Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    278 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-278

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Gheroghiu Dan - Gheorghiu Cezar: Gépelemek munkások számára. Bucureşti: Editura Tehnică, 1970, 304 p.

Goia Laurenţiu - Cruceru Constantin - Popescu-Ghimpaţi Cristian - Kemény Rozália: Coroziunea şi protecţia anticorosivă a conductelor electrice. (Seria electro-energetică.). Bucureşti: Editura Tehnică, 1970, 255 p., Intreprinderea Poligrafică, Crişana, Oradea

Grünwald Ernest: Contribuţii la studiul formării depunerilor galvanice lucioase. Rezumatul tezei de doctorat (Chimie). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1970, 32 p.

Hândoreanu Elena - Barócz Vasile: Analiza chimică a aerului de mină şi a pulberilor în industria minieră. Ministerul Minei şi Geologiei. Bucureşti: Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice, 1970, 165 p.

Kelemen Árpád: Utilizarea motoarelor asicrone comandate prin impulsuri cu elemente de execuţie. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul Politehnic. Facultatea de Automatică, 1970, 51 p.

Kerekes Ferenc: A gépek üzemeltetése és karbantartása. Bucureşti: Hargita Megyei Agronómusok Háza, 1970, 8000 pld.

Mityukó Gheorghe - Ciucă Mircea: Alimentarea radioreceptoarelor şi televizoarelor. Seria Receptoare de televiziune. Bucureşti: Editura Tehnică, 1970, 180 p., Intreprinderea Poligrafică Tiparul, Bucureşti

Mityukó Gheorghe - Dobrescu Mircea - Lascu Mihail: Bazele televiziunii. Manual pentru şcoli postliceale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 296 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

Nagy Tiberiu: Studiul influenţei mişcării organizate a aerului din camera de ardere a motorului cu aprindere prin comprimare cu injecţie directă asupra formării şi arderii amestecului aer-combustibil. Braşov: Institutul Politehnic, 1970, 64 p.

Ochenatu Ion - Milotai Ştefan: Îmbunătăţirea calităţii reparaţiilor auto prin folosirea eficientă a straturilor de probă şi control. Ministerul Transporturilor. Bucureşti: Centrul de Documentare şi Publicaţii Tehnice, 1970, 74 p.

Popescu Stelian: Elektrotechnika. Elektronika és automatika. Kísérleti tankönyv az általános iskolák X. osztály számára. Fordította: Hitter Ibolya, Tóth Mária, dr. Puskás Ferenc. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 132 p.

Aczél Ottó F. G.: Contribuţii la studiul frecării interne a metalelor. Rezumatul tezei de doctorat. Timişoara: Universitatea Timişoara. Facultatea de Fizică, 1970, 43 p. /sokszorosított/ Lit. Univ. Timişoara

Bíró Károly - Crişan Alexandru - Viorel Adrian: Curs de maşini electronice. Volumul I. Noţiuni de bază. Transformatorul. Cluj: Institutul Politehnic, 1970, 145 p.

Csulak Ákos: Contribuţii la teoria, calculul şi executarea roţilor dinţate necirculare. Intreprinderea Poligrafică. Bucureşti: Inst. Politehnic. Gh. Gheorghiu-Dej, 1971, 43 p., Intreprinderea Poligrafică Cluj

Boza Macarie - Săndulescu Mihai: Elektrotechnikai alapfogalmak. Tankönyv az általános iskolák IX. osztály számára. Fordította: Hitter Ibolya. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 207 p.

Ciulin Dan - Evanovici Eduard: Rádió-vevőkészülékek javítása. Útmutató. Bukarest: Technikai Könyvkiadó, 1971, 256 p.

Dezső Ervin: A lézersugár. (Antena). Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1972, 117 p.

Dorobanţu Raul - Rădoi Mircea - Vîlcu Nicolae - Handra Mihai: A televíziós készülékek javítása. Útmutató. Bucureşti: Editura Tehnică, 1972, 372 p.

Mitykó Gheorghe - Dobrescu Mircea - Lascu Mihail: Bazele televiziunii. Manual pentru şcolile postliceale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 296 p.

Vendégek a világűrből? Miről vall a "repülő csészealjak" és a paleoasztronautika irodalma. (Az Előre Kiskönyvtára 14.). Bukarest: Előre, 1972, 336 p.

Deák István: A vágásvezető kézikönyve. Bucureşti: Editura Tehnică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 231 p.,

Dîmboiu Eugen - Gaal Carol - Szabó Wilibald: Electrotehnică şi maşini eletronice. Curs. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Sibiu) 488 p.,

Gerbert Francisc - Caiasân Vasile: Esztergályos útmutató. Átdolgozott, bővített és aktualizált újrakiadás. Bucureşti: Editura Tehnică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 464 p.,

Igyártó Alexandru - Urseanu Nerva: Metode moderne de exploatare de mare productivitate a substanţelor minerale. Bucureşti: Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice, 1973, 188 p.

Máthe Balázs - Curelaru Alexandru - Ogrezeanu Ştefan: Apareate electronice de înaltă tensiune. Bucureşti: Editura Tehnică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 424 p.,

Nagy Tiberiu: Exploatarea autovehiculelor. (Curs). Braşov: Universitatea Braşov, 1973, 361 p.

Romaniţa Mirvea - Niculescu Ion: A gépek felszerelése és kenése. Útmutató. Bucureşti: Editura Tehnică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 120 p.,

Sándor Ladislau: Curs de tractoare şi automobile. Cluj: Institutul Politehnic, 1973, (Institutul Politehnic Cluj) V + 345 p.

Bobeica Traian dr.: Gépelemek. Általános szakismeretek alkalmazása gépkocsikban és traktorokban. Kísérleti tankönyv az általános iskolák IX. osztály számára. Fordította: Hensel Manfred, Wagner Judit, Holok Péter és Sándor Gyula. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 192 p.,

Aczél Ottó - Boza C.: Dislocaţiile şi frecare în temă la metale. Timişoara: Facla Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Banat", Timişoara) 300 p.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék