Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1399 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1381-1399

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Csutak Wilhelem: Influenţa medicamentelor cardiotonice şi antiaritmice asupra radiofosfocaptării şi eliberării hormonului adrenocorticotrop. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 36 p.

Czakó József: ABC în creşterea viţeilor. Traducere de Miron Popovici. Bucureşti: Editura Ceres, 1970, 191 p., Intreprinderea Poligrafică, Sibiu

Dan Francisc: Praktikus étrendek az év 365 napjára. Bucureşti: Editura Tehnică, 1970, 431 p.

Despre medicina populară românească. Studii, note şi documente. Coordanatori: prof. dr. doc. Andrei Zoltán, dr. Apostol, Odiseu... Volumul constituie contriubuţia cercetătorilor români la al XXII-lea congres internaţional de istoria medicinii. Bucureşti-Constanţa august-septembrie, 1970. Bucureşti: Editura Medicală, 1970, 325 p., Intreprinderea Poligrafică, Bucureşti

Alecu-Ungureanu Maria: A nemi élet és a házasság. A borító és az illusztrációkat D. Ionescu készítette. Kulturális és Tudományos Ismereteket Terjesztő Tanács. (Horizont). Bucureşti: Román Enciklopédiai Könyvkiadó, 1970, 192 l, Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

Dinescu Stelian - Bartha Mihai: Îngrăşarea mieilor. Bucureşti: Editura Ceres, 1970, 139 p., Intreprinderea Poligrafică, Cluj

Dordea Irina: 175 gyors édességrecept. Fordította: Keszi-Harmath Erzsébet. (Kaleidoszkóp). Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1970, 119 p.

Dutkai P. Ervin: Contribuţia la calculul eficacităţii coloanelor de rectificare cu umplură. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul Politehnic Gh. Gherghiu-Dej. Facultatea de Chimie Industrială, 1970, 37 p., Intreprinderea Poligrafică, Braşov

Gheroghiu Dan - Gheorghiu Cezar: Gépelemek munkások számára. Bucureşti: Editura Tehnică, 1970, 304 p.

Goia Laurenţiu - Cruceru Constantin - Popescu-Ghimpaţi Cristian - Kemény Rozália: Coroziunea şi protecţia anticorosivă a conductelor electrice. (Seria electro-energetică.). Bucureşti: Editura Tehnică, 1970, 255 p., Intreprinderea Poligrafică, Crişana, Oradea

Angelescu Ioan-Stănulescu Petre - Florescu Elena: Mezőgazdaságtan. Gabona termesztő és város elő övezet (I.-II.). Kísérleti tankönyv az általános iskolák X. osztálya számára. Fordították Antal András, Boér András, Boér Tamás. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 367 p.

Grünwald Ernest: Contribuţii la studiul formării depunerilor galvanice lucioase. Rezumatul tezei de doctorat (Chimie). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1970, 32 p.

Hândoreanu Elena - Barócz Vasile: Analiza chimică a aerului de mină şi a pulberilor în industria minieră. Ministerul Minei şi Geologiei. Bucureşti: Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice, 1970, 165 p.

Horváth Tibor: Studiul unor noi medicamente venotonice din droguri indigene. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 35 p.

Ionescu- Varga Mariana: Egyszerű fogások - meglepő hatások. Fordította: Popovici, Miron. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1970, 192 p.

Iordan Constantin - Kiss Alexandru: Manualul lăcătuşului mecanic pentru utilaje de căi ferate. Pentru şcoli profesionale, anul III. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 276 p. + 3 f. pl., Intreprinderea Poligrafică, Banat, Timişoara

Istoria medicinii universale. Sub îngrijirea prof. dr. doc. V. L. Bologa. Colaboratori: prof. dr. doc. Constantin Anastasatu, prof. dr. doc. Ander Zoltán. Bucureşti: Editura Medicală, 1970, 803 p., Intreprinderea Poligrafică Informaţia, Bucureşti

Karassi Arthur: Aspecte anatomo-chimice şi etnico-patologice ale tulburărilor circulaţiei spanchine şi şocul cardiogen din infarctul miocardic. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 31 p.

Kászoni Zoltán: Acvaristica. Ediţia a 2-a. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970, 287 p. + 6 f., Intreprinderea Poligrafică Cluj

Kelemen Árpád: Utilizarea motoarelor asicrone comandate prin impulsuri cu elemente de execuţie. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul Politehnic. Facultatea de Automatică, 1970, 51 p.

Kerekes Ferenc: A gépek üzemeltetése és karbantartása. Bucureşti: Hargita Megyei Agronómusok Háza, 1970, 8000 pld.

Kolozsváry Zoltán: Influenţa tratamentelor de suprafaţă asupra rezistenţei la uzură a pieselor de maşini. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul Politehnic Gh. Gheorghiu-Dej, 1970, 38 p.

Antalffy Susana: Contribuţii şi studiul clinic, morfologic, etiologic şi terapeutic la papilomatozei laringiene la copil. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 29 p.

Kótay Lakatos Éva: Contribuţii la studiul modificării fibrinogenului şi a fibrinolizei în bolile reumatismale. RZT. Bucureşti: Universitatea Bucureşti Facultatea de Chimie, 1970, 15 p.

Maros Tiberiu - Lázár Ladislau - Seres-Strum Ludovic: Anatomia descriptivă şi topografia omului (cu elemente de embriologie şi aplicaţii clinice). Vol. 3: Coloana vertabrală, gâtul, torcele, spatele. Tg.-Mureş: Institutul Medico-Farmaceutic, 1970, 303 p.

Mihăilescu Ion - Tănăsescu Gheorghe: Az ember bonctana és élettana. Tankönyv a VII. osztály számára. számára. Fordította: Kiss Éva és Kiss Melánia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 207 p.

Mihăilescu M. - Bin C. - Zăicescu D. - Erdélyi A.: Suprafeţe subţiri realizate din elemente prefabricate prin precomprimare pentru acoperiri de hale. Sala de box din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Bucureşti: Centrul de documentare pentru construcţii, arhitectură şi sistematizare, 1970, 20 p.

Mityukó Gheorghe - Ciucă Mircea: Alimentarea radioreceptoarelor şi televizoarelor. Seria Receptoare de televiziune. Bucureşti: Editura Tehnică, 1970, 180 p., Intreprinderea Poligrafică Tiparul, Bucureşti

Mityukó Gheorghe - Dobrescu Mircea - Lascu Mihail: Bazele televiziunii. Manual pentru şcoli postliceale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 296 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

Molnár Béla: Contribuţii la structura şi histo-fiziologia complexului neurosecretelor hipotalamo-hipofizia la ciclostomi şi teleosteni. Rezumatul tezei de doctorat (Biologie). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1970, 39 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék