Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    16 tétel lapozás: 1-16

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Despre medicina populară românească. Studii, note şi documente. Coordanatori: prof. dr. doc. Andrei Zoltán, dr. Apostol, Odiseu... Volumul constituie contriubuţia cercetătorilor români la al XXII-lea congres internaţional de istoria medicinii. Bucureşti-Constanţa august-septembrie, 1970. Bucureşti: Editura Medicală, 1970, 325 p., Intreprinderea Poligrafică, Bucureşti

Rácz G. - Laza A. - Coiciu E.: Plante medicinale şi aromatice. Bucureşti: Editura Ceres, 1970, 228 p., Combinatul Poligrafic Casa Scânteii

Bocşa Maria - Giurcă Virgil - Marossy Anna: Contribuţii la cunoaşterea medicinii populare din bazinul Crişului Negru (Zona Crişului Pietros). Comitetul judeţean pentru cultură şi artă, Bihor. Oradea: Muzeul Oradea, 1970, 39 p., Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea

Marossy Anna: Taina "leacurilor băbeşti". Oradea: Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bihor, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 20 p.,

Birek L. - Rákosfalvi Zoltán: Elemente de balneofizioterapie şi recuperare funcţională. Tg.-Mureş: , 1978, 176 p., multigr.

Birtalan Şt. A.: Exerciţiu fizic şi coloana vertebrală. Fotografii: Ştefan Birtalan. Ilustraţii: Transilvania Ierulescu-Roibaşu. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1978, 168 p.

Atanasiu Eugen: A gyógynövények birodalmában. Fordította: dr. Nagy Miklós. (Kaleidoszkóp). Bucureşti: Editura Agro-Silvică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 199 lap,

Atanasiu Eugen: A gyógynövények birodalmában. Fordította: dr. Nagy Miklós. (Kaleidoszkóp). Bucureşti: Editura Agro-Silvică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 200 lap cu ilustr.,

Birek László - Rákosfalvi Zoltán: A balneo-fizioterápia és az orvosi rehabilitáció elemei. Egyetemi kurzus. Marosvásárhely: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet., 1979, 158 p. + 1 f. multigr.

Deleanu Mişu - Kolozsi Judit: Növénytan. Tankönyv az V. osztály számára. Fordította: Kiss Éva. Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1980, (Tipografia Univeristăţii din Timişoara) III + 193 p., multigr.

Jakab Coloman: Cercetarea efectului terapeutic al apelor gaze sulfuroase-carbogazoase (sulfatare) din masivul Harghita în unele boli interne. Rezumatul tezei de doctorat. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1983, 24 p.

Auslander Desideriu - Avram Jean - Bignion Helmuth: Ultrasunete în medicină şi biologie. Sub redacţia: Prof. dr. doc. Vasile Vasilescu,dr. fiz. Nagy I. Iosif. Bucureşti: Editura Medicală, 1984, 367 p.

dr. Teleki Nicolae - dr. Munteanu Laviniu - dr. Ştoicescu Const.: Cura balneoclimatică în România. Schiţe, hărţi: Elena Teodorescu. Coperta şi supercoperta: Dan Andrei. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1984, 251 p. + 25 f. pl.

Teleki Nicolae - Munteanu Laviniu - Stoicescu Const.: Spa - treatament în România. Translated into English by Maria Popescu. Cober and jacket: Dan Andrei. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1985, 307 p. + 16 f.pl. + 1 fh.

Vasas Samu: Népi gyógyászat. Kalotaszegi gyűjtés. Lektorálta: Keszeg Vilmos, Rácz Gábor, Szabó Attila. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1985, 200 p. + 8 mell., 5000 pld.

Rákosfalvy Zoltán: Cîteva noi aspecte în clinica şi teoria crizei balneare. Autoreferatul tezei de doctorat. Cluj: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1967, (Lit. tip. IMF, Cluj) 21 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék