Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1980: 415 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 391-415

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Deleanu Mişu - Kolozsi Judit: Növénytan. Tankönyv az V. osztály számára. Fordította: Kiss Éva. Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1980, (Tipografia Univeristăţii din Timişoara) III + 193 p., multigr.

Demény István Pál: Kerekes Izsák balladája. Összehasonlító-tipológiai tanulmány. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 168 p., 16000 pld.

Dezső Ervin: Mozgás, erő, energia. Fedőlap: Árkossy István. A rajzokat D. Bandics Éva készítette. (A). Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1980, 168 p.

Diaconu Ion - Măglaşu Aurelia - Mia: Francia nyelv. Tankönyv a Líceumok IX. osztály számára. (I. tanulmányi év). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 192 p.

Az Államtanács 465/1979 számú törvényerejű rendelete. Az újrafelhasználható anyagok visszanyeréséről és hasznosításáról, a göngyeleg felhasználásáról és forgalmáról. 3. kiadás. Közzétette az Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye I részének 1980. Január 3-i 1-es számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980, 32 p.

Donisă Ion - Grigore Mihai - Tövissi Iosif: Aerofotointerpretare geografică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 196 p. + 24 f. Pl.

Dombi Erzsébet P.: Irodalmi olvasókönyv a VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 212 p. + 1 f.

Dörr Susana - Săndulescu Radu - Tatoş Mircea: Angol nyelv. Tankönyv a XII. osztály számára. (VIII. tanulmányi év). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 224 p.

Dosztojevszkij Fjodor: A művészetről. Naplójegyzetek, levelek, töredékek. Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Kovács Albert. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 296 p., 7000 pld.

Dragen Florea - Petculescu Constantin - Tue Nicolae: A romániai forradalmi és demokratikus ifjúsági mozgalom. Kérdések és feleletek. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1980, 264 p.

Drobotă Victor - Anatasiu Mihail - Stor Nicolae: Szilárdságtan és gépelemek. Tankönyv az ipari mezőgazdasági-feldolgozóipari és erdészeti, matematika-fizika, filológia-történelem szaklíceumok X. osztálya és mesterképző iskolák számára. Fordította: Rózsa Ferenc. Bukarest: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 204 p.

Dudnicov Liubov: Orosz nyelv. Tankönyv a IX. osztály számára. (V. osz.). Átdolgozta: Lukács László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 164 p.

Egyed Péter: A szenvedés kritikája. Esszék. Fedélterv: Cseke Tamás. Temesvár: Facla Könyvkiadó, 1980, 207 p.

Éjszakai ügyelet. Tíz detektívtörténet. Válogatta és a jegyzeteket írta: Kovács Nemere, Bardócz Lajos rajzaival. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 336 p., 50000 pld.

Eliade Mircea: Serampuri éjszakák. Elbeszélések. Fordította: Székely János. (Román írók). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 232 p., 9350 pld.

Andrei-Ionescu Anuţa - dr. Cerbulescu-Sovarna Constantin - Ionescu Constanţa - Stoica Maria: Biológia. Az ember élettana. Tankönyv a XI. osztály számára. Fordította: I. Kiss Éva, dr. Szabó Zsigmond. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 224 p., cu fig. + 4 f. Pl.

Eminescu Mihail: Mesék. Fordította: Fényi István, Franyó Zoltán, Jancsik Pál, Jékely Zoltán, Nagy Géza. Bevezetőt írta: George Munteanu. A fedőlapot és a rajzokat készítette: Elena Boariu. (Minden gyermek könyve 5.) II kiadás. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1980, 176 p.

Eötvös Loránd Tudományos és Művelődés-politikai írásaiból. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította: Bodó Barna. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 288 p., 6500 pld.

Erdélyi Lajos: Régi zsidó temetők művészete. Lektorálta dr. Samuil Goldberger. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 36 p. + 68 mell., 10000 pld.

Erdélyi Ştefan - Klemm Heinke: Lucrări practice la producerea şi păstrarea furajelor. Ediţia a 5-a. Cluj-Napoca: Atelier de material didactic, 1980, 106 p., multigr.

Fábián Ernő: Az ember szabad lehet. Eötvös József eszmevilága. Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1980, 226 p. + 16 mell.

Farcaş Ludmila - Tudor Ortansa: Orosz nyelv. Tankönyv a XII. osztály számára. (VIII. osz.). Átdolgozta: Fábián Lajos. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 156 p.

Fazekas János: PCR - luptător consecvent pentru frăţia şi prietenia, pentru egalitatea socialistă şi naţionalistă a fiilor patriei. Studii şi articole. Bucureşti: Editura Politică, 1980, 376 p.

Fazekas János: A RKP a haza fiai testvériségének és barátságának társdalmi és nemzeti egyenlőségének következetes harcosa. Tanulmányok, cikkek. Összeállította, gondozta: Bitay Ödön és Demény Lajos. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1980, 400 p.

Fazekas János: Comerţul socialist în anul încheierii cincinalului. Bucureşti: , 1980, 15 p.

A fémmegmunkálás technológiája, szerszámai és munkagépei. Tankönyv a gépipari, bányászati, kőolajipari és geológiai, a matematika-fizika, filológia-történelem és történelem-földrajz szakprofilú líceumok IX. És X. osztály számára. I. rész. Fordította: Nagy Ákos mérnök, Szakács József mérnök, Péter Loránd mérnök, Orbán János mérnök. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 264 p.

Andrei Maria - Mărăscu Florica - Popescu Ion - Şoigan Maria: Biológia. Növénybiológia. Tankönyv a IX. osztály számára. Fordította: Kiss Éva, Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 212 p. + 4 f. Pl.

Ferencz Andrei - Gutmayer Harald: Curs general de maşini. Pentru uzul studenţilor. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1980, V + 303 p. multigr.

Ferenczi Gyula - Horváth Attila: Korszrű oktatáselmélet. Rendszerelméleti didaktika. Fedlap: Finta Edit. Az ábrákat Székely Mária rajzolta. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1980, 256 p.

Fetiţă Ileana - Fetiţă Alex: Elektrotechnikai anyagismeret. Tankönyv az elektortechnikai, matematika-elektrotechnikai, matematika-elektronikai, fizika-elektrotechnikai líceumok IX. osztálya és a mesteriskolák számára. Fordította: Cseh Attila. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 132 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék