Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    38 tétel lapozás: 1-30 | 31-38

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Sur la question nationale en Rumanie. Bucureşti: Editura Meridiane, 1972, 88 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Zur nazionalen Frage in Rumänien. Übersetzung Eduard Eisenburger. Bukarest: Meridiane Verlag, 1972, 92 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Rumaina y le problema nacional. Traducido por Roba Dumitru. Bucarest: Editura Meridiane, 1972, 96 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Romania and the National Question. Translated by Dumitru Chiţoran. Bucharest: Editura Meridiane, 1972, 95 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: O nacional'nom voprose v Rumynii. Perevodcik: Dan Reutu. Buharest: Editura Meridiane, 1972, 96 p.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos. A népek barátságért. (Testamentum). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 262 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

Daliman Ecaterina: A román dolgozók és az együttlakó nemzetiségekhez tartozók testvéri barátsága. A sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megteremtése. Fordította: Szűcs Olga. Filozófia-sorozat. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 48 p.,

A román nép és az együttlakó nemzetiségek testvérisége. A román Kommunista Párt dokumentumai. Szöveggyűjtemény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 152 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a magyar és német nemzetiségű dolgozók tanácsainak együttes ülésén. 1975 december . Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 20 p.,

Egyed Ákos: A parasztság Erdélyben a századfordulón. Társadalom- és agrártörténeti áttekintés. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 303 p., 1050 pld.

Fuchs Simon: Munkásmozgalom a Maros völgyében. Válogatott írások. Kócziány László előszavával. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 323 p.,

Kogălniceanu Mihai: A parasztság sorsának könnyítése. Az előszót írta: Jordáky Lajos. Válogatta: Kerekes György. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 224 p., 1750 pld.

Goldiş Vasile: A nemzetiségi kérdésről. Andrei Oţetea akadémikus előszavával. Hajós József bevezető tanulmányával. Testamentum. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976, 156 p., 2700 + 90 pld.

Márki Sándor: Népek közeledése. Kovách Géza tanulmányával. Testamentum. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976, 232 p., 1780 + 90 pld.

Tanulmányok a románia együttlakó nemzetiságek történetéből és testvéri együttműködéséről a román nemzettel. Magyar nemzetiség, I. K. Szerkesztette: Bitay Ödön. A bevezetést írta: Demény Lajos. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976, 412 p., 5200 + 90 pld.

Demény Lajos: Székely felkelések a XVI. század második felében. A fedőlapot tervezte: Valentin Boros. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976, 148 p., 14500 + 90 pld.

Vajda Lajos: 1907. A nagy parasztfelkelés erdélyi visszhangja. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1977, 264 p., 2455 pld.

Goldiş Vasile: Válogatott írások. Válogatta, az előszót írta. Gáll Ernő. Fordította: Fábián Lajos, Szebeni Zsigmond. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 240 p., 1650 pld.

A teljes harmónia és egyenlőség a román nép és az együttélő nemzetiségek között. / Kiadó nélkül/ /. Bukarest: , 1978, 18 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918.

Fazekas János: Unitatea şi frăţia dintre poporul român şi naţionalităţile conlocuitore - fortă metrică a programului României contemporane. Bucureşti: Editura Politică, 1979, 16 p.

Székely felkelés 1595-1596. Előzményei, lefolyása, következményei. Binder Pál, Borbáth Károly, Demény Lajos, Egyed Ákos, Fazekas János, Imreh István, Jakó Zsigmond, Magyari András, Liviu Moldovan, Camil Mureşan, Pál Antal Sándor, Pataki József, Constantin Rezachevici, Ştefan Ştefănescu, Székely Zoltán tanulmányai. Szerkesztette: Benkő Samu, Demény Lajos, Vekov Károly. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 248 p., 12000 pld.

Naţionalitatea maghiară din România. Redactori: Koppándi Sándor. Bucureşti: Editura Kriterion, 1980, 528 p.

Naţionalitatea maghiară din România. Studii. Redactor coordinator: Koppándi Sándor. Bucureşti: Editura Kriterion, 1981, 527 p.,

A Románia Magyar Nemzetiség. Szerkesztette: Koppándi Sándor. / A kötet szerzői: Koppándi Sándor, Lőrincz László, Demény Lajos, Bányai László, Damian Hurezeanu, Constantin Vlad, Fazekas János, Nagy Ferdinánd, Debreczeni Árpád, Vincze Mária, Szabó Attila, Spelmann József, Balázs Sándor, Bodor András, Péntek János, dr. Kós Károly, Faragó József, Kövács János, Székely Zoltán, Jakó Zsigmond, Szász Béla, Gálfalvy Zsolt, Balogh Edgár, Szász János, Bodor Pál, Veress Dániel, László Ferenc, Banner Zoltán, Mikó Imre. /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 524 p., 5000 pld.

Égett földön - új élet. Montázs prózában és lírában az 1907-ea parasztfelkelésről, a mezőgazdasági szövetkezetesítésének 20. évfordulójáról. Összeállította: Vajda Ferenc. Tg.-Mureş: , 1982, 6 p., multigr.

Edroiu Nicolae - Gyémánt Ladislau - Magyari Andrei: Răscoala lui Horea (Cloşca şi Crişan). 1784. Coordonatori: Nicoale Edroiu, Pompiliu, Teodor. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1984, 319 p.

A Horea vezette 1784. évi parasztfelkelés a források tükrében. Közzéteszi. Magyari András. A forrásokat összegyűjtötte Nicolae Edroiu, Magyari András. A latin szövegeket ellenőrizte Köllő Károly. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 2260 pld.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a magyar és a német nemzetiségi dolgozók tanácsának együttes ülésén. 1984 december 27. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1985, 23 p.

Ceauşescu Nicolae: Az emberi jogok a mai világban. Románia Elnökének társadalmi-politikai eszméiből. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1985, 256 p.

Ceauşescu Nicolae: A fejlett öntudat szerepe a szocialista társadalom építésében. (Románia elnöke filozófiai eszméiből). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1985, 203 p. + 1 f.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék