli preofesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 132 p.

Koronka Ferenc: Contribuţii la mecanizarea tăierii cu combine în abatajele cu front lung la minele de cărbuni. Rezumatul tezei de doctorat. Petroşani: Institutul de Mine, 1983, 2 + 28 p., multigr.

Magyari Andrei: Utilaje de preparare a substanţelor minerale utile. Manual. Bucureşti: Editura Tehnică, 1983, 506 p.

Miklós Imre: Contribuţii asupra îmbunătăţirii construcţiei vagonului - siloz pentru săparea galeriilor. Rezumatul tezei de doctorat. Petroşani: Institutul de Mine, 1983, 24 p., multigr.

Cubalbu Elena - Benedek Angela: Zăcăminte de substanţe minerale utile. Manual pentru liceele industriale, cu profil de mine, petrol, geologie. Meseriile miner, preparator cărbune şi minereuri, operator geofizician. Pentru clasa a XI-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 120 p. + 1 f. pl. + 1 fog. Tab.

Constantin Dumitru - Baresnyi Georgeta - Fodor Maria Tibera: Utilajul şi tehnologia predării substanţelor minerale utile. Manual pentru liceele industriale cu profil mine-petrol-geologie, meseria predator cărbune şi minereuri. Manual pentru clasa a XI-a şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1985, 184 p. + 1 f.pl.

Budlabu Elena - Benedek Angela: Zăcăminte de substanţe minerale utile. Manual pentru clasa a XI-a, liceele industriale, cu profil de mine, petrol, geologie. Meseriile: miner, preparator cărbune şi minereuri, operator geofizician. Pentru clasa a XI-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1986, 119 p. + 5 fp., Intreperinderea Cluj

Kaba Iuliu: Dezbinarea gazelor de sondă prin termoabsorbţie. Bucureşti: IDT, 1960, 37 lap lito cu fig.,

Kaba Iuliu: Procedee noi folosite la încărcarea în abataje şi galerii. Bucureşti: IDT, 1960, 28 lap litogr. Cu fig. + 1 pl.,

Kovács Ştefan: Exploatări miniere subterane. Volumul I. Deschiderea şi pregătirea pentru exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile. Bucureşti: Editura de Stat didactică şi pedagogică, 1961, (Lit. Şi Tipografia. Învăţătorului) 396 lap cu fig., 700 + 120 pld.,

Balesethárítás a bányászatban. 2 kiadás. Szerkesztő: Tomesz Dezső. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 324 lap cu fig.,

Kovács Ştefan: Exploatări miniere. Vol. 2. Metodele de exploatare a zăcămintelor stratiforme. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 6) 646 lap,

Szőcs Elemér: Rectificarea filitelor. Expreienţa rectificatorului Szakács Alexandru de la mine "Înfrăţirea", Oradea. Din experienţa fruntaşilor în producţie. Bucureşti: Institutul de documentare tehnică, 1962, 15 lap cu fig. + 1 f. pl.,

Belső munkavédelmi szabályok. M.M.E.E. Tîrgu-Mureş: Trustul minier Mureş, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 6 lap,

Remete Iosif: Salvarea în minerit. Îndreptar practic. Bucureşti: Editura Tehnică, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) 60 lap, 13000 + 140 pld.,

Vajda Ludovic: Industria minieră şi metalurgică din Transilvania între 1848-1867. Rezumatul tezei de doctorat. Institutul de istorie şi arheologie, Cluj. Cluj: Academia RSR , 1967, (Lit. tip.) 59 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék