Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    53 tétel lapozás: 1-30 | 31-53

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Fodor Ladislau - Jucan Gavril I.: Uzina mecanică de material rulant "16 februarie" Cluj. 1870 - 1970. Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al PCR Sectorul din Cluj. Cluj: Uzina mecanică de material rulant "16 februarie", 1970, 460 p. + 1 f. portr.

dr. Hunira Ervin - dr. Ionescu Constantin - Dumitrescu Vasile: A román gazdaság fejlődése (1966 - 1970). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 152 p.

Közlemény Románia Szocialista Köztársaság 1966 - 1970-es gazdasági-társadalmi fejlesztési tervének teljesítéséről. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 48 p.

Modoran Vasile - Buzoianu Petrache - Dumitrescu Florea: A román gazdaság fejlődése (1966 - 1970). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 152 p.

Románia ipara. 1966 - 1970. Koordinálta és szerkesztette: dr. Constantin Ionescu. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 252 p.

Sălăjean Gheorghe: A Mondiala készruhagyár a szocialista kiteljesedés jelképe. Fordította: Balogh György Árpád. Szatmár. Szatmár: A Szatmár megyei Pártbizottság propaganda osztálya és a Mondiala készruhagyár, 1971, 44 p., Tipografia Satu Mare

Becea Aurel: Az Unió gyár múltja és jelene. 1921 - 1971. Trad. Schuller Maria. A Szatmár megyei Pártbizottság propagandaosztálya és az Unio gyár kiadása. , 1971, 36 p., Intreprinderea Poligrafică, Secţia Satu Mare

Chiorean S. - Cosac Gh. - Vajda L.: Fabrica de mobilă "Libertatea" Cluj 1870 - 1970. Monografie. , 1971, 288 p., Intreprinderea Poligrafică Cluj

Pop Ioan: A szatmári "Augusztus 23" Háztartási Felszerelések Gyára. A szocialista megújhodás szintézise. 1921 - 1971. Szatmár: A Szatmár megyei pártbizottság propaganda osztálya, 1971, 35 p.

Mihalca Victor: Szatmár megye az ötéves terv ívelésében. Szatmár: A Szatmár megyei pártbizottság propaganda osztálya, 1972, 72 p.

Törvény a társadalmi ellenőrzés megszervezéséről és működéséről. A Nagy Nemzetgyűlés 1972 április 21-i ülésén megszavazott törvény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 16 p.

Király Ernest: Curs de economia agriculturii. Partea a 2-a. Atelierele de material didactic. , 1973, 204 p.

Kovászna megye gazdasági-társadalmi fejlesztésének fontosabb tervmutatói az 1973-as évben. Sepsiszentgyörgy: Az RKP Kovászna megyei Bizottsága, 1973, 67 p.

8/1972 számú törvény Románia Szocialista Köztársaság tervszerűgazdasági-társadalmi fejlesztéséről. (Gazdasági és pénzügyi törvényhozás 15.) Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és más törvényhozási kiadványok szerkesztőségi osztálya, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Grafica Nouă", Bucureşti) 64 p.,

Wiesz Ion: Formarea preţurilor în contrucţii. Bucureşti: , 1973, 25 p.

Kovách Géza: Răpîndirea meşteşugarilor în comunele comitatului Arad în secolul XVII - XIX. , 1974, (Tipografia Arad) 72 p.,

Lászlóffy Dezső - Răureanu Liviu: Kolozs megye versenyben az idővel. Eredmények - távlatok. Cluj-Napoca: Az RKP Kolozs Megyei Bizottsága, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 88 p.,

Miculescu Angelo: A mezőgazdasági termelés koncentrációja és szakosítása. Fordította: dr. Nagy Miklós és Tóth Piroska. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 228 p.,

Nagy Miklós: Pillantás a világ mezőgazdaságára. (Korunk Könyvtár). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 284 p., 3525 pld.

Számok és tények Hargita megye gazdasági-társadalmi fejlődésében 1971 - 1975 között elért eredményekőől és az 1976 - 1980-as ötéves terv főbb előirányzatairól. Csíkszereda: Az RKP Hargita megyei bizottságának propaganda osztálya, 1975, (Tipografia Miercurea Ciuc) 48 p.

42/1975 számú törvény az élelmiszerek termeléséről. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Szektora, 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 20 p.,

Tövissi Ludovic - Ţigănescu E.: Analiza economică multisectorială. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Encilopedică, 1976, 299 p.

7/1977 számú törvény. A termékek és szolgáltatások minőségéről. 3. kiadás. Gazdasági és pénzügyi törvényhozás, 8. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1977, 40 p.

32/1978 számú törvény. A gazdasági-társadalmi szervezési tanácsról. 2. kiadás. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 15 p.

A szocialista kereskedelem és a szállodai tevékenység dolgozóinak országos tanácskozása. Bukarest 1978 június 27-28-i munkálatai. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, 308 p.

15/1972 számú törvény. A gazdasági és Társadalmi Tevékenység Munkaellenőrzési Központi Tanácsa megszervezéséről és működéséről. 2. kiadás. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 23 p.

Üzemünk krónikája. 1879-1969. 90 éves az "Oltul" Textil művek, Sepsiszentgyörgy. Szerkesztették: Gazda László, István Andor, Tompa Barna. Braşov: , 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Braşov) 48 lap, 8000 pld.,

Hargita megye jelene és jövője. Csíkszereda: Az RKP Megyei Bizottságának propaganda osztálya., 1980, 28 p.

Judeţul Cluj. Realizări şi perspective în dezvoltarea economico-sociale. Supliment la Buletinul de informare şi documentare "Tribuna propagandistului." Au colaborat. Lászlóffy Dezideriu, Matei Alex, Koncz Iosif. Cluj-Napoca: , 1980, 160 p.

Secrieru C. - Pekár V. - Tofan Al.: Economie agrară. Lucrări practice, probleme şi studii de caz. Faculatea de Ştiinţe Economice. Secţia contabilitate şi economie agrară. Iaşi: Universitatea Al. I. Cuza, 1980, 226 p. multigr..

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék