Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    27 tétel lapozás: 1-27

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Achim Ionel - Bădina Ovidiu - Ionescu Maria: Filozófia és tudományos szocializmus. Tankönyv a líceumok XII. osztálya számára. Fordította: Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 243 p.

Filozófia és tudományos szocializmus. Líceumi tankönyv XII. osztály. Fordította: Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 248 p.

Filozófia és tudományos szocializmus. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára. Fordította: Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 248 p.

Ardeleanu Ion - Mureşan S. Ion - Codru Ion - Profeanu Nicolae: Tudományos szocializmus. Tankönyv az általános és művészeti líceumok II. éve, a szaklíceumok III. éve és a pedagógiai líceumok IV. éve számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, 132 p.

Ardeleanu Ion - Mureşanu Ioan S. dr. - Codru Ion - Profanu Nicolae: Tudományos szocializmus. Tankönyv az általános és művészeti líceumok II. éve, a szaklíceumok III. éve és a pedagógiai líceumok IV. évfolyam számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 207 p.,

Ardeleanu Ion - Codru Ion - dr. Mureşan Ioan S. - Profeanu Nicolae: Tudományos szocializmus. Tankönyv a líceumok számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 197 p.,

Isac D. - Gabro D. - Roth A.: Filozófia. Filozófia történet, dialektikus és történelmi materializmus. Tankönyv a pedagógiai és művélszeti líceumok számára. A szerzői kollektíva irányítója: dr. I. Irimie. Fordította: dr. Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 420 p.

Althusser Louis: Olvassuk Marxot. Tanulmányok. Válogatta és az utószót írta: Bretter György. Fordította: Gerő Ernő, Horváth Andor. (Korunk könyvek). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 224 p., 3450 pld.

Curs de filozofie pentru ingineri. Colectivul de coordonare, lector dr. Ilona Bîrzescu, lector Şt. Csikos, lector Traian Sencu. Disciplina de filozofie. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1978, 374 p.

A dialektikus és történelmi materializmusról a tudomány és a technika szerepéről az ország gazdasági-társadalmi fejlődésében. Tézisek. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, 517 p.

Kallós Miklós - Roth Endre: A társadalmi rendszer. A történelmi materializmus alapvonalai. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, 320 p.

Vazacu Iluiana - Văcar Vasile - Valentin Alex: Filozófia. A dialektikus és történelmi materializmus fogalmai. Tankönyv az ipari líceumok számára. Fordította: dr. Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 299 p.

Achim Ionel - Bădina Ovidiu - Ionescu Mariana: Filozófia és tudományos szocializmus. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára. Szerzői joggal Fordította: Balázs Sándor. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 224 lap, 4950 pld.,

Kallós Nicolae - Róth Andrei: Prelegeri de materialism istoric. Cluj-Napoca: , 1979, 325 p.

Sztranyiczky Gábor: Determinizmus és emberi lét. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1979, 224 p., 2400 pld.

Cazacu Iuliana - Văcar Vasile - Valentin Alexandru: Filozófia. A dialektikus és történelmi materializmus fogalmai. Tankönyv a líceumok számára. Fordította: Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, (Intreprinderea Poligrafică) 200 p.,

A dialektikus materialista világ- és társadalomszemélet, a tudományos ateista nelvelés kérdései. Politkai-ideológiai pártoktatás 1980-84. Tézisek és bibliográfiák. Bukarest: RKP KB propaganda osztályának kiadása, 1981, 248 p.

Madar Nicolae - Poenaru Emil - Pop Gheorghe: Socialism ştiinţific. Curs. Coordinator lector universitar dr. Nicolae Madar, lect. univ. Gh. Popa. Pentru uzul stundeţilor de la secţiile de ingineri. Cursuri de zi şi seral. Ale facultăţilor de mecanică. Syilvicultură şi exploatări forestiere. Industrializarea Lemnului. Facultatea de matematică. Braşov: Universitatea din Braşov, 1981, II + 234 p., multigr.

dr. Irimie Ion - Văcar Vasile - Gabor G. - Găzdac Grigore: Filozofie. Noţiuni de istorie a filozofiei, de materialism dialectic şi istoric. Manual pentru licee. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 216 p.

dr. Irimie Ion - Văcar Vasile - Gabor G. - Găzdac Grigore: Filozófia. Filozófiatörténeti fogalmak, dialektikus és történelmi materializmus. Tankönyv a líceumok számára. Fordította: dr. Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 232 p. + 1 f.

A tudományos szocializmus, a szocialista társadalom RKP általi vezetésének alapvető kérdései, a pártszervek és szervezetek tevékenységének stílusa és módszerei a pártprogramból és az RKP XII. Kongresszusa határozataiból eredő feladatik feljesítésére. Politikai-ideológiai pártoktatás 1980-1984. Tézisek és bibliográfiák. Bukarest: A RKP KB-nak propaganda osztálya, 1982, 625 p.

Gabor Gh. - dr. Irimie Ion - Văcar Vasile - Găzdac Grigore: Filozófia. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára. A szerzői kollektíva irányítója: dr. Ion Irimie. Fordította: dr. Balázs Sándor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 219 p. + 1 f.

Filozófia és tudományos szocializmus. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára. Fordította: Balázs Sándor. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 240 lap, 5600 + 100 pld.,

Marxizmus-leninizmus klasszikusainak munkái. Bucureşti: Direcţia Difuzării Cărţii, 1960, 8 lap,

Filozófia és tudományos szocializmus. Tankönyv a XI. osztály számára. Fordította: Balázs Sándor és Sztranyiczki Gábor. A marxizmus-leninizmus alapjai. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 295 lap, 5100 + 145 pld.,

Filozófia és tudományos szocializmus. Tankönyv a XI. osztály számára. Összeállította egy főiskolai tanszemélyzeti tagokból álló testület. Fordította: Balázs Sándor, Sztranyiczky Gábor. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 275 lap, 5500 + 120 pld.,

Filozófia és tudományos szocializmus. Tankönyv a XI. osztály számára. Fordította: Balázs Márton. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 166 lap, 6500 + 100 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék