Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    26 tétel lapozás: 1-26

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Constantinescu Mircea dr.: Elsősegély. Societatea de Crucea Roşie din RSR. Bucureşti: Editura Medicală, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 35 p.,

Ander Zoltán: Curs de deontologie medicală. Tg.-Mureş: Institutul Medico-Farmaceutic Tg.-Mureş, 1974, 143 p.

Adăscăliţei Elena: Elsősegély áramütéshez. Societatea de Cruce Roşie din RSR. Bucureşti: Editura Medicală, 1975, 12 p.,

Ander Zoltán: Probleme de deontologie medical social. Curs. Iaşi: , 1976, 96 p.,

Györffy Ludovic: Salvare în munţi. Noţiuni de prevenire, primul ajutor şi transportul accindentaţilor şi bolnavilor în munţi. În colaborare cu dr. Edita Căpuşan, prof. Octavian Gherasim, dr. Ioan Kovács. Desenele: Diana Stancu. Prezentarea grafică şi coperta: Gh. Moldovan. Direcţia sanitară a judeţului Maramureş, laboratorul de educaţie sanitară. Comisia Judeţeană de Cruce Roşie. Baia Mare: Centrul Salvamont, 1977, 120 p., cu ilustr., bibl. P. 113-114 p.

dr. Ander Zoltán: Orvosi deontológia. Főiskolai jegyzet. Marosvásárhely: , 1977, 130 p.

Babeş Victor: Egészségügy és politika. Válogatott írások. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Spielmann József. Fordította: Imreh Piroska, Spielmann József. (Téka). Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 264 p.m 1250 pld.

Az Államtanács 290/1977 számú törvényerejű rendelete a berendezések tervezéséről és megvalósításáról alkalmazandó általános tűzvédelmi szabályok jóváhagyásáról. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 32 p.

Firică Andrei: A helyes elsősegélynyújtásról. Grafika: Ioana Ghica. Societatea de Cruce Roşie. Bucureşti: Editura Medicală, 1978, 47 p. cu ilustr.

Huszar Toma: Manual de organizare sanitară şi de organizare a asistenţei stomatologice. Pentru studenţii facultăţii de stomatologie. Bucureşti: Facultatea de Stomatologie, 1980, 50 p., multigr.

Az élelmezési dolgozók egészségügyi alapismeretei. Magyarra átdolgozta az Egészségügyi Nevelési Laboratórium munkaközössége. 3 magyar nyelvű kiadás. Csíkszereda: Hargita Megye Néptanácsa-Egészségügyi Igazgatóság, Egészségügyi Nevelési Laboratórium, 1981, 40 p.

Firica Andrei: A helyes elsősegélynyújtásról. Grafika. Ioana Ghica. Maros Megyei Egészségügyi Igazgatóság. Egészségügyi Nevelési Laboratórium. Marosvásárhely: Vöröskereszt megyei tanácsa, 1981, 46 p.

Materiale metodologice de igienă şi epidemologie. La a 30-a aniversare a CSA-MB. Centrul sanitaro-epidemic. Municipiul Bucureşti. Sub redacţia dr. Andrei Kelemen. Bucureşti: Editura Medicală, 1981, 176 p.

Sufrim Mauriciu: Hogyan védekezzünk a villamos áramütés ellen? Fordította: Izsák Imre. Bucureşti: Editura Tehnică, 1982, 136 p.

Sufrim Mauriciu: Hogyan védekezzünk a villamos áramütés ellen? Fordította: Izsák Imre. (Tudomány-technika mindenkinek). Bukarest: Műszaki Könyvkiadó, 1983, 136 p.

Huszár T.: Îndreptar de lucrări practice de organizare sanitară şi organizarea asistenţei stomatologice. Pentru studenţii Facultăţii de stomatologie, anul V. Bucureşti: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1984, 52 p., multigr.

dr. Bedő Károly - dr. Dienes Sándor - dr. Losonczi Ibolya - dr. Szöllősi Árpád: Közegészségtan - jegyzet fogorvostanhallgatók számára. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1984, III., 128 p. multigr.

Kádár Zsigmond: Vigyázat balesetveszély. Lektorálta. Schuller Jenő, Zsigmond István. Az ábárkat Molnár Dénes készítette. (Kriterion kiskalauz). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1985, 276 p., 9750 pld.

Bedő Károly - dr. Dienes Sándor - dr. Szöllősi Árpád - dr. Losonczi Ibolya: Általános közegészségtan. Egyetemi hallgatók számára. 3. kiadás. Marosvásárhely: Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1985, 411 + 281 p., multigr.

Coţa Augustin - Radó Márta - Răduţiu Mariana - Vornicescu Florica: Matematika. Mértan. Trigonometria. Tankönyv a IX. osztály számára. Fordította: dr. Orbán Béla, Kovács Kálmán, Kürthy Katalin, Győrfi Jutka. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1985, 198 p.

Ander Zoltán: Ember és egészség. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1986, 204 p., Intreprienderea Crişana, Oradea

Azon okok, amelyek tűzeseteket idézhetnek elő tavasszal. Marosvásárhely: , 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Marosvásárhely) 8 lap,

Kedves betegünk, kedves hozzátartozók... ! Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (Marosvásárhely). Bukarest: A Magyar Autonom Tartomány Egészségügyi Nevelés Háza, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 3) 16 lap,

Szülők, óvjátok gyermekeiteket a balesetektől. Bukarest: Egészségügyinevelési központ, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 3) 16 lap cu fig.,

Óvjuk meg egészségünket. Olvasókörök részére. Bukarest: A Román Népöztársaság Országos Nőtanácsa, 1965, (Atel. Grafica nouă) 16 lap,

Doculescu Adriana: Egy orvosnő tanácsai fiatal barátnőinek. Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Tartományi Egészségügyi Nevelési Osztály, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 32 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék