Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    63 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-63

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Haiduc Aurel - Eftene Costică M.: Műszaki rajz. Kísérleti tankönyv az általános iskolák X. osztály számára. Fordította: Cseke Vilmos és Boér András. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 124 p.

Nagy Péter: Flori, buchete, coroane. Arta împletirii florilor. Traducere de Manoilu Ecaterina. Bucureşti: Editura Ceres, 1970, 244 p., Intreprinderea Poligrafică Arta Grafică

Crestături păstoreşti din Ciuc. - Szalagdíszes pásztorfaragás Csíkból. Összeállította, az előszót írta: János Pál múzeumigazgató. (Kétnyelvű kiadvány.). Csíkszereda: Népi Alkotások Hargita Megyei Háza, 1970, 2 + 8 tábla. Intreprinderea Poligrafică, Miercurea Ciuc, 1000 pld.

Haiduc Aurel - Eftene Costică M.: Műszaki rajz. Kísérleti tankönyv az általános iskolák IX. osztály számára és a líceumok I. évfolyama számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 73 p.

Lepădatu Constantin - Haiduc Aurel: Rajz. Tankönyv a líceumok X. osztály számára (reál tagozat). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 116 p.

Mazilu Anton: Gépipari rajz munkások számára. 2., átdolgozott, bővített kiadás. Bucureşti: Technikai Könyvkiadó, 1971, 168 p.

Molnár István - Molnár Kálmán: Sóvidéki keresztszemesek. Hargita megyei Művelődés és Művészeti Bizottság. Csíkszereda: Népi Alkotások Háza, 1971, 1500 pld.

Karikatúrák. A falusi faliújságok és szatirikus sarkok szerkesztőségbizottságainak segítségére. Oradea: A RKP Bihar megyei Bizottságának Propagandaosztálya., 1971, 27 p., Intreprinderea Poligrafică Crişana

Karikatúrák. A falusi faliújságok és szatirikus sarkok szerkesztőségbizottságainak segítségére. Oradea: A RKP Bihar megyei Bizottságának Propagandaosztálya., 1971, 16 p., Intreprinderea Poligrafică Crişana

"Clubul" melléklet szatirikus lapok számára. Rajz és karikatúra gyűjtemény. Szerkesztette: Vladimir Litvin. Fordította: Gelu Păteanu. , 1971, 216 p.

Haiduc Aurel - Eftene Costică M.: Műszaki rajz. Kísérleti tankönyv az általános iskolák X. osztálya és a líceumok II. évfolyama számára. Fordította: Cseke Vilmos és Boér András. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 123 p.

Precupeţu Paul - Nicoară Gheorghe - Georghescu Constantin: Műszaki rajz. Tankönyv. Fordította: dr. Orbán, A., Holok P. és Hensel M. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 412 p.

Seres András: Népi hímzéseink I. Barcasági csángó leányingek hímzésmintái. Kovászna Megyei Szocialista Művelődési tanács. Sepsiszentgyörgy: Népi Alkotások Megyei Háza, 1972, 16 p.

125 modele populare maghiare în cruciuliţe - 125 magyar szálon varrott hímzésminta - 125 Ungarische Volksmuter in Kreutzstichen. Araci - Árapatak. Csulak Magda gyűjtése (és előszava). Szerkesztette (és a bevezetőt írta) Olosz Ella. / Három nyelvű /. Sepsiszentgyörgy: Népi alkotások és művészeti tömegmozgalom Kovászna megyei irányító központja, 1972, 90 p.

Bokor Katalin: Ikebana. Bukarest: Eminescu Könyvkiadó, 1972, 152 p.

Nagy Imre: Kétszáz rajz. Az előszót írta: László Gyula. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 226 p., 6700 pld.

Cusături din Sîncărieni - Ciuc - Csíkszentkirályi keresztszemesek. Csíszér Imre gyűjtése. Grafikus: Kovács Dénes. Kovács Dénes előszavával. Címlap és előszó kétnyelvű. Hargita megye Művelődési és Szocialista Nevelési Bizottsága. Csíkszereda: A Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja, 1974, 48 p.

Modele de incinzie pe os - Csontkarcolatok, porszaruk rajzai. Gyűjtötte és a magyar szöveget írta: dr. Molnár István. A román szöveget írta: Marcovici Ovidiu. Kovács Dénes előszavával. / Kétnyelvű kiadás / Hargita megye Művelődési és Szocialista Nevelési Bizottsága. Csíkszereda: A Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja., 1975, 41 + 22 p.

Cs. Gergely Gizella - Haáz Sándor: Udvarhelyi varrottasok. Írás utáni varrottas minták. Előszó: Szentimrei Judit. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 32 p. + 57 mell., 21200 pld.

Cs. Gergely Gizella - Haáz Sándor: Udvarhelyi varrottasok. Írás utáni varrottas minták. Szentimrei Judit előszavával. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 32 p. + 57 f. Pl., 1300 pld.

Molnár Dénes: Humor szótár. Karikatúrák. (Forrás). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 132 p., 3700 pld.

Szabó Botár Erzsébet - G. Bíró Katalin: Ţesături din Lueta. - Lövétei szőttesek. Szocialista művelődési és nevelési bizottság Hargita megye. Csíkszereda: A Népi Alkotások és Művelődési Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja, 1977, 10 + 64 p., 3500 pld.

Hegedűs Emeric - Bedő Barna: De la desenele simple la holografice. Timişoara: Editura Facla, 1978, 171 p. cu fig.

Husein Gh. - Tudose Mihail: Műszaki rajz. Tankönyv a gépészeti, villamosipari, bánya- és kőolajipari, fémipari, tengerészeti, mezőgazdasági gépész, matematika-fizika, matematika-mechanika, matematika-elektrotechnika, matematika-elektornika és fizika-elektronika szakprofilú líceumok IX. osztály számára. Fordította: Hansel Manfred, Holák Péter. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 291 p.

Haiduc Aurel - Eftene Costică: Műszaki rajz. Kísérleti tankönyv és általános iskolák IX. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 80 lap, 6650 pld.,

Nicolescu Nicolae - Zănescu Aurel: A vetületi rajz. Tankönyv a IX. osztály számára. I. rész. Coperta: Costescu Ilie. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 118 lap cu fig.,

Oşan - Varzov Valentina: Horgolás minták. Bukarest: Technikai Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 7300 + 105 pld.,

Husein Gheorghe - Tudose Mihail: Műszaki rajz. Tankönyv a gépészeti, villamosipari, bánya- és kőolajipari, fémipari, matematika-fizika, matematika-mechanika, matematika-elektrotechnika, fizika-elektrotechnika szakprofilú líceumok IX. o.sz. Fordította: Hansel Manfred, Holok Péter. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, (Intreprinderea Poligrafică) 216 p.,

Husein Gh. - Tudose Mihail: Műszaki rajz. Tankönyv a gépészeti, villamosipari, és bánya- és kőolajipari, gépész, matematika-fizika, matematika-mechanika, matematika-elektronika, matematika-electrotechnika, fizika-elektrotechnika szakprofilú líceumok IX. osztály számára. Fordította: Hansel Manfred, ing. Holok Péter. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 152 p.

Sinkó Kalló Katalin: Kalotaszegi nagyírásos. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 16 p. + 355 minta + 4 mell., 17500 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék