Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    18 tétel lapozás: 1-18

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Kós Károly: A vargyasi festett bútor. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1972, 62 p. + 36 fekete-fehér illusztráció, 4 színes illusztráció, 43 rajz

Crestături păstorieşti din Ciuc. Szalagdíszes pásztorfaragás Csíkból. 2. kiadás. Szerkesztette és az előszót írta: János Pál. Miercurea Ciuc: Csíkszeredai Múzeum, 1973, (Tipografia Miercurea Ciuc) 18 p.,

Nagy Ludovic: Realizări noi în modernizarea şi mecanizarea tehnologiei de fabricare a cherestelei. Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii. Bucureşti: Institutul de cercetare, proiectare şi documentare pentru industria lemnului, 1973, 40 p. + 3 f. pl.

Bunget Vera - Bakk Andrei: Exploatarea şi înteţinerea utilajelor şi intalaţiilor din industria celulozei, hîrtiei şi fibrelor artificiale. - Manual pentru liceele de specialitate IV. şi V. Şcoli profesionale şi şcoli de maiştri. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Filaret, Bucureşti) 220 p.,

Magyar Ludovic: Valorificarea superioară a lemnului. Bucureşti: Institutul central de documentare tehnică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Intitutul central de documentare tehnică) 108 lap, 216 pld.,

Vrînceanu Stelian - Ţăranu Romeo - Năstase Valentin: Műszaki és díszítő rajz a bútoriparban. Tankönyv a faipari líceumok X. osztály számára. Fordította: Bencze Gábor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 92 p. + 7 f. Pl.

Kardalus János: Mobilierul pictat. - A festett bútor. Traducere şi adaptare: Busuioc, Stelian. Csíkszereda, Comitetul judeţean de cultur şi educaţie socialistă, Harghita. Miercurea-Ciuc: Centrul judeţean de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă, 1982, 144 p. + 8 f. pl.

Zahoranszky Mihai-Iosif: Perfecţionarea metodelor de organizare şi conducere în industria lemnului. (Pe exemplul fabricilor de cherestea). Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Academia "St. Gheorgiu", 1984, 22 p., multigr.

Magyar Ludovic: Reducerea consumului specific şi îmbunătăţirea calităţii produselor la debitarea cherestelei. Bucureşti: , 1968, 99 lap, 360 pld.,

A Maros-Magyar Autonom tartomány fakitermelő és fafeldolgozó ipara a lendületes fejlődés útján. Tg.-Mureş: , 1960, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2) 14 lap cu fotogr. Şi graf.,

Constantinescu V. - Cîrstea I.: Gyakorlati asztalosmunkák. Tankönyv az V. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică , Oradea) 212 lap cu fig., 2000 + 5000 pld.,

Hopu V. - Stoica M. - Simon A.: Az ács könyve. Bukarest: Technikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 279 lap cu fig.,

Stoica M. - Hopu V. - Simon A.: Az ács könyve. Bukarest: Technikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 279 lap cu fig.,

Baldovin M. - Ionaş L.: A bútor felületi kezelése. Bukarest: Technikai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana) 100 lap, 22000 + 100 pld.,

Zamfirescu Elena - Szolga Ştefan: Uscarea cherestelei de răşinoase la temperatură şi umiditate relativă redicată. Din experienţa maistrului Szolga Ştefan de la IPROFIL. Bucureşti: Măgura Codlei IDT, 1963, 31 lap,

Kádár Zsombor: Folosirea plăcilor dibrolemonoase a placajului, la confecţionarea ambalajelor de lemn. Bucureşti: Institutul de documentare tehnică, 1965, (Lit. tip. IDT) 48 lap cu fig., + 4 f. tab.,

Pană Gheorghe - Alexandru I. - Kellner Ernest: Frabricarea furnirelor (decorative). Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră. Bucureşti: Ministerul Econoniei Forestiere Institutului de Cercetări Forestiere, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, CDF) 32 lap, 520 pld.,

Boiciu M. - Fenyves Z.: Noutăţi privind tratamentele hidro- şi hidrotehnice aplicate lemnului în industria prelucrătoare. Sinteză bibliografică tehnico-economică. Ministerul Economiei Forestiere. Bucureşti: Centrul de documentare tehnică pentru economie forestieră, 1967, (Lit. tip. CDF) 32 lap, 285 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék