Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    Editura pentru Literatura Universal��: 62 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Móricz Zsigmond: Opere alese. Vol. V. (Povestiri.). Bucureşti: Editura pentru Literatura Universală, 1970, 487 p., Combinatul Poligrafic Casa Scânteii

Kányádi Sándor: Cai verticali. Versuri. În româneşte de H. Grămescu. Prefaţă de A. E. Baconsky. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 176 lap,

Antologia literaturii maghiare. Antologare de Lőrinczi László, Majtényi Erik, Szász János. Redactor responsabil: Constantin Olariu. Prefţă de: Mihai Beniuc. Coaperta de: Ioasif Molnár.Volumul VI. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 543 lap, 35120 pld.,

László Anna: Ca peştele în apă. Nuvele. Traducerea: Constantin Olariu. Titlul original: Harkály a vizen. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 335 lap, 6140 pld.,

Lukács Georg: Specificul literaturii şi al esteticului. Texte alese. Studiu introduciv de: N. Terulian. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Informaţia) XXXI + 420 pld., 6150 + 4080 pld.,

Mikszáth Kálmán: Umbrela Sfîntului Petru. Roman. Traducere de Lucia Nasta, H. Grămescu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii) XLVII + 256 lap, 40175 pld.,

Moldova György: Unsprezecele imbatabil. Novellák. Eredeti cím: Gázlámpák alatt. Fordította: Sever Noran. Borítólap: Gheorghe Marinescu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii) 200 lap, 8000 + 160 pld.,

Petőfi Sándor: Versek és költemények. Poezii şi poeme. În româneşte de Eugen Jebeleanu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 440 lap, 4000 pld.,

Bálint Tibor: Trandafirii Sodomei. (Roman.). Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 115 lap, 500 + 7500 pld.,

Bălăeş Dumitru: Topos, atopos. Versuri. Coperta: Bardócz Ludovic. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 111 lap, 740 pld.,

Deák Tamás: Damnaţiunea lui Adam. Traducere de Ivan Dénes. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1968, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 96 lap, 2170 pld.,

Hesse Hermann: Narziss şi Goldmund Rondo. Traducere de Ioan Denes. (Biblioteca pentru toţi). Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1968, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 322 lap, 60175 pld.,

Lőrinczi László - Majtényi Erik - Szász János: Antologia literaturii maghiare. (Felelős szerkesztő: Constantin Olariu.) Fordította: Andrei Benedek, Costa Carei, Corneliu Codarcea. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1968, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 563 lap, 3156 pld.,

Nagy Lajos: Accidente de circulaţie. Válogatott elbeszélések 1-2. Fordította: Andrei Benedek. Előszót írta: Beke György. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Informaţia) 264 lap, 9140 pld.,

Eminescu Mihai: Poezii - Költemények. Kétnyelvű kiadás. Fordította: Franyó Zoltán. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 412 lap, 3500 + 80 + 3000 +100 pld.,

Erdős László: Sisif. În româneşte de Vasile Micu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 269 lap, 10145 pld.,

Móricz Zsigmond: Chef boieresc. În româneşte de Emil Giurgiuca. Coperta I. Molnár. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1961, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 702 lap, 12140 pld.,

Móricz Zsigmond: Opere alese. Volumul 2. Fii bun până la moarte. Chef boieresc. În româneşte de Aurel Buteanu. Clasicii literaturii universale. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1961, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 2100 + 1050 + 12 + 40 pld.,

Nagy István: La cea mai înaltă tensiune. Roman. Prefaţă de L. Damian. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1961, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) XVI + 496 lap + 1 portr., 28145 pld.,

Balla Károly: Mişka. Traducere din limba maghiară: Ileana Drînceanu. Coperta: C. Ciocîrdel. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 111 lap, 9145 pld.,

Ady Endre: Nuvele. În româneşte de Constantin Olariu. Cuvînt înainte de Méliusz József. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1961, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 216 lap, 12145 pld.,

Kovács György: Mormîntul ostaşului. Nuvele. Traducere: Constantin Olariu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 228 lap,

Méliusz József: Cît cuprind cu ochii. Poeme (1931-1960). În româneşte de Emil Giurgiucă şi Radu Boureanu. Prefaţă de M. Gafiţa. Bucureşti: Editură pentru Literatură , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 196 lap,

Móricz Zsigmond: Rubedeniile (1930-1932) Un om fericit (1932) Romane. În româneşte de Ion Chinezu. Prefaţă de Pop Simion. (Opere alese). Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1962, 622 lap,

Asztalos István: Duminică cu dragoste. Povestiri şi nuvele. Prefaţă de Ion Oarcăşu. Traducători: Ion Urcan şi Constantin Olariu. (Biblioteca pentru toţi). Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1962, XXV + 382 lap

Simon Magda: Spic de grîu. Piesă într-un act, 3 tablouri. Versiunea românească: Tiberiu Vornic. Indicaţie de regie: Mugur Mardan. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 100 lap cu fig.,

Sütő András: Karikás risipitorul. În româneşte de N. A. Strărviu. Coperta de Grebu Devis. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1962, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 143 lap,

Szász János: Şase băieţi şi o fată. Moment dramatic. Indicaţiile de regie: Marosi Ildikó. Versiunea românească: Aurel Martin. (Teatru de amatori). Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 52 lap,

Tamás Gáspár: Din zori pînă în amurg. Nuvele. În româneşte de Aurel Buteanu. Titlu original în limba maghiară: Hajnaltól alkonyig. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 156 lap,

Darvas József: Istoria unei familii de ţărani. (Egy parasztcsalád története). În româneşte de Emil Giurgiucă. Prefaţă: Kovács György. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 260 lap, 5160 pld.,

Gábor Andor: Nuvele. În româneşte de Vasile Micu. Prefaţă de Méliusz József. Coperta de Barbu Teodorescu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 257 lap, 10150 pld.,

Gárdonyi Géza: Stelele din Eger. Roman 1-2. Traducere de Emil Giurgiucă. Prefaţă şi tabel cronologic de Antal Árpád. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1963, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) volumul 1: XXXVIII + 338 lap, Volumul 2: 336,

Huszár Sándor: Ultima noapte. Traducere de N. Crişan. Coperta de Harry Guttman. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1963, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 200 lap, 12160 pld.,

Móricz Zsigmond: Opere alese. Volumul 4. Haiducul îşi joacă murgul. - Haiducul se încruntă. În româneşte de Ion Chinezul. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1963, 687 lap, 12125 + 3180 pld.,

Papp Ferenc: În fum şi în lumină. În româneşte de N. Crişan. - Eredeti címe: Füstben és fényben. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 176 lap, 12180 pld

Sütő András: Cireşe tomnatice. Schiţe şi povestiri. Traducerea de Remus Lucă, Constantin Olariu, Nicolae Stăvroiu. Prefaţă de Gálfalvi Zsolt. (Biblioteca pentru toţi). Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1963, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 353 lap, 30140 pld.,

Sütő András: Nuntă la castel. Comedie în 3 acte. În româneşte de Margareta şi V. Em. Galan. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1963, 88 lap, 3670 pld.,

Gábor Andor: Nuvele. În româneşte de Vasile Micu. Prefaţă de Méliusz József. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1964, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 258 lap,

Karikás Frigyes: Un om umblat. Nuvele. În româneşte de Rusalim Mureşanu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1964, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 260 lap,

Madách Imre: Tragedia omului. Traducere de Octavian Goga. Prefaţă: Un mare poet, de I. D. Bălan. Coperta: N. Constantinescu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1964, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 203 lap,

Móricz Zsigmond: Un om fericit. Roman. Tradus de Ion Chinezu. Prefaţă şi tabel conologic de Mircea Tomuş. Titlul original. Biblioteca pentru toţi. - A boldog ember. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1964, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) XXVI + 442 lap,

Bajor Andor: Curcubeul. Scrieri satirice. În româneşte de Aurel Buteanu. Coperta de I. Breazu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1964, 208 lap,

Nagy István: La cea mai înaltă tensiune. Coperta de Petre Vulcănescu. Titlul original în limba maghiară: A legmagasabb hőfokon. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1964, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 456 lap,

Goda Gábor: O lume de ceară. În româneşte de Teodor Maziliu şi Gheorghe Hacker. Cuvînt înainte de Sütő András. Coperta Bogdan Stihi. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 199 lap, 8135 pld.,

Antologia literaturii maghiare. Antologare de: Lőrinczi László, Majtényi Erik, Szász János. Redactor responsabil: Constantin Olariu. Traduceri de: Ion Acsan, Al. Adriţoiu, A. E. Baconsky. Prefaţă de: Mihai Beniuc. Coaperta de: Iosif Molnár. Volumul 1. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Sibiu) 743 lap, 3165 pld.,

Jókai Mór: Diamantele negre. Roman. Traducere de Nicolae Jianu şi Iosif Czinczár. Prefaţă de Nagy Miklós. (Clasicii literaturii universale). Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1965, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii) 568 lap, 40160 pld.,

Katona Szabó István: Borika. Roman. În romăneşte de Constantin Olariu. Coperta de: Dumitru Ionescu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1965, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii) 269 lap, 12160 pld.,

Kovács György: Comoara Kristofilor. Roman. Volumul 1-2. În româneşte de Ion Urcan. Coperta şi ilustraţiile de Deák Ferenc. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1965, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii) Volumul 1.: 432 lap, volumul 2.: 495 lap, 12160 pld.,

Nyiszli Miklós: Am fost medic la Auschwitz. În româneşte Lucia Nasta. Coperta: Albin Stănescu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 248 lap, 25160 pld.,

Salamon Ernő: Cîntec pentru urmaş. Antologie şi prefaţă de Szász János. În româneşte de Virgil Teodorescu, Veronica Porumbacu şi Haralambie Grămescu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 168 lap f. portr., 2660 pld.,

Veress Zoltán: Vînătoarea de raţe. În româneşte de Gelu Păteanu. Coperta de Iacob Desideriu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 107 lap, 5140 pld.,

Domkos Sámuel: Bibliografia maghiară a literaturii române, 1931-1960 (1961-1965). A román irodalom magyar bibliográfiája, 1831-1960 (1961-1965). Előszó: Gáldi László. Utószó: Kemény G. Gábor. A mutatót összeállította: Bálint Lajos. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1966, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 912 lap, 1000 + 105 + 20 pld.,

Antologia literaturii maghiare. Volumul 2. / Antologare de Lőrinczi László, Majtényi Erik, Szász János. Redactor responsabil: Constantin Olariu. / Coperta de Josif Molnár. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1966, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 696 lap, 3180 pld.,

Panek Zoltán: Fulgerul trecut prin ac. Nuvele. În româneşte de Florica Perian. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1966, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 160 lap, 7140 pld.,

Papp Ferenc: Sub rădăcini şi încă o pevestire. În româneşte de Constantin Olariu. Titlurile originale: A kerítés fölött - A gyökerek alatt. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1966, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 255 lap, 10140 pld.,

Szakonyi Károly: Pînă şi clipele cele mai frumoase. / Középütt vannak a felhők. / Traducere şi cuvînt înainte de Constantin Olariu. Coperta Bogdan Stihi. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1966, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 167 lap, 10140 pld.,

Szemlér Ferenc: Poezii. În româneşte de Veronica Porumbacu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1966, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 148 lap, 1640 pld.,

József Attila: Poezii - Versek. Kétnyelvű kiadás. În româneşte de Mihai Beniuc. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 375 lap, 5000 + 70 + 10 pld.,

Németh László: Repulsie. Regény. Fordította: Gelu Păteanu. Borítólap: Braun Ladislau. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1967, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 408 lap, 18140 pld.,

Papp Ferenc: Omul coborît pe pămînt. În româneşte de N. Crişan. Coperta Olsufiev Andrei. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Arta Grafică) 157 lap, 10140 pld.,

Szabó Gyula: Neamul Gondoşilor (Gondos Atyafiság). Regény. Románra fordította: Remus Luca. Borítólap Chiş Valeria munkája. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Arta Grafică) 640 lap, 12140 pld.,

Szász János: Răspunsul. Nuvelă. În româneşte de Constantin Gloria. Coperta: Emilia Dain. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1967, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 116 lap, 8140 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék