Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    131 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-131

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Iosif Vulcan a Kisfaludy Társaságban. Válogatta és a bevezetőt írta: Köteles Pál. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 9 p., 2300 pld.

99 / kilencvenkilenc / Bartók-levél. A bevezetőt írta és válogatta: László Ferenc. Szöveg-megállapítás és jegyzetek: Demény János. A nem magyar nyelvű leveleket fordította: D. Benedict Edina. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 228 p., 8250 pld.

Lenin a romániai értelmiség tudatában. Fordította: Ábrahám János, Kormos Gyula, Sz. Nagy Géza. Gondozta: Augustin Deac. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1970, 251 p.

Lenin văzut de români. Documente şi amintiri. Ediţia îngrijită de Ion Popescu-Puţuri, Deac Augustin, L. Gergely. Bucureşti: Editura Politică, 1970, (Institutul de studii istorice şi socialpolitice de pe lângă C. C. al P. C. R.) XXI + 673 p., Combinatul Poligrafic Casa Scânteii

Spielmann József: Másoknak világítva. Mátyus István életének regénye. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1970, 210 p.

Szegő Júlia: Embernek maradni. Bartók Béla életregénye. 3., bővített kiadás. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 568 p., 2800 pld.

Dávid Gyula: Jókai. Emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1971, 238 p.

Domokos Sámuel: Octavian Goga a költő és műfordító. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 414 p., 1500 pld.

Hamelet Michele-Pierre: Nicolae Ceauşescu. Életrajz és válogatott írások. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 237 p.

Jordáky Lajos: Janovics Jenő és Poór Lili. Két színész arcképe. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 148 p. + 12 mell., 2400 pld.

Lenin stílusa. / Viktor Sklovszkij, Borisz Eihenbeum, Lev Jakubinszkij, Jurij Tinyanov, Borisz Kazanszkij, Borisz Tomasevszkij írásai /. Válogatta és az előszót írta: Csehi Gyula. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 192 p., 1000 pld.

Micu Iosif - Simion A.: Józsa Béla. (1898 - 1923). Prefaţă: Ion Vinţe. Bucureşti: Institutul de Studii istorice şi social-politice, 1971, 148 p.

Mikó Imre: Az utolsó erdélyi polihisztor. Száz dokumentum és történet Brassai Sámuelről. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 376 p., 11100 pld.

Mózes Huba: Majd a szabadság békessége is eljön... József Attila - kismonográfia. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1971, 112 p. + 18 fehér-fekete képoldal

Barabás Miklós: A festő élete és munkássága. Bevezetőt írta: Plugor Sándor. , 1971, 18 lap + 9 foi illustr.

Bartók Béla 1881 - 1845. Contribuţii de cunoaşterea legăturilor lui Bartók Béla cu viaţa noatră muzicală. Volum editat cu prlejul comemorării unui sfert de veac de la moartea lui. Oradea: Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bihor, 1971, 120 p.

Szendrei Júlia: Mely széles a poétai mező. Csokonai kismonográfia. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1971, 175 + 8 p. képmelléklet.

Szentimrei Jenő: Ferenc tekintetes úr. Kölcsey Ferenc életregénye. 3. kiadás. (Romániai Magyar Írók). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 312 p., 11000 pld.,

Bartók-könyv 1970 - 1971. Az 1970 - 71-es romániai Bartók megemlékezések. Publicisztika, esszé, vers, kotta, vallomás visszaemlékezések és dokumentumok, fotók és fotókópiák. Szerkesztette: László Ferenc. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 152 p. + 18 mell, 3200 pld.

Tóth Sándor: G. G. Tanulmány Gál Gáborról, a Korunk szerkesztőjéről. A bibliográfiát összeállította: L. Gál Anna. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 364 p., 2050 pld.

Füredi Ladislau - Vulpe Damian: Telemann. Monografie. Coperta de Vasile Socoliuc. Bucureşti: Editura Muzicală, 1971, 184 p. + 2 f. ilustr., Intreprinderea Poligrafică Banat, Timişoara

Kővári Attila: Ilya Ehrenburg. Viaţa şi opera. Intreprinderea Poligrafică. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1971, 29 p.

Dávid Gyula - Mikó Imre: Petőfi Erdélyben. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 328 p., 16000 pld.

Illyés Gyula: Petőfi Sándor. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 472 p., 36600 pld.

József Attila és a román költészet. Az előszót írta, és válogatta: Mózes Huba. Könyvészeti adalék: Réthy Andor. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 152 p., 6700 pld.

Marosi Péter: Salamon Ernő, a költő és a versek gyönyörű sorsa. 2. kiadás. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 312 p., 4300 pld.

Mikola András: Színek és fények. Egy nagybányai festő emlékei. Az előszót és a jegyzeteket írta: Banner Zoltán. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1972, 144 p. + 14 fehér-fekete mell., 2 színes mell.

Szegő Júlia: Cantata profana. Romanul vieţii lui Bartók. Traducere de George Sbârcea. Bucureşti: Editura Kriterion, 1972, 494 p., 2240 + 1200 pld.

Vita Zsigmond: Áprily Lajos, az ember és a költő. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 380 p., 4900 pld.

Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. 2. kiadás. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 280 p., 7850 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék