Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    78 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-78

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Csapó József: Cercetări asupra relaţiei dintre principalii indici biochimice la grâul de toamnă Bezostaia şi porumbul HD 311 şi nutriţie minerală. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj: Institutul Agronomic dr. Petru Groza, 1970, 35 p. + 48 f.

Füzi József: Gyógyszerészeti növénytan. 1 kötet: Sejttan és szövettan. Tg.-Mureş: Institutul Medico-Farmaceutic, 1971, 169 p.

Simpozion cu tema Cultura porumbului în Cîmpia de Vest a RSR şi Cîmpia de Est a R. P. Ungară". Oradea 1971. 16 - 17. Aprilie. Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea. Staţiunea experimentală Oradea în colaborarea cu Institutul de cercetări pentru lucrările solului Karcag (R. P. U.). , 1971, 16 p., Intreprinderea Poligrafică Crişana

Angelescu Ioan - Florescu Elena - Miliţiu Ion: Mezőgazdaságtan. Gabonatermesztő övezet. Síkvidéki és alacsony fennsíki övezet. Kísérleti tankönyv az általános iskolák V. osztály számára. Fordította: Antal András, Nagy Miklós, Szalay Olga és Opra Pál. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 216 p.

Füzi I. - Csedő K. - Kisgyörgy Z. - Rácz G.: Plantele medicinale din judeţul Harghita. , 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 80 p.,

Kovászna megye gyógynövényei. A kötetet szerkesztették: dr. Rácz Gábor és dr. Füzi József. Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Vízügyi Vezérigazgatóság: Kovászna megye. Sepsiszentgyörgy: Agronómusok Háza, Árkos, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 240 p.,

Spătaru Mihai: A globális akkord a kukoricatermesztésben. Mezőgazdasági élelmiszeripari és Vízügyi Minisztérium. Propaganda és Oktatásügyi Igazgatósága. Bukarest: A mezőgazdasági folyóiratok szerkesztősége, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Bucureşti Noi) 16 p.,

Kőmíves Anton: Din experienţa CAP "Avîntul" din Pecica în obţinerea de producţii mari la cultura grîului. Arad: Casa Agronomului, 1974, 16 p.

Inczefi Lajos: Ízek, zamatok, illatok. Fűszernövények és felhasználásuk. Rajzok: Szapita Katalin. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1975, 284 p. + 12 színes mellékelet, 9600 pld.

Laza Aristide - Rácz G.: Plante medicinale şi aromatice. Bucureşti: Editura Ceres, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 276 p.,

Rácz G. - Laza E. - Coiciu E.: Gyógynövények. 2., bővített kiadás. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1975, 350 p., 8420 pld.

Bîlteanu Gh. - Bîrnaure V. - Miclea S. - Bălaşa M. - Negrilă A. - Oprea D. D.: Növénytermesztési és kertészeti zsebkönyv. Fordította: Keszi H. Erzsébet, Rózsa Irén, Szalay Olga, Szövérdi László. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1976, 696 p., 780 pld.

Alexa Mircea: Útmutató ifjú gyógynövénygyűjtők számára. Fordította: Rózsa Imre. Bucureşti: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Trustul Plafar, 1977, 76 p., cu ilustr.

Kovács Attila J. - Ţurc Iancu: Bonitarea pajiştilor. Bucureşti: , 1978, 32 p.

Rácz Gabriel - Csedő Carol: Farmacognozie. Curs de plante medicinale şi aromtice. Volumul 2. Tg.-Mureş: , 1978, 157 p. + 1 f. Multigr.

Varga Paul: Călăuza producătorului de furaje. Bucureşti: Editura Ceres, 1978, 236 p.

Balázsi Béla - Ungur Aurel: Din experienţa CAP Călăraşi pentru dezvoltarea bazei furajere. Cluj: , 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 27 lap, 15700 pld.,

Fűzi József: Botanică farmaceutică. Partea a 2-a. Sistematica vegetelă. Facultatea de Farmacie. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie. , 1979, 211 p., multigr.

Kisgyörgy Zoltán - Márton Aranka: Gyógyszerészeti növénytan. 1 kötet. Sejttan és szövettan. Marosvásárhely: , 1979, 186 p., multigr.

Csedő K. - Fáyi J. - Giurgiu M.: Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita. - Harghita megye gyógy- és fűszernövényei. Sub redacţia - Szerkesztette: dr. K. Csedő. Tg.-Mureş: , 1980, 712 p. + 8 f. Pl. + 2 f. Hartă

Dumitrescu Nicolae - Grineanu Anatol - Sîrbu Gh.: Erodált gyepek és feljavításuk. Fordította: Szalay Olga. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1981, 252 p.

22/1971 számú törvény. A takarmány termesztésének és a takarmányforrások ésszerű felhasználásának megszervezéséről. 2 kiadás. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés 1971 december 17-i ülésén. Közzétették az Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye I. részének 1971 december 17-i 156-os számában. Bucureşti: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvénykezési Kiadványok szektora, 1981, 30 p.

Radu Avram - Andronescu Ecaterina - Fűzi Iosif: Botanică farmaceutică. Manual. Ediţia a 2-a revizuită. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 479 p.

Tamás Lajos és Kósa Barna: Takarmánynövények termesztése. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1981, 216 p.

28/1982. számú törvény. A takarmányfélék termesztésének és ésszerű felhasználásának megszervezéséről. 3. kiadás. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés 1982. április 1-i ülésén és közzétette a RSzK Hivatalos Közlönye. I. Részének 1982. április 7-i 27-es számában. Bukarest: Államtanács Hivatalos Közlöny és Törvényhozási kiadványok szektora, 1982, 24 p.

Korszerű gyógynövényhasználat. Gáspár Mária, Péter H. Mária, Rácz Gábor és Rácz-Kotilla Erzsébet tanulmányai. Szerkesztette: Veress Zoltán. (Korunk füzetek 1.). Kolozsvár-Napoca: Korunk szerkesztőség, 1982, 80 p.

Fehér Ecaterina: Cereale şi leguminoase. Lucrări practice. Pentru uzul studenţilor. Craiova: Universitatea din Craiova, 1983, 113 p., multigr. Partea I -1983

Kis F. Ilona: Cercetări farmacognostice în vederea valorificării speciei Angelică Archangelica L. (cultivată). Rezumatul tezei de doctorat. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1983, 28 p.

Plantele medicinale în prezent. Studii. Autorii studiilor: dr. Gáspár Mária, dr. Mone, Mărioara - dr. Péter H. Mária - dr. Rácz-Kotilla Erzsébet - dr. Rácz Gábor - dr. Rogoşcă, Maria. Cluj-Napoca: Revista Korunk, 1983, 104 p. + 4 f. pl.

Rácz Gábor: Farmakognézia, gyógynövényismeret. Egyetemi hallgatók számára. 1. kötet. Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1983, 93 p., multigr.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék