Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    34 tétel lapozás: 1-30 | 31-34

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Albert F. - Bărbulescu N. - Hölszky C. - Gredd C.: Analiză chimicăorganică. Ediţia 2.-a completată şi înbunătăţită. Bucureşti: Editura Tehnică, 1970, 44 l,

Mester Iuliu: Contribuţii la studiul alcoloizilor din Rutaceae. Rezumatul tezei de doctorat. (Chimie). Cluj: Institutul de Chimie, 1970, 32 p., Intreprinderea Poligrafică Crişana

Neniţescu Costin D.: Organische Chimie. Lehrbuch für die XII. Klasse des Lyzeum. (Társszerzők: Constantinescu, Tache V. - Bedea, Florin - Pogány Iuliu - Ioan, Viorica.) Übersetzung: Josef Eisenscher. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 176 p., Intreprinderea Poligrafică Sibiu

Pogany Iuliu - Banciu Mircea: Metode fizice în chimia organică. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1972, 463 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

Pogány Iuliu - Danciu Mircea: Tehnica experimentală în chimia organică. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, 683 p.

Bacaloglu Radu - Csunderlik Carol: Curs de chimie organică. Partea a II-a. Combinaţii organice cu funcţie simplă. Facultatea de ingineri chimică. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1978, 434 p., multigr.

Albu Const. D. - Cosma Ileana - Petraşcu Olga: Szerves kémia. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Varga Jenő, dr. Benkő András, dr. Makkai Klára, dr. Máthé Enikő. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 232 p.

Neniţescu Costin D.: Szerves kémia. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára. Fordította: Vargha Jenő, Szotyori László. Munkatársak: Viorica Ioan, dr. Florian Bodea, Iuliu Pogány. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 160 lap, 4800 + 80 pld.,

Neniţescu Costin D.: Szerves kémia. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára. Fordította: dr. Vargha Jenő, dr. Szotyori László. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 160 lap cu fig. + 1 f. pl., 1550 + 80 pld.,

Pomoje-Marcu R. - Ferencz A. - Bîrzescu M.: Curs de chimie organică. 2 volume. Timişoara: Institutul Tehnic "Traian Viua", 1979, multigr.

Bacaloglu Radu - Csunderlik Carol: Curs de chimie organică. Partea a 3-a. Combinaţii organice cu funcţiune simplă, combinaţii organice cu funcţiune compusă. Facultatea de tehnologie chmică. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1980, 629 - 682 p., multigr.

Bacaloglu Radu - Csunderlik Carol: Curs de chimie organică. Partea a 4-5-a. Combinaţii organice cu funcţiune simplă, combinaţii organice cu funcţiune compusă. Facultatea de tehnologie chimică. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1980, 154 + 147 p., Multipl. Institutul Politehnic

Albu Constantin D. - Cosma Ileana - Petrescu Olga: Szerves kémia. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Vragha Jenő, dr. Benkő András, dr. Makkai Klára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 172 p.

Miklós Jenő: Interacţiuni specifice proteină acid nucleic. Aplicaţii în reglaj şi imunologie. Spectoscopia de dicroism circular în studiul mecanismelor de acţiune antitumorală şi antivirală a unor complecşi de platină II. şi paladiu II. Rezumatul tezei de doctorat. Conducător ştiinţific prof. dr. Zeno Simon. Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1982, 25 p., multigr.

Organicum. Chimie organică practică. Dr. Heinz Becher, Werner Berger, Günter Domschke. Traducerea: dr. Andrei Bandi şi dr. Francisc Kerek. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1982, 760 p. + 1 f. pl.

Făcăşan Valter - Benkő Andrei - Anghel Cecilia: Partea 1. Fasc. 2. - Chimie organică. Facultatea a de tehnologie chimică. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1983, 251 p.

Fărcăşan Valer - Benkő Andrei - Anghel Cecilia: Chimie organică. Partea a 2-a. Compuşi organici cu funcţiuni mixte. Pentru uzul studenţilor din anii III, secţia tehnologia chimică organică. Conferenţiar dr. Sorin Mager. Volumul I. Cluj-Napoca: Universitatea din Cluj-Napoca, 1983, 3 + 159 p., multigr.

Albu Const. D. - Cosma Ileana - Petrescu Olga: Szerves kémia. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Vargha Jenő, dr. Benkő András, dr. Makkai Klára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 172 p.

Albu Constantin D. - Cosma Ileana - Petrescu Olga: Szerves kémia. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Vargha Jenő, dr. Benkő András, dr. Makkai Klára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 172 p.

Becaloglu Radu - Csunderlik Carol: Chimie organică. Curs pentru uzul studenţilor. Volumul I. Introducere, Hidrocarburi. Volumul 2. Combinaţii organice cu funcţiune simplă. Volumul 3. Combinaţii organice cu funcţiune simplă (continuare). Combinaţii organice cu funcţiune complexă. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1985, 681 p.

Bacaloglu Radu - Csunderlik Carol - Cotarcă Livius - Glatt Hans - Horst: Structura şi proprietăţile compuşilor organici. Volumul I. Bucureşti: Editura Tehnică, 1985, 492 p.

Simon L. S. - Cilianu S. - Banzaru Tamara - Bárányi Elisabeta: Structure-activity relations by the MTD method for diphenyl/ether derivates with neweleptic activity. Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1985, 5 p., multigr.

Simon L. S. - Cilianu S. - Banzaru Tamara - Bárányi Elisabeta: Structure-activity relations by the MTD method for benzole sulphonamide derivates with anticeneulsivant activity. Timişoara: Univeristatea din Bucureşti, 1985, 6 p., multigr.

Albu Constantin D. - Cosma Ileana - Petrescu Olga: Szerves kémia. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Vargha Jenő, dr. Benkő András, dr. Makkai Klára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1985, 172 p., multigr.

Făcăşan Valter - Benkő András - Anghel Cecilia: Chimie organică. Partea a II-a. Volumul 2. Compuşi organici cu funcţiuni mixte. Conf. dr. Sorin Mager. Pentru uzul studenţilor din anul III. Secţia tehnologie chimică organică. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1985, IV + 187 p., multigr.

Neniţescu Costin D.: Szerves vegytan. Tankönyv a XI. osztály számára. Fordította: dr. Vargha Jenő, dr. Szotyori László. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 160 lap, 4700 + 70 pld.,

Neniţescu Costin D.: Szerves kémia. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára. Fordította: dr. Vargha Jenő, dr. Szotyori László. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 216 lap, 1100 + 100 pld.,

Buznea Margareta - Dumitrescu Eugenia: Szerves vegytan. Tankönyv a XI. osztály számára. Fordította: Ványolós Anna. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 232 lap cu fig., 3800 pld.,

Buznea Margareta - Dumitrescu Eugenia: Szerves vegytan. Tankönyv a XI. osztály számára. Fordította: Ványolós Anna. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 240 lap cu fig. şi portr., 4400 + 145 pld.,

Buznea Margareta - Dumitrescu Eugenia: Szerves vegytan. Tankönyv a XI. osztály számára. Románból fordította: Ványolós Anna. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 236 lap cu fig.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék