Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    48 tétel lapozás: 1-30 | 31-48

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Csutak Wilhelem: Influenţa medicamentelor cardiotonice şi antiaritmice asupra radiofosfocaptării şi eliberării hormonului adrenocorticotrop. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 36 p.

Despre medicina populară românească. Studii, note şi documente. Coordanatori: prof. dr. doc. Andrei Zoltán, dr. Apostol, Odiseu... Volumul constituie contriubuţia cercetătorilor români la al XXII-lea congres internaţional de istoria medicinii. Bucureşti-Constanţa august-septembrie, 1970. Bucureşti: Editura Medicală, 1970, 325 p., Intreprinderea Poligrafică, Bucureşti

Horváth Tibor: Studiul unor noi medicamente venotonice din droguri indigene. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 35 p.

Rácz G. - Laza A. - Coiciu E.: Plante medicinale şi aromatice. Bucureşti: Editura Ceres, 1970, 228 p., Combinatul Poligrafic Casa Scânteii

Bocşa Maria - Giurcă Virgil - Marossy Anna: Contribuţii la cunoaşterea medicinii populare din bazinul Crişului Negru (Zona Crişului Pietros). Comitetul judeţean pentru cultură şi artă, Bihor. Oradea: Muzeul Oradea, 1970, 39 p., Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea

Rácz Gábor - Laza Aristide - Coiciu Evodochia: Gyógy- és illóolajos növények. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1972, 251 p.

Marossy Anna: Taina "leacurilor băbeşti". Oradea: Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bihor, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 20 p.,

Csedő Carol - Horvath Tibor - Ajtay Mihai: Evidenţa şi legislaţia farmaceutică. , 1974, (Tipografia Tg.-Mureş) 112 p.,

Rácz Gabriel - Csedő Carol: Farmacognozie. Curs de plante medicinale şi aromatice. Volumul I. Tg.-Mureş: , 1976, 200 p. + 2 f. Multigr.

Rácz - Kotilla Elisabeta: Farmacodinamie. Curs. Volumul I. Tg.-Mureş: , 1976, 122 p., multigr.

Ádám Ludovic - Popovici Adriana - Szántó Éva: Curs de tehnică farmaceutică. Volumul I. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1977, 434 p.

Rácz-Kotilla Erzsébet: Farmakó-dinamikai gyógyszerhatás-tan. Negyedéves gyógyszerészhallgatók számára. Marosvásárhely: , 1977, 103 p., cu fig.

Csedő Károly - Horváth Tibor - Ajtay Mihály: Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás. Marosvásárhely: , 1978, 165 p. + 5 f. pl.

Feszt György: Gyógyszertan. 1. kötet. Általános rész. Idegrendszer. Marosvásárhely: , 1978, 227 p.

Ádám Ludovic - Popovici Adriana - Szántó Éva: Curs de technică farmaceutică. Volumul II. Fascicolul I. Tg.-Mureş: , 1978, 269 p. + VI. p. multigr.

Birek L. - Rákosfalvi Zoltán: Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională. Tg.-Mureş: , 1978, 176 p., multigr.

Birtalan Şt. A.: Exerciţiu fizic şi coloana vertebrală. Fotografii: Ştefan Birtalan. Ilustraţii: Transilvania Ierulescu-Roibaşu. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1978, 168 p.

Hankó Z. - Ciocănelea V. - Stoian Ionescu P.: Tehnica farmaceutică. Colaboratori: L. Adam, E. Szántó, Z. Csáth-Stîncel. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 556 lap, 600 + 130 pld.,

Atanasiu Eugen: A gyógynövények birodalmában. Fordította: dr. Nagy Miklós. (Kaleidoszkóp). Bucureşti: Editura Agro-Silvică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 199 lap,

Atanasiu Eugen: A gyógynövények birodalmában. Fordította: dr. Nagy Miklós. (Kaleidoszkóp). Bucureşti: Editura Agro-Silvică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 200 lap cu ilustr.,

Szőcs Jozefa Balogh Éva: Toxicologie. Îndrumător de lucrări practice. Tîrgu-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1969, (Litogr.) 220 lap,

Feszt Gheorghe: Farmacologie. Volumul I. Curs. Tg.-Mureş: , 1979, 236 p., IMF Tg.-Mureş

Izsák Sámuel: Farmacia de-a lungul secolelor. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979, (Intreprinderea Poligrafică) 423 p.,

Kovács Júlia: Gyógyszerészeti biokémia. Egyetemi kurzus. Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1979, VIII + 455 p. multigr.

Birek László - Rákosfalvi Zoltán: A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei. Egyetemi kurzus. Marosvásárhely: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet., 1979, 158 p. + 1 f. multigr.

Deleanu Mişu - Kolozsi Judit: Növénytan. Tankönyv az V. osztály számára. Fordította: Kiss Éva. Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1980, (Tipografia Univeristăţii din Timişoara) III + 193 p., multigr.

Gyéresi Árpád: Gyógyszerészeti kémia. Kurzus. I kötet. Egyetemi hallgatók számára. Gyógyszerészeti kar. Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1981, 234 p., multigr.

Perczek Arcadie: Mundus medicamenti. Dimensiunile psihlogice, sociologice, culturale şi istorice ale medicamentului. Centrala industrială de medicamente cosmetice, coloranţilor şi lacuri. Bucureşti: Editura Medicală, 1981, 260 p.

Popovici Adriana - Szántó Éva - Csath-Stîncel Zamfira: Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică. Volumul 3-4. Pentru uzul stundeţilor. Tg.-Mureş: , 1981, 240 p.

Rácz-Kotilla Erzsébet: Farmakó-dinamika gyógyszerhatás-tan. 2 kötet. Egyetemi hallgatók számára. Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1981, 149 p., Lito

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék