Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    152 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-152

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Erasmus világa. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Dankanits Ádám. Fordította: Bodor András, Dankanits Ádám, Trencsényi-Waldapfel Imre. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 124 p., 2200 pld.

Faur Sanda: Az ajándékozás művészete. Fordította: dr. Nagy Miklós. (Kaleidoszkóp). Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1970, 195 p.

Fischbein Efraim: Tanulás és megértés. Az alapos tanulás feltétele a tananyag megértésében. Mit jelent megérteni. Fordította: Robotos Imre. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 76 p.

Honpolgár - társadalom - család. Etikai eszmecserék. Összeállította: dr. Ionel Achim és Tudor Olaru. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1970, 327 p.

Achim Ionel - Bădina Ovidiu - Ionescu Maria: Filozófia és tudományos szocializmus. Tankönyv a líceumok XII. osztálya számára. Fordította: Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 243 p.

Psihologia copilului preşcolar. Manual pentru liceele predagogice de educatoare. Sub redacţia prof. Al. Roşca şi prof. A- Chircev. Au colaborat: A Chirecev, Farkas Magda, Fodor Katalin. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 239 p., Intreprinderea Poligrafică Oltenia, Craiova

Baboian Dic.: Útlevél a pokolba. A kábítószer lidérces kalandja. Az előszót írta: Nestor Ignat. Bucureşti: Politikai Könyvkiadó, 1970, 248 p. 6 + 16 f. Pl. Intreprinderea Poligrafică 13 Decembrie 1918, Bucureşti

Campanella Tommaso: A napváros. Fordította, az előszót írta és a jegyzeteket írta: Sallay Géza. Téka sorozat. Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 176 p., 3200 pld.

Filozófia és tudományos szocializmus. Líceumi tankönyv XII. osztály. Fordította: Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 248 p.

Kant Immanuel: Az örök béke. Babits Mihály fordításában és bevezetőjével. Bemutatja: Mikó Imre. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 148 p., 4600 pld.

Balázs Sándor: Az optimizmus védelmében. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1971, 246 p.

Popescu-Neveanu Paul - Fischbein Efraim - Didilescu I.: Általános lélektan és a logika lapfogalmai. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára. Fordította: Erdélyi Rozália és Fodor Katalin. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 143 p.

Roşca Dumitru D.: A tragikus lét. Filozófiai színtézis kísérlet. Fordította az utószót írta: Bretter György. Bukarest: Tudományos Könyvkiadó, 1971, 259 p.

Filozófia és tudományos szocializmus. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára. Fordította: Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 248 p.

Gáll Ernő: A humanizmus viszontagságai. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 363 p.

Ardeleanu Ion - Mureşan S. Ion - Codru Ion - Profeanu Nicolae: Tudományos szocializmus. Tankönyv az általános és művészeti líceumok II. éve, a szaklíceumok III. éve és a pedagógiai líceumok IV. éve számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 132 p.

Balázs Sándor: Elmélkedés a célszerűségről. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 248 p., 1750 pld.

Lukács Georg: Estetica. Vol. I. Traducere de: Eugen Filotti, Aurora M. Nasta. Studiu introductiv: N. Tertulian. Bucureşti: Editura Meridiane, 1972, 823 p.

Platon: Szókratész pöre. Levelek. Fordította: Devecseri Gábor és Faragó László. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Katon Ádám. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 240 p., 5100 pld.

Roşca Al. - Zörgő B.: Aptitudinile. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1972, 152 p., Intreprinderea Poligrafică Cluj

Ardeleanu Ion - Mureşanu Ioan S. dr. - Codru Ion - Profanu Nicolae: Tudományos szocializmus. Tankönyv az általános és művészeti líceumok II. éve, a szaklíceumok III. éve és a pedagógiai líceumok IV. évfolyam számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 207 p.,

Piaget Jean: Az értelmi fejlődés társadalmi tényezői. Fordította: Nagy Imre, Kiss Árpád, Fodor Imréné. (Korunk könyvtár). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 200 p., 5100 pld.

Popescu-Neveanu Paul - Didilescu I. - Fischbein Efraim: Általános lélektan és a logika alapfogalmai. Tankönyv a líceumok IV. évfolyam számára. Fordította: Erdélyi Rozália és Fodor Katalin. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 156 p.,

Popescu Vasile: A szocialista etika és méltányosság. Fordította: Tóthfalusi Anna és Rácz Aladár. A sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megteremtése. Gyűjtemény. Etika sorozat. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 64 p.,

Robotos Imre: A nevetés vonzásában. Értelmezések a szatíra és a humor köréből. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 268 p., 3250 pld.

Roşca Alexandru - Zörgő Benjamin: A képességek. Bukarest: Tudományos Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 168 p.,

Roşca Alexandru: A kreativitás. Fordította: Fodor Katalin. (Horizont). Bukarest: Román Enciklopédiai Kiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 151 p.,

Etikai kisszótár pioníroknak. A kötetet gondozta: Tudor Popescu. Fordította: Tótfalusi Anna és Zsigmond Kálmán. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 116 p.,

Florea Elena: Nemzeti méltóságtudat, tisztelet a többi nép iránt. Etika sorozat. Fordította: Rácz Aladár. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 68 p.,

Gelu Mihai - Dicu Aurel: Bevezetés a pszichológiába. Fordította: Fodor Katalin. Bukarest: Tudományos Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 272 p.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék