Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1483 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1471-1483

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Albert F. - Bărbulescu N. - Hölszky C. - Gredd C.: Analiză chimicăorganică. Ediţia 2.-a completată şi înbunătăţită. Bucureşti: Editura Tehnică, 1970, 44 l,

Dinulescu Nicolae - Radu Eugen: A matematikai analízis elemei. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára (Reál tagozat.) Fordította: Balázs Márton. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 320 p.

Niculescu Eugen V. - Frederic König: Fauna Republicii Socialiste România. Insecta. Vol. XI. Fasc. 10. Lepidoptera. Red. resp. Condreanu, R. - Ionescu M. A. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1970, 307 p. + 29 f. pl., Intreprinderea Poligrafică Informaţia Bucureşti

Fekete Tiberiu: Cercetări privind unii parametri chimico-biologici în modificările ponderale. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 32 p.

Fizika. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára (Humán tagozat). Fordította: Hitter Ibolya. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 224 p.

Ganea Alexandrina: Számtan. Tankönyv a II. osztály számára. Fordította: Vízi Menyhért. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 176 p.

Grünwald Ernest: Metoda rapidă de analiză. Din experinţă I. S. Armatura Cluj. Ministerul Industriei Construcţii de Maşini. Bucureşti: Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice., 1970, 60 p., Lit. M. I. C. M.

Hangea Nicolae - Petreş Ion - Vieroşanu Cristina: Fizika. Tankönyv a líceumok X. osztály számára (Reál tagozat). Fordította: Hitter Ibolya. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 276 p.

Hangea Nicolae - Stănescu Nicolae: Fizika. Tankönyv a IX. osztály számára. Fordította: Bartha Éva és Hitter Ibolya. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 256 p.

Hegedűs E.: Introducere în teoria clasică a câmpului electro-magnetic. (Curs). Timişoara: Universitatea din Timişoara. Facultatea de Fizică., 1970, VIII. + 293 p., Tip Univ. Din Timişoara

Herescu Artamiza - Herescu Gheorghe: Számtan. Tankönyv a IV. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 240 p.

Hollinger A. - Georgescu-Buzău Eremia: A felsőbb algebra elemei. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára (reál tagozat). Fordította: Balázs Márton. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 255 p.

Iacob Casius: A matematikai analízis elemei. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára (reál tagozat). Fordította: Balázs Márton. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 152 p.

Iliescu Constanţa - Teodorescu Constanţa: Számtan. Tankönyv az I. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970,

Két emberpár, négy tudós, három Nobel-díj. Pierre Curie, Marie Sklodowska, Iréne Curis, Frédéric Joliot-Curie. Fordította, bevezette és a jegyzeteket írta: Dezső Ervin. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 176 p., 2000 pld.

Kováts Ludovik - Poliş Rozalia - Bérczy L. Toma: Catalogul sistematic al coleţiei de păsări a Muzeului din Oradea. (1951 - 1969). Oradea: Muzeul Crişurilor, 1970, 72 p., Intreprinderea Poligrafică, Crişana

Lengyel Zoltán: Contribuţii la analiza genetică a genomului de stafilococ. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1970, 20 p.

Marinescu Achim - Ralaga Constantin: Kémia. Tankönyv a VIII. osztály számára. Fordította: Zsakó János. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 9 p.

Matematika. (1 - 2. rész) Tankönyv a líceumok IX. osztály számára. Fordította: Heim Rózsa, Szabó Klára, Orbán Béla. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 496 p.

Matematika. Tankönyv a VIII. osztály számára. Fordította: Hitter Ibolya (algebra), Heim Rózsa (mértan), Pár Árpád (kozmográfia). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 291 p.

Mester Iuliu: Contribuţii la studiul alcoloizilor din Rutaceae. Rezumatul tezei de doctorat. (Chimie). Cluj: Institutul de Chimie, 1970, 32 p., Intreprinderea Poligrafică Crişana

Mihăileanu N. N. - Ionescu-Bujor Constantin - Ionescu-Tiu Constantin: Térmértan. Tankönyv a líceumok X. osztály számára. Reál tagozat. Fordította: Orbán Béla. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 156 p.

Mihoc Gheorghe - Micu N.: A valószínűségelmélet elemei és statisztika. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára (reál tagozat). Fordította: dr. Cseke Vilmos. Bukarest: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 96 p.

Nemeş Ion: Fizika. Tankönyv a VIII. osztály számára. Fordította: Hitter Ibolya. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 136 p.

Neniţescu Costin D.: Chimie. Lehruch für die IX. Klasse des Lyzeums. (Társszerzők: Constantinescu, Tache V. - Pogány Iuliu - Ioan, Viorica) Übersetzung: Mathilde Pleger - Erika Schiller. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 143 p., Intreprinderea Poligrafică Banat, Timişoara

Neniţescu Costin D.: Kémia. Tankönyv a líceumok IX. osztály számára. Fordította: Zsakó János. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 144 p.

Neniţescu Costin D.: Kémia. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára. Fordította: dr. Zsakó János, dr. Mánok Ferenc, dr. Vargha Jenő, dr. Szotyori László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 196 p.

Neniţescu Costin D.: Organische Chimie. Lehrbuch für die XII. Klasse des Lyzeum. (Társszerzők: Constantinescu, Tache V. - Bedea, Florin - Pogány Iuliu - Ioan, Viorica.) Übersetzung: Josef Eisenscher. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 176 p., Intreprinderea Poligrafică Sibiu

Oncescu M. - Petrescu-Prahova I. - Petrescu-Prahova M. - Popescu Traian: Fizika. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára (reál tagozat). Fordította: Hitter Ibolya. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 160 p.

Petrescu-Prahova M. - Constantinescu O.: Fizika. Tankönyv a líceumok XII. osztály számára (humán tagozat). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 120 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék