Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    176 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 151-176

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Benkő Samu: Sorsformáló értelem. Művelődéstörténeti dolgozatok. / Utánnyomás /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 344 p., 1950 pld

Cinci pictori predecesori ai artei plastice din R.P. Ungară. Expoziţie. Catalogul expoziţiei. , 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj)

Constantinescu Amicar: Az erdő bajnokai. Kifestőkönyv. Fordította: Kacsir Mária. Bukarest: Stadion Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Oltenia", Craiova) 32 p.,

Escarpit Robert: A könyv forradalma. Fordította: Horváth Andor. (Korunk könyvek). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 200 p., 4525 pld.

Ferenczi Géza: Kiegészítések az énlaki rovásírásos felirat megfejtéséhez és Musnai Dakó György tevékenységéhez. , 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 8 p.,

Fülöp Géza: Ember és információ. (Korunk könyvek). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 176 p., 4550 pld.

Árvay Árpád: Elődök példája. Múlt századi művészek a magyar - román kapcsolatok elmélyítéséért. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 240 p., 2550 pld.

A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. Levelek, iratok, adatok (1876 - 1948). Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Marosi Ildikó. Bevezette: Dávid Gyula. (Romániai Magyar Írók). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 616 p., 2550 pld.

Népi bútorkiállítás. Katalógus. Az előszót írta Gazda Klára. Kovászna megye Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottsága. Sepsiszentgyörgy: Sepsiszentgyörgyi Múzeum, 1973, (Tipografia Sfîntu Gheorghe) 20 p.,

Az Országos Tanács plenáris ülésének dokumentumai 1973. február 28. Románia Szocialista Köztársaság. Szocialista Egységfront. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 24 p.,

Plinius: A természet históriája. Válogatott részek az I - VI. könyvből. Csillagászati és földrajzi ismeretek az ókorban. Fordította és bevezette: Váczy Kálmán. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 208 p., 5350 pld.

Studii şi comunicări - Tanulmányok és közlemények. / Az Aluta című múzeumi évkönyv V. kötete. /. Sepsiszentgyörgy: Megyei Múzeum, 1973, 239 p.

A szatirikus faliújságok megyei versenyének szabályzata. Sepsiszentgyörgy: Az RKP Kovászna megyei Bizottsága, 1973, 13 p.

Fóris Pál: Fototeca muzeului din Sfîntu Gheorghe. Catalog I. 1 - 1000. Sepsiszentgyörgyi múzeum fényképtára. Katalógus. 1 - 1000. Întocmit de: Fóris Pál rendezte és összeállította. Fordította: Kozák Albert. Sepsiszentgyörgy: , 1974, 98 /100/ p.

Ghidul Muzeului memorial Ady Endre Emlékmúzeum ismertetője. Textul - a szöveget írta: Tóth János. Oradea: Muzeul memorial Ady Endre, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 322 p.,

2500 kérdés - 2500 felelet. (Az Előre Kiskönyvtára 30.). Bukarest: Előre, 1974,

dr. Kiss Zoltán - dr. Holicska Dezső - dr. Vitályos András: Ember és egészség. Kislexikon. Lektorálta dr. Bódi István, dr. Felszeghy Ödön, dr. Máthé Ákos, dr. Szabó Zsigmond, dr. Toma Virgil. (Korunk Könyvtár). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 384 p., 17650 pld.

Ráth-Végh István: Az emberi butaság kultúrtörténete 1 - 2. (Az Előre Kiskönyvtára 28 - 29.). Bucureşti: Előre, 1974,

Roman Carol: Mi a világhír titka? Nemzetközi ankét Nobel-díjas tudósokkal. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 247 p.,

Románia Szocialista Köztársaság Szocialista Egységfrontjának alapszabályzata. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 32 p.,

Szobrásztábor - Árkos. Katalógus. Kovászna Megyei Szocialista Művelődési Tanács. Sepsiszentgyörgy: A Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja, 1974, 22 p.

Turzai Mária: Tollal a fasizmus ellen! Tallózás a romániai magyar antifasiszta sajtóban. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 172 p.,

Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. Válogatta, az előszót írta és a jegyzeteket összeállította: Gaál György. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 296 p., 3550 pld.

Selye János: Bonckés alatt a kutatás. Egy tudós feljegyzései. Fordította: Both Miklós, József Péter, Mészáros Károly. Válogatta és a jegyzeteket készítette: Kovács Attila. (Korunk Könyvtár). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 180 p., 6100 pld.

Tavaszi tárlat. A nő a képzőművészetben. Katalógus. Oprea Jolán előszavával. / Kétnyelvű / Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste Comitetul Judeţean Covasna. Sf. Gheorghe: Uniunea Artiştilor Plastici din RSR cenaclul, 1975, 24 p.,

Korunk galéria. Katalógus a Korunk megalapításának 50 évfordulójára. 1926-1976. Kolozsvár-Napoca: , 1976, 92 p. cu ilustr.

Ész istennő nevében. Tallózás a Moniteur két évfolyamában. 1793-1794. Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Semlyén István. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 272 p., 5000 pld.

Florica Sergiu: Az elektornikus robot. Fordította: Vallasek István. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1977, 82 p., 7200 pld,.

A Szocialista Egységfront felhívása. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1977, 31 p.

Vincze János - Vincze Mária: Kibernetika, idegrendszer, számítógép. (Korunk könyvek). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 216 p., 4500 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék