Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    22 tétel lapozás: 1-22

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Kerekes Ferenc: A gépek üzemeltetése és karbantartása. Hargita Megyei Agronómusok Háza, 1970, 8000 pld.

Breazu Mircea dr. - Giurcăneanu Grigore dr. - König Helmuth - Nuţescu Nicolae - Rădulescu Cornel: A hegesztő kézikönyve. Fordította: Weisz Gyula. Bucureşti: Editura Tehnică, 1976, 348 p., 4220 pld.

Breazu Mircea dr. Ing. - Giurcăneanu Grigore ing. - König Helmuth ing.: A hegesztő kézikönyve. Fordította: Weisz Gyula. Bucureşti: Editura Tehnică, 1976, 384 p. cu fig. + 1 f. Tab.

Conseanu Const. - Vida Mihai: Turnarea în forme ceramice. Bucureşti: Editura Tehnică, 1978, 268 p.

A fémmegmunkálás technológiája, szerszámai és munkagépei. Tankönyv a gépipari, bányászati, kőolajipari és geológiai, a matematika-fizika, filológia-történelem és történelem-földrajz szakprofilú líceumok IX. És X. osztály számára. I. rész. Fordította: Nagy Ákos mérnök, Szakács József mérnök, Péter Loránd mérnök, Orbán János mérnök. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 264 p.

Atanasiu Nicolae - Irieşanu E. - Peptea Gheorghe: A fémmegmunkálás technológiája, szerszámai és munkagépei. Tankönyv a gépipari, bányászati, történelem-földrajzi szakprofilú líceumok IX. és X. osztály számára. 2 rész. Fordította: Csiszér Árpád, Jenei Dezső, Kovács István. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, (Intreprinderea Poligrafică) 287 p.,

Móritz Miklós: Öntők könyve. Bucureşti: Editura Tehnică, 1980, 376 p.

Kovács Ştefan: Tehnologia şi utilajele tratamentelor termice. Curs. Volumul 1-2. Cluj-Napoca: , 1982, volume multigr. + VII + 586 p.

Zgură Gh. - Atanasiu N. dr. - Petea Gh. - Arieşanu E.: A fémmegmunkálás technológiája, szerszámai és munkagépei. Tankönyv a gépipari, bányászati, kőolajiapri, geológiai, matematika-fizika, filológia-történelem és történelem-földrajz szakprofilú líceumok IX. és X. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983,

Kiss Miklós - Melis János: Acţionarea electrică a dispozitivelor de înfăşurat şi rulat. Traducere din limba maghiară. Bucureşti: Editura Tehnică, 1968, 200 lap, 1250 + 110 pld.,

Rădoi Matei - Huzuru Neculai - Rautz Gabriel: Recondiţionarea pieselor. Bucureşti: Ediţia Tehnică, 1986, 332 p., fig. Tab., Intreperinderea Informaţia Bucureşti

Buszka H.: Sudarea automată a tabelelor subţiri, cu arc acoperit. Bucureşti: Institutul de documentare tehnică, 1960, 5 lap, cu fig.,

Alistar Radu - Török Adalbert: Turnarea prin procedeul în modele fuzibile IDT. Bucureşti: , 1960, 70 lap, cu fig.,

Szeminszku V. K.: A termelékenység növelése esztergályos munkáknál. Bukarest: Technikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Timişoara) 112 lap cu fig., 1300 + 100 pld.,

Szentes Zsolt: Metodele strungarilor Kerekes Gheorghe şi Zayzon Francisc de la uznele I. S. "Tehnofrig" - Cluj. Bucureşti: Institutul de documentare tehnică, 1961, 19 lap cu fig., xerox,

Nemény R.: Influenţa tratamentului termic premergător călirii în flacără şi a structurii iniţial formate, asupra rezultatelor obţinute la călire cu flacără. Bucureşti: Institutul de documentare tehnică, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Timişoara) 11 lap cu fig.,

Pálfalvi Attila: Cercetări cu privire la elaborarea şi proprietăţile pulberii de fier "FREM" prin reducere cu gaz metan. Autoreferatul lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de candidat în şiinţe tehnice. Cluj: Institutul Politehnic, 1962, 156 lap + II lito.,

Sándor D.: Proiectarea reţelelor de turnare. Experienţa UCM Reşiţa MMCM: Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice. Bucureşti: Institutul de documentare tehnică, 1963, (Lit. şi Tipografia. IDT) 113 lap,

Kovács Şt. - Vermeşan G.: Îndrumător pentru lucrări de laborator la tehnologia şi utilajul tratamentelor termice. Cluj: Atelierul de Multiplicare a Bibliotecii, 1965, 166 lap,

Conferinţă de sudură şi încercări de metale. Timişoara. Lucrări 1-2. Vol. 1. Sudură. Colectivul de redactare: Alexandru Vas. Vol. 2. Lucrări de metale. Colectiv de redactare Iosif Hajdu. Timişoara: , 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) I. volum: 756 lap cu fig., II. volum: 660 lap, 2620 pld.,

Drăghici G: Fejlett fémmegmunkálási módszerek. Bukarest: Technikai Könyvkiadó, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 280 lap, 850 + 110 pld.,

Baka Iosif: Dispozitiv universal pentru executat arcuri elicoidale. Institutul central de documentare tehnică. Metode avansate de muncă din experineţa muncitorilor şi maiştrilor. Bucureşti: , 1967, (Intreprinderea Poligrafică. IDT) 26 lap, 300 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék