Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1970: 442 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 421-442

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Dudnicov Liubov - Solcănescu Larisa: Orosz nyelv. Tankönyv a VI. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 223 p.

Du Marie Daphné: Păsările 1 - 2. /Az 1. kötetben Karinthy Frigyes: A patra stare de agregare, a 2. kötetben: Karinthy Frigyes: Moartea hipnotică./ Traducere: Costache, Anton şi Eugen. Colecţia: Povestiri ştiinţifice-fantastice. Bucureşti: Editată de Revista Ştiinţa şi Tehnică, 1970, 32 p., Combinatul Poligrafic Casa Scânteii

Duşa Traian: Octavian Bobletec (Un artist uitat). Catalog. Au colaborat: Hortensia Bobletec şi Ştefan Izsák. Tg.-Mureş: Comitetul pentru Cultură şi Artă al Municipiului Tg.-Mureş, 1970, 17 p. + 15 f. pl, Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş

Suşan Traian: A Târgu-Mureş-i Kultúrpalota. Monográfia. A fényképeket Haragos Zoltán készítette. Bucureşti: Editura Meridiane, 1970, 54 p. + 27 + f. pl., Intreprinderea Poligrafică Arta Grafică.

Alkinoosz kertje. Humanista költők Janus Pannoniustól Bocatius Jánosig. Válogatta, latinból fordította, az előszót írta és a jegyzeteket összeállította: Tóth István. (Tanulók Könyvtára). Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1970, 213 p.

Dutkai P. Ervin: Contribuţia la calculul eficacităţii coloanelor de rectificare cu umplură. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul Politehnic Gh. Gherghiu-Dej. Facultatea de Chimie Industrială, 1970, 37 p., Intreprinderea Poligrafică, Braşov

Efimiu Victor: A kővé vált lovag. Mesék. Fordította: Majtényi Erik. Bucureşti: Ion Creangă Könyvkiadó, 1970, 180 p., 2000 pld.

Eliot Thomas Stearns: Legszebb versei. Fordította: Lőrinczi László, Szász János, Szemlér Ferenc. Az előszót írtam: Szemlér Ferenc. Bukarest: Albatrosz Könyvkiadó, 1970, 36 p., 2000 pld.

Erasmus világa. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Dankanits Ádám. Fordította: Bodor András, Dankanits Ádám, Trencsényi-Waldapfel Imre. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 124 p., 2200 pld.

Expoziţie de grafică contemporană din R. P. Ungară. Bucureşti, 1970. Catalog. Bucureşti: Oficiul pentru organizarea expoziţiilor de Artă, 1970, 34 p.., Intreprinderea Poligrafică Arta Grafică

Expoziţia judeţeană de artă naivă. Catalog. - Az első megyei naiv művészeti kiállítás. Katalógus. A szöveget írta: Bandi Dezső. Kétnyelvű kiadvány. Tg.-Mureş - Marosvásárhely: Casa de creaţie populară - Népi Alkotások Háza, 1970, 134 p., Intreprinderea Poligrafică Tg.-Mureş

Expoziţia retrospectivă Vida Árpád. Catalog de Sükösd Ferenc. Prezentare: dr. M. Kiss Pál. / A szöveg román és magyar nyelven /. , 1970, 51 p. + 16 f., Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş

A falu nótája. Marosmagyarói népdalok. Marosvásárhely: Népi Alkotások Háza, 1970, 8 p., Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş

Farkas-barkas. Magyar népmesék. 6. kiadás. Összeállította: Faragó József. Illusztrálta: Gy. Szabó Béla és Ferenczy Júlia. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 136 p., 2000 pld.

Fáskerthy György: Légszomj. Regény. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 504 p., 2000 pld.

Almaş Dumitru - Bărbulescu Constantin - Becheru Ion: A Kommunista Ifjúság Szövetség, Románia ifjúságának forradalmi szervezete. Bucureşti: Politikai Könyvkiadó, 1970, 248 p.

Niculescu Eugen V. - Frederic König: Fauna Republicii Socialiste România. Insecta. Vol. XI. Fasc. 10. Lepidoptera. Red. resp. Condreanu, R. - Ionescu M. A. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1970, 307 p. + 29 f. pl., Intreprinderea Poligrafică Informaţia Bucureşti

Faur Sanda: Az ajándékozás művészete. Fordította: dr. Nagy Miklós. (Kaleidoszkóp). Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1970, 195 p.

Fehér virág és fehér virágszál. Magyardécsei népmesék. Mesélte: Balla János. Gyűjtötte Balla Tamás. Szerkesztette és az utószót írta: Faragó József. Illusztrálta: Cseh Gusztáv. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 248 p., 2350 pld.

Fekete Tiberiu: Cercetări privind unii parametri chimico-biologici în modificările ponderale. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 32 p.

Besütött az esthajnali csillag. Kézdiszentléleki népdalok. Kovászna Megyei Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottság. Sepsiszentgyörgy: Népi alkotások és Művészeti tömegmozgalom megyei irányító központja, 1970, 24 p.

Fischbein Efraim: Tanulás és megértés. Az alapos tanulás feltétele a tananyag megértésében. Mit jelent megérteni. Fordította: Robotos Imre. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 76 p.

Fizika. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára (Humán tagozat). Fordította: Hitter Ibolya. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 224 p.

Fodor Ecaterina - Popan Nina: Limba rusă. Manual pentru clasa a XII-a liceu şi anul IV - V. licee de specialitate (anul IV. de studiu). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 212 p., Intreprinderea Poligrafică 13 Decembrie 1918

Fodor Ladislau - Jucan Gavril I.: Uzina mecanică de material rulant "16 februarie" Cluj. 1870 - 1970. Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă CC al PCR Sectorul din Cluj. Cluj: Uzina mecanică de material rulant "16 februarie", 1970, 460 p. + 1 f. portr.

Fodor Sándor: Büdösgödör. Kisregény. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 110 p., 2600 pld.

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és jelenkor története. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 280 p.

Fodor Sándor: Csipike, a boldog óriás. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1970, 40 p., 7500 pld.

Föld, csillag. Mai magyarországi novellák. 1. - 2. Kötet. Válogatta, a bevezető tanulmányt, az írói portrékat és a jegyzeteket írta: Kántor Lajos. (Tanulók könyvtára 78 - 79.). Bukarest: Albatros Kiadó, 1970, 343+423 p., 3800 pld.

Földrajz. Tankönyv a líceumok X. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 248 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék