Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    82 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-82

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Deák Francisc: Drept civil. /Curs pentru/ anul III. (Supliment) Contractul de închiriere a suprafeţelor locative. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept, 1970, 68 p., Centrul Multipl. Univ. Bucureşti

Anghel Ion N. - Deák Francisc - Popa Marin Florea: Răspunderea cilivilă. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970, 452 p. Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918

Lupán Ernest: Drept cooperatist agricol. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj. Facultatea de Drept. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 399 p., Intreprinderea Poligrafică Banat, Timişoara

Molnár Vicenţiu: Elemente de medicină legală. Manual pentru stomatologi. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 96 p., Multigr. Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş

Brătescu Gheorghe: A boszorkányperek. Fordította: Molnár Tibor. A sorozat borítóját tervezte Sergiu Georgescu. Kulturális és Tudományos Ismeretterjesztő Tanács. (Horizont). Bucureşti: Román Enciklopédiai Könyvkiadó, 1970, 207 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

Molnár Vicenţiu: Elemente de medicină legală. Manual pentru stomatologi. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie., 1971, 95 p.

32/1968 számú törvény a kihágások megállapításáról és büntetéséről. (Büntető és kihágási törvényhozás 2.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 28 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

3/1972 számú törvény a belkereskedelmi tevékenységről. (Gazdasági és pénzügyi törvényhozás.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 45 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

6/1970 számú törvény a fogyasztási szövetkezetek szervezetéről és működéséről. (Használatos polgári törvényhozás 5.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 16 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

Híres bűnperek a Pitavalból. Fordította: bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Szilágyi András. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 212 p., 13850 pld.

11/1971 számú törvény az állami szocialista egységek szervezéséről és vezetéséről ... (Gazdasági és pénzügyi törvényhozás 1.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 104 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

14/1968 számú törvény a kisipari termelőszövetkezetek szervezéséről és működéséről. (Használatos polgárjogi törvényhozás 4.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 20 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

19/1971 számú törvény az ár- és díjszabásrendszerről. (Gazdasági és pénzügyi törvényhozás 2.) Államtanács, Romániai Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 68 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

Fodor Vasile: Curs de drept civil. Partea generală. Secţia administrativă. Destinat studenţilor din anul I. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1973, 372 p.

Grotius [Hugo]: A háború és a béke jogáról. Válogatta: Farkas László. Az előszót írta: Demeter János. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 216 p., 4200 pld.

23/1969 ... és 545/1972 számú törvényerejű rendelet a fiatalkorú bűntettesek átnevelő központokba utalására vonatkozó intézkedések végrehajtásáról. (Büntető és kihágási törvényhozás 6.) Román Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és más törvényhozási kiadványok szerkesztőségi osztálya, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Grafica Nouă", Bucureşti) 40 p.,

5/1973 számú törvény a lakásalap kezeléséről. (Használatos polgárjogi törvényhozás 11.) Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és más törvényhozási kiadványok szerkesztőségi osztálya, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 56 p.,

5/1968 számú törvény az ítélkező bizottságról. (A társadalmi szervezetekre és tevékenységekre vonatkozó törvényhozás 2.) Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és más törvényhozási kiadványok szerkesztőségi osztálya, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Grafica Nouă", Bucureşti) 36 p.,

Románia Szocialista Köztársaság Büntető Eljárási Törvénykönyve. , 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Grafica Nouă", Bucureşti) 111 p.,

Szepessy Tibor: Kis jogi tanácsadó 1 - 2. (Előre Kiskönyvtár 16 - 17.). Bukarest: Előre, 1973, 236 + 368 p.

18/1968 számú törvény a természetes személyek nem törvényes úton szerzett egyes javai eredetének ellenőrzéséről. Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és más törvényhozási kiadványok szerkesztőségi osztálya, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 20 p.,

Törvény az ítélkező bizottságról. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 63 p.,

Vlad Constantin: Tanulmányok a nemzetről. Bukarest: Tudományos Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 164 p.,

Biany George: Nagy politikai perek irataiból. Az A. N. Ragyiscsev és a kommünitárok című fejezet társszerzője G. Navrot. Fordította: Bitay Ödön. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Combinatul Poligrafic Casa Scânteii) 312 p.,

Büntető törvénykönyv. Büntető és kihágási törvényhozás. Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és más törvényhozási kiadványok szerkesztőségi osztálya, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Grafica Nouă", Bucureşti) 9 p.,

Fekete Gheorghe: Drept civil. Persoanele juridice. Curs. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai, 1974, 87 p.

20/1971 számú törvény az egyes közérdekű munkálatok elvégzéséhez való pénzbeli hozzájárulás megszervezéséről. 2. kiadás. (Használatos polgárjogi törvényhozás). Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztálya, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 19 p.,

67/1974 számú törvény. Románia Szocialista Köztársaság választási törvénye. Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztály, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial", Bucureşti) 36 p.,

Románia Szocialista Köztársaság alkotmánya. A Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztály, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial", Bucureşti) 48 p.,

Románia Szocialista Köztársaság alkotmánya. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztály, 1975, 48 p. + erată,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék