Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    33 tétel lapozás: 1-30 | 31-33

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Deák Francisc: Drept civil. /Curs pentru/ anul III. (Supliment) Contractul de închiriere a suprafeţelor locative. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept, 1970, 68 p., Centrul Multipl. Univ. Bucureşti

Anghel Ion N. - Deák Francisc - Popa Marin Florea: Răspunderea cilivilă. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970, 452 p. Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918

Lupán Ernest: Drept cooperatist agricol. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj. Facultatea de Drept. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 399 p., Intreprinderea Poligrafică Banat, Timişoara

3/1972 számú törvény a belkereskedelmi tevékenységről. (Gazdasági és pénzügyi törvényhozás.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 45 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

6/1970 számú törvény a fogyasztási szövetkezetek szervezetéről és működéséről. (Használatos polgári törvényhozás 5.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 16 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

11/1971 számú törvény az állami szocialista egységek szervezéséről és vezetéséről ... (Gazdasági és pénzügyi törvényhozás 1.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 104 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

14/1968 számú törvény a kisipari termelőszövetkezetek szervezéséről és működéséről. (Használatos polgárjogi törvényhozás 4.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 20 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

19/1971 számú törvény az ár- és díjszabásrendszerről. (Gazdasági és pénzügyi törvényhozás 2.) Államtanács, Romániai Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 68 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

Fodor Vasile: Curs de drept civil. Partea generală. Secţia administrativă. Destinat studenţilor din anul I. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1973, 372 p.

5/1973 számú törvény a lakásalap kezeléséről. (Használatos polgárjogi törvényhozás 11.) Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és más törvényhozási kiadványok szerkesztőségi osztálya, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 56 p.,

18/1968 számú törvény a természetes személyek nem törvényes úton szerzett egyes javai eredetének ellenőrzéséről. Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és más törvényhozási kiadványok szerkesztőségi osztálya, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 20 p.,

Törvény az ítélkező bizottságról. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 63 p.,

Fekete Gheorghe: Drept civil. Persoanele juridice. Curs. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai, 1974, 87 p.

20/1971 számú törvény az egyes közérdekű munkálatok elvégzéséhez való pénzbeli hozzájárulás megszervezéséről. 2. kiadás. (Használatos polgárjogi törvényhozás). Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztálya, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 19 p.,

Ştirbu Aurel: Ítélkező bizottságok az MTSZ-ben. Fordította: Röszler Viktor. Borítólap: Dumitru Bădescu. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1976, 199 p., 635 pld.

Beligrădeanu Şerban: A munkába besorolot személyek anyagi felelőssége. Javított kiadás. Fordította: Asztalos Sándor. Állampolgárok jogi könyvtára. A sorozat borítóját Ioana Dragomirescu tervezte. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1976, 212 p., 2000 pld.

Deák Francisc prof. dr.: Drept civil. Contracte speciale. Curs. Volumul 1. Destinat studenţilor din anul III. Cursuri de zi şi fără frecvenţă al Facultăţii de Drept. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1976, 227 p.

Az Államtanács 468/1977 számú törvényerejű rendelete az autófuvarozás szervezéséről és lebonyolításáról. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 32 p.

Fekete Gheorghe - Zinveliu Ioan: Drept civil. Drepturi reale. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) 255 lap,

Törvény az ítélkező bizottságokról. Mellékletekként kivonatok a bűntetőtörvény könyvből és a bűntető perrendtartás törvénykönyvből, egyes nyilvántartások és hivatalos iratok modelljei. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 64 lap, 5000 pld.,

18/1968 számú törvény. A természetes személyek egyes - nem törvényes úton szerzett javai eredetének ellenőrzéséről. 2. kiadás. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvénykezési Kiadványok szektora, 1979, 16 p.,

Lupán Ernest: Drept civil. Curs. Partea generală. Pentru uzul studenţilor jurişti de la cursurile de zi şi fără frecvenţă. Din anul I de studiu. Facultatea de Drept. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai, 1981, IX + 281 p. multigr.

Lupán Ernest: Drept civil. Persoanele. Curs. Pentru uzul studenţilor. Facultatea de Drept. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai, 1981, X + 184 p., multigr.

Kovács Edit: Dreptul transportatorilor. Curs. Pentru uzul studenţilor. Faculatea de drept. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1982, 2 + 137 p., multigr.

Székely oklevéltár I. udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek. 1569-1591. Közzéteszi Demény Lajos és Pataki József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 396 p., 26950 pld.

10/1982. számú törvény a néptanácsok, a szocialista egységek és az állampolgárok kötelezettségeiről és feleősségéről a városi és falusi települések jó gazdálkodásában, gondozásában és tisztántartásában a közrend és fegyelem megőrzésében. Eldogadta a Nagy Nemzetgyűlés az 1982. december 9-i ülésén és közzétette a RSzK Hivatalos Közlönye I. részének 1982. december 18-i 114-es számában. Bukarest: Államtanács, a Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1983, 216 p.

Székely oklevéltár II. Új sorozat II. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek 1591-1597. Közzéteszi Demény Lajos és Pataki József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1985, 440 p., 14000 pld.

Sipos Ştefan: Geneză şi evoluţia contractului economic în dreptul socialist român. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1986, 25 p., multigr.

Deák Francisc - Corpeanu Stanciu: Drept civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire. Facultatea de drept. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1986, 580 p.

Deák Francisc: Curs de drept civil. Dreptul obligaţiilor. Partea 1-a. Toria generală a obligaţiilor. Bukarest: Litera Könyvkiadó, 1960, (Tipografia, Învăţătorului) 525 lap, lito, 1335 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék