Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    94 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-94

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Papp László: Feltámadott! Feltámadtunk! Ünnepi üzenet a Nagyváradi Református Egyházkerület lelkipásztoraihoz és pásztoroltjaihoz 1970 húsvétján. , 1970, 16 p., Intreprinderea Poligrafică Crişana

Református egyházi énekeskönyv a Kolozsvári Református Egyházkerület használatára. Kizárólagosan kötelező használatra megállapított kiadás. Elöljáró beszéld: Nagy Gyula. , 1970, XVI + 452 p., Intreprinderea Poligrafică Cluj

A szentmise állandó részei. Gyulafehérvár: Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, 1970, 8 p., I. P. H. Subunitatea Alba Iulia

Tudomány, vallás, társadalom. Tanulmányok. Szakmailag ellenőrizte szakgondozás Asănăchescu, Vasile - Oprescu, Vasile és Fischer György. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 508 p.

Égő lángban forog szívem. Régi magyar kéziratos énekeskönyvekben fennmaradt román világi énekek. Összegyűjtötte: dr. Kócziány László. Az előszót és jegyzeteket írta: Köllő Károly. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1972, 156 p.

Heidelbergi Káté. A református keresztyén egyház hitvallása. A szöveg megállapítását végezte: dr. Tavaszy Sándor. Kolozsvár: A kolozsvári református egyházkerület iratterjesztése, 1972, 72 p.

Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai. Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Bodor András. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 224 p., 13000 pld.

Római katolikus imádságos- és énekeskönyv. Gyulafehérvár: Gyulafehérvári Katolikus Püspökség, 1972, 500 p., Intreprinderea Poligrafică Culj

Brătescu Gh.: Meslier atya végrendelete. Fordította: Molnár Tibor. Bukarest: Román Enciklopédiai Könyvkiadó, 1972, 160 p.

Ferencz József: Unitárius káté. Átdolgozott kiadás. A Románia Szocialista Köztársaságban lévő Unitárius Egyház kiadása. , 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 47 p.,

Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat. , 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 24 p.,

Lectionarum. / A Római Misekönyv Olvasmányai / 1 kötet. Évközi vasárnapok és hétköznapok Adventtől Pünkösdig. 2 kötet. Évközi vasárnapok és hétköznapok. Pünkösdtől Adventig. 3 kötet. A szentek miséihez, rituális alkalmiés megemlékező szentmisékhez, egyházmisékhez. Gyulafehérvár: Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 975 + 1072 + 1136 p.,

Szabó György: Mediterrán mítoszok és mondák. Mitológiai kislexikon. Lektorálta: Bodor András. (Korunk könyvtár). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 352 p. + 24 mell., 14500 pld.

Énekeskönyv a magyar reformátusok használatára. Nagyvárad: Nagyváradi református egyházkerület, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 824 p.,

Heidelbergi Káté. A Református Keresztyén Egyház Hitvallása. A szöveg megállapítását végezte: dr. Tavaszy Sándor. Kolozsvár: Kolozsvári Református Egyházkerület Iratterjesztése, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 72 p.,

Heidelbergi Káté. A református Keresztyén Egyház Hitvallása. Kolozsvár-Napoca: Kolozsvári református egyházkerület Iratterjesztése., 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 72 p.,

Református egyházi énekeskönyv a kolozsvári református egyházkerület használatára. , 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) XVI + 448 p.

Taxil Léo: A szórakoztató biblia. 1 - 2. Fordította: Gellért György. (Az Előre Kiskönyvtára 34 - 35.). Bukarest: Előre , 1975, (Combinatul Poligrafic Casa Scânteii) 581 p.,

Református egyházi énekeskönyv. A Kolozsvári Refomátus Egyházkerület használatára. Kizárólagosan kötelező használatra megállapított kiadás. Cluj-Napoca: , 1976, 448 p.,

A Románia Szocialista Köztársaságban levő református egyház. D. Nagy Gyula és D. Papp László előszavával. Összeállította: dr. Juhász István, dr. Tőkés István és Eszenyeiné dr. Széles Mária. Kolozsvár-Napoca: , 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 56 + 20 p.,

Bibliaia tanulmányok. Bukarest: Hetedik Napot Ünneplő Adventista Felekezet, 1976, 432 p. cu ilustr.

Énekeskönyv. A nagyváradi református egyházkerület által kötelező használatra megállapított kiadás. Az egyházkerület tulajdona és kiadása. Nagyvárad: , 1977, 687 p.

Farkas Zoltán: Gondolatok a valláserkölcsről. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1977, 108 p., 7390 pld.

Imádságos könyv, református keresztyének számára. 4. kiadás. Összeállította: dr. Gönczy Lajos és dr. Imre Lajos. Kolozsvár-Napoca: A Kolozsvári Református Egyházkerület kiadása, 1977, 160 p.

Konfimációi emlékkönyv. , 1977, 24 p. cu port.

Református egyházi énekeskönyv. A kolozsvári református egyházkerület használtára. Kizárólagosan kötelező használatra megállapított kiadás. Az egyházkerület 7160/1923 számú hivatalos kiadványa. Cluj-Napoca: , 1977, 449 p.

Szabó György: Európai mítoszok és mondák. Mitológiai kislexikon. (Kriterion Kézikönyvek). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 168 p., 20000 pld.

Énekeskönyv. A nagyváradi Református Egyházkerület által kötelező használatra megállapított kiadás. Az egyházkerület tulajdona és kiadása. Oradea: , 1978, 687 p.

Heidelbergi Káté. A Református keresztyén Egyház hitvallása. A szöveg megállapítását végezte dr. Tavasszy Sándor. Nagyvárad: Nagyváradi Református Egyházkerület kiadása., 1978, 72 p.

Peatnicki I.: Őseink-e Ádám és Éva? Fordította: Tóth Piroska. Bukarest: Tudományos és Enciklopédikus Könyvkiadó, 1978, 88 p., 5900 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék