Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1341 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1321-1341

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Albert Francisc: Dialog cu timpul liber. Szociologia muncii - (Biblioteca de filozofie şi sociologie). Bucureşti: Editura Politică, 1970, 279 l, Centrul Poligrafic Casa Scânteii

Deák Francisc: Drept civil. /Curs pentru/ anul III. (Supliment) Contractul de închiriere a suprafeţelor locative. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept, 1970, 68 p., Centrul Multipl. Univ. Bucureşti

Dobrescu Emlian - Milulă Maria - Pascal Nisirius: Politikai gazdaságtan. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára Átdolgozta: B. Zăhărescu. Fordította: Tóth József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 263 p.

Documente din istoria partidului şi a mişcării muncitoreşti revoluţionare din România (mai 1921 - august 1924). Volum pregătit de Ioan Popesc - Puţuri - Augustin Deac - Marin Stănescu. Au colaborat: Gh. Matei, N. G. Munteanu, Fodor Ladislau. Bucureşti: Editura Politică, 1970, (Institutul de studii istorice şi social-politice de e lângă CC. Al PCR) Combinatul Poligrafic Casa Scânteii, 824 p.

A falu nótája. Marosmagyarói népdalok. Marosvásárhely: Népi Alkotások Háza, 1970, 8 p., Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş

Farkas-barkas. Magyar népmesék. 6. kiadás. Összeállította: Faragó József. Illusztrálta: Gy. Szabó Béla és Ferenczy Júlia. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 136 p., 2000 pld.

Almaş Dumitru - Bărbulescu Constantin - Becheru Ion: A Kommunista Ifjúság Szövetség, Románia ifjúságának forradalmi szervezete. Bucureşti: Politikai Könyvkiadó, 1970, 248 p.

Fehér virág és fehér virágszál. Magyardécsei népmesék. Mesélte: Balla János. Gyűjtötte Balla Tamás. Szerkesztette és az utószót írta: Faragó József. Illusztrálta: Cseh Gusztáv. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 248 p., 2350 pld.

Besütött az esthajnali csillag. Kézdiszentléleki népdalok. Kovászna Megyei Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottság. Sepsiszentgyörgy: Népi alkotások és Művészeti tömegmozgalom megyei irányító központja, 1970, 24 p.

Fodor Ladislau - Jucan Gavril I.: Uzina mecanică de material rulant "16 februarie" Cluj. 1870 - 1970. Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al PCR Sectorul din Cluj. Cluj: Uzina mecanică de material rulant "16 februarie", 1970, 460 p. + 1 f. portr.

A furfangos távíró. Spanyol népi adomák. Györgyjakab János feldolgozása. (Mesetarisznya). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1970, 64 p., 8000 pld.

Haja, haja virágom. Virágénekek. / Utánnyomás / Szerkesztette és a bevezetőt írta: Szabó T. Attila. Gy. Szabó Béla metszeteivel. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 336 p., 1700 pld.

Haltrich Josef: A csodafa. Erdélyi szász népmesék. Fordította: Kovács István. (Mestertarisznya). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1970, 72 p., 7800 pld.

Anghel Ion N. - Deák Francisc - Popa Marin Florea: Răspunderea cilivilă. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970, 452 p. Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918

Horváth István: Egy gyöngyszem, két gyöngyszem. Ózdi népmesék. Illusztrálta: Deák Ferenc. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 192 p., 3500 pld.

Antal Andrea - Farcaşi Vasile - Vasilescu Anton: Internatul şcolar. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 208 p. + 5 f. Tab. Intreprinderea Poligrafică Crişana, Oradea

Kalevioep. Az észt népeposz alapján újramesélte Dánielisz Endre. (Mestetarisznya). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1970, 56 p., 8500 pld.

Lőrincz Ladislau: Democraţia burgheză. Orientări contemporane. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1970, 291 p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR. Institutul de Cercetări Juridice), Intreprinderea Poligrafică Tiparul, Bucureşti

Lupán Ernest: Drept cooperatist agricol. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj. Facultatea de Drept. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 399 p., Intreprinderea Poligrafică Banat, Timişoara

A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomból (1948 - 1914). Jakab Elek, Benedek Elek, Galgóczy Károly, Petelei István, E. Keményfi Katinka, T. Nagy Imre, Bartalis Ágost, S. Bíró Géza, Barabás Endre írásai. Válogatta, a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította: Egyed Ákos. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 168 p., 800 pld.

Molnár Vicenţiu: Elemente de medicină legală. Manual pentru stomatologi. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 96 p., Multigr. Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş

Münchgesang R.: Répacsősz - a hegyi szellem. Német mondák és regék. Fordította: Fodor Sándor. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1970, 68 p. + 11 pld., Intreprinderea Poligrafică, Bucureşti Noi

Napfényes úton. Kovászna megye ma és holnap. , 1970, 51 p., Intreprinderea Poligrafică Braşov

Péterfy Emilia - Kuszálik Piroska: Olvasókönyv a III. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 9 p.

A Román Kommunista Párt szervezeti szabályzata. Alapelvek. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1970, 296 p.

A román mese kincsestárából. Kifestőkönyv. Fordította: Bokor Katalin, Benkő Ottó. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1970, 16 p.

Románia a budapesti nemzetközi vásáron. Prospektus. Bukarest: A RSZK Kereskedelmi Kamarájának kiadása, 1970, 4 p.

Balla Sára - Simon Jolán: A tanító kézikönyve az ábécé tanításához. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 135 p.

Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Kallós Zoltán gyűjtése. Szabó T. Attila gondozásában. A dallamanyagot Jagamas János, a népköltészeti részt Szabó T. Attila ellenőrizte. A borítólapon kalotaszegi írásos minta. Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 680 p., 2800 pld.

Szerelem, szerelem. Backamadarasi népdalok. Rajzolták és szerkesztették a marosvásárhelyi Művészeti Líceum XII. B. osztályának tanulói. Marosvásárhely: Népi Alkotások Háza, 1970, 8 p., Intreprinderea Poligrafică Tg.-Mureş

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék