Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    22 tétel lapozás: 1-22

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Hegel [Friedrich]: Történelem és társadalom. Válogatta és bevezette: Huszár Vilmos. Fordította: Szemere Samu. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 216 p., 5200 pld.

Magyar történetírók Avram Incuról. Összeállította: Kovách Géza. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 112 p., 5400 pld.

472/1971 számú törvényerejű rendelet Románia Szocialista Köztársaság országos levéltári alapjáról. (Az államszervezésre vonatkozó törvényhozás 4.) Államtanács, Románia Szocialista Köztársaság. Bukarest: Románia Hivatalos Közlönyének Szerkesztő Kollégiuma, 1972, 36 p., Intreprinderea Poligrafică Grafica Nouă, Bucureşti

Dáné Tibor: Kultúrkuriózumok kalendáriuma. Illusztrálta: Sipos László. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1973, 191 p.

427/1971 számú törvényerejű rendelet Románia Szocialista Köztársaság országos levéltári alapjáról. 2. kiadás. Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztálya, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 32 p.,

Történeti kronológia I-II. I Ókor, középkor, újkor. II Jelenkor. Szerkesztette: Bodor András és Csetri Elek. Írta: Bodor András, Cselényi Béla, Csetri Elek, Mihail Dan, Imreh István, Magyari András, Vasile Şchiopu, Vasile Vesa. (Kriterion kézikönyvek). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 986 p., 11500 pld.

Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. / Után nyomás /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 376 p. + 48 mell., 10200 pld.

Jakó Zsigmond: Philobiblon transilvan. Studii. Introducere de prof. Dr. Cândea. Traducere de Livia Bacăru. Studiile "Începuturile tipografie la Blaj şi istoricul biblioteci lui Timotei Cipariu" au fost traduse de Kiss András. Indice de nume: Luminiţa Stoichiţescu. Bucureşti: Editura Kriterion, 1977, 512 p., 2000 pld.

Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Az előszót és a jegyzeteket írta: Kócziány László. Szöveggondozó: Lőrinczy Réka. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 184 p., 11300 pld.

Bibliografia arhivisticii româneşti. Au colaborat: Mihail Fănescu, Kiss Andrei, Emilia Postăriţă. Bucureşti: Direcţia generală a arhivelor din RSR, 1969, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 108 lap,

Jakó Zsigmond - Juhász István: Nagyenyedi diákok 1662-1848. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 264 p., 11650 pld.

Művelődéstörténeti tranulmányok. Jakó Zsigmond, Ferenczi Géza, Ferenczi István, Sipos Gábor, Bitay Ilona, Nagy Jenő, Benkő András, Kovács András, Mircea Ţoca, Kelemen Béla, Balogh Béla, Oszécski Kálmán, Sebestyén Kálmán, Csetrik Elek, Kiss András, Szabó Miklós, Márkos András tanulmányai. Szerkesztette: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 268 p., 79000 pld.

Szőcs István: Szelyemsár hajó. Művelődéstörténeti tanulmányvázlat. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 168 p., 4000 pld.

Van de Graaf - G. Henk: A németföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a XVIII. százban 1690-1795. Kolozsvár-Napoca: Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet., 1979, 252 p.

Művelődéstörténeti tanulmányok 1980. Szerkesztette: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor, Tonk Sándor. / Benkő Elek, Varga Árpád, Tonk Sándor, B. Nagy Margit, Kovács András, Gustav Gündisch, Sipos Gábor, Benkő András, Szabó Miklós, Kócziány László, György Lajos, Lakó Elemér, Kilián Károly, Kiss Ferenc tanulmányai /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 336 p. + 16 mell., 6500 pld.

Önkihallgatás. Hét romániai német költő verseiből. Válgatta, fordította, az utószót írta és a jegyzeteket összeállította: Ritoók János. Fedőlap: Bardócz Lajos. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1980, 124 p.

Bârzu Ligia: A román nép anyagi és szellemi műveltéségének folytonossága az egykori Dácia területén. Fordította: Sepsi László Attila. A könyv illusztrációit Argeş Erupe rajzolta. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 148 p., 2900 pld.

Needham Joseph: Kína öröksége. Tudomány és civilizáció Kínában. Fordította: és az előszót írta: Kászoni Zoltán István. (Századunk). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 192 p., 3500 pld.

Pascu Ştefan: Mit jelent Erdély? Az erdélyi civilizáció a román civilizáció keretében. Fordította: András János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 260 p., 8780 pld.

Szász Vasilica - Csia Ernestin - Székely Carmen: Filiala arhivelor Statului, Judeţului Covasna. Micromonografie. Bucureşti: Direcţia Generală a Arhivelor din RSR, 1984, 44 p. + 1 f. pl.

Benkő Samu: Örszavak. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 400 p., 5000 pld.

Benkő Samu: Permanenţă şi devenire. Studii de istoria culturii. Traducere de T. Z. Páskuy. Bucureşti: Editura Kriterion, 1984, 436 p., 1075 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék