Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    46 tétel lapozás: 1-30 | 31-46

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Albert Francisc: Dialog cu timpul liber. Szociologia muncii - (Biblioteca de filozofie şi sociologie). Bucureşti: Editura Politică, 1970, 279 l, Centrul Poligrafic Casa Scânteii

A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomból (1948 - 1914). Jakab Elek, Benedek Elek, Galgóczy Károly, Petelei István, E. Keményfi Katinka, T. Nagy Imre, Bartalis Ágost, S. Bíró Géza, Barabás Endre írásai. Válogatta, a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította: Egyed Ákos. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 168 p., 800 pld.

Scarlat Grigore: Erőd. Megújhodás a vidéki települések sorsában. Fordította: Szabó Sándor. Az RKP Szatmár megyei Bizottságának propaganda osztály és a megyei néptanács. , 1971, 24 p. cu fig.

Erdélyi jobbágyok panaszlevelei. Kordokumentumok az erdélyi falu életből 1771 - 1848. A kötetet gondozta: Kovách Géza. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 256 p., 5250 pld.

A munkásosztály szerepe a szocialista társadalomban. Erősödő szövetsége a parasztsággal és a értelmiséggel. A RKP dokumentumai. (Szöveggyűjtemény). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 223 p.

A társadalmi élet megszervezésének és vezetésének tökéletesítése. A szocialista állam szerepe. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 299 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

Hălăşan Georgheta: A szocialista társadalom megteremtése - tudatos történelmi folyamat. Fordította: Rácz Aladár. A sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megteremtése. (Filozófia). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 80 p.,

Antonia George dr.: A törvénytisztelet a szocialista méltányosság fő követelménye. Románia Szocialista Köztársaság Társadalom- és Politikatudományi Akadémiája. Jogtudományi kutatóintézet. A sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megteremtése. Etika-sorozat. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 60 p.,

Mitra Ion - Golianu Alexandru: A szocialista társadalom politikai vezetésének tudománya. Elméleti és gyakorlati vonatkozások. Marxista-leninista előadások, segédanyagok az RKP külpolitikájának tanulmányozásához. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 83 p.,

Moca Gheorghe: A szocializmus és az állami szuverenitás. Maxista-leninista előadások. Segédanyagok az RKP bel- és külpolitikájának tanulmányozásához. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 93 p.,

Nichita Nicolae: Az országos gazdasági-társadalmi fejlesztési alap és ésszerű felhasználása. A sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megteremtése gyűjtemény Gazdaság-sorozat. Fordította: Zsigmond Kálmán. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 59 p.,

Portar George G.: A szocialista Románia - korunk nemzetközi életének aktív tényezője. Nemzetközi kérdése. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 104 p.,

A rendtartó székely falu. (Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából.) Bevezetővel és jegyzetekkel közzéteszi Imreh István. Lektorálta: Jakó Zsigmond. (Fehér sorozat). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 344 p., 6500 pld.

Stoian Mihai: Lányok fiúkról, fiúk lányokról. 16 kérdés 808 serdülő 12000 válasz. A zárszót írta: Tamara Dobrin. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 340 p.,

A szocialista törvényesség érvényesítése és tiszteletben tartása. A Román Kommunista Párt dokumentumai. Szöveggyűjtemény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 136 p.,

A szocializmus műszaki-anyagi alapjának fejlesztése. A Román Kommunista Párt dokumentumai. Szöveggyűjtemény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 351 p.,

Kolozs megye. Három évtized jelképei. (1944 - 1974) Fordította: Hegyi István. Kolozsvár: Az RKP Kolozs Megyei Bizottsága Propaganda osztálya, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 107 p.,

Bihar megye a szocializmus útján. Nagyvárad: Az RKP Bihar megyei Bizottsága Propaganda osztály, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 95 p.,

Kallós Miklós: Sociologie, politică, ideologie. Timişoara: Editura Facla, 1975,

Társadalompolitikai ismeretek. Fordította: Tóth József. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 120 lap, 6650 pld.,

Így tudom, így mondom. A régi falu melékezete. A fényképek Gazda József felvételei. A borítólapot G. Olosz Ella tervezte. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 372 p. + 40 mell., 10000 pld.

Probleme fundamentale ale statului şidreptului socialist român. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 375 p.

Pászka Imre: Struktúrák és közösségek. (Forrás). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 108 p., 3000 pld.

Változó világ - 1984. Városkutatás. Szerkesztette: Egyed Péter. / Tóthfalvi Zoltán, Pillich László, Vetési László , Vincze Zoltán, Keszi-Harmath Sándor, Létay László, Vécsei Károly, Várhegyi Júlia, Vofkori László, Bodó Barna, Molnár H. Lajos tanulmányai. /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 264 p., 3900 pld.

Névsorolvasás. Riportok mai (romániai) fiatalokról. A román szerzők írásait Dániel István fordította. Fedőlap: Feleki Károly. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1985, 256 p.

Pillich László: Városom évgyűrűi. A borítólapot és a kötet képeit Feleki Károly készítette. Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1985, 128 p. + 16 mell., 2000 pld.

Dumitru Radu: Beszélgetés a fiatalokkal. Tématerv. (Kulturáli-Tudományos Ismeretterjesztő Tanács). Bukarest: Művelődés és Művészetügyi állami Bizottság, Ismeretterjesztő tanács, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 16 lap, 750 pld.,

Popescu Tudor R. - Brudariu Dan: A felnőttkor küszöbén. (Fiataloknak a nagykorúságról.). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1968, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 296 lap, 2000 pld.,

Rab Ştefan: Eficienţa activităţii politico-ideologică de formare şi dezvoltare a conştiinţei socialiste. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Academia de Partid pentru Învăţământ Social-Politic, 1986, 23 p., multigr.

A család a szocialista államban. A családjogi törvénykönyv. Városi és falusi tanfolyamok részére. Bukarest: Kiadja a Román Népköztárasaág Országos Nőtanácsa, 1960, (Atel.Grafice nr. 4 ) 18 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék