Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    40 tétel lapozás: 1-30 | 31-40

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


A falu nótája. Marosmagyarói népdalok. Marosvásárhely: Népi Alkotások Háza, 1970, 8 p., Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş

Besütött az esthajnali csillag. Kézdiszentléleki népdalok. Kovászna Megyei Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottság. Sepsiszentgyörgy: Népi alkotások és Művészeti tömegmozgalom megyei irányító központja, 1970, 24 p.

Haja, haja virágom. Virágénekek. / Utánnyomás / Szerkesztette és a bevezetőt írta: Szabó T. Attila. Gy. Szabó Béla metszeteivel. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 336 p., 1700 pld.

Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Kallós Zoltán gyűjtése. Szabó T. Attila gondozásában. A dallamanyagot Jagamas János, a népköltészeti részt Szabó T. Attila ellenőrizte. A borítólapon kalotaszegi írásos minta. Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1970, 680 p., 2800 pld.

Szerelem, szerelem. Backamadarasi népdalok. Rajzolták és szerkesztették a marosvásárhelyi Művészeti Líceum XII. B. osztályának tanulói. Marosvásárhely: Népi Alkotások Háza, 1970, 8 p., Intreprinderea Poligrafică Tg.-Mureş

Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Kallós Zoltán gyűjtése. Szabó T. Attila gondozásában. 2. kiadás. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 380 p., 6900 pld.

Szarvasokká vált fiúk. Román kolindák. Fordította: Kiss Jenő. Válogatta, a bevezetőt és jegyzeteket írta: Faragó József. Illusztrálta: Plugor Sándor. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971, 236 p., 1350 pld.

Tavaszi szél vizet áraszt. 200 magyar népdal. Összeállította: Almási István. Ellenőrizte: Jagamas János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 296 p., 8000 pld.

Gyönyörű Kata. Régi magyar népballadák. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Faragó József. (Tanulók könyvtára). Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1973, 421 p.

Háromszéki népballadák. Albert Ernő és tanítványai gyűjteménye. Bevezette és jegyzetekkel ellátta: Faragó János. Szerkesztette: Albert Ernő és Faragó József. A dallamanyagot magnetofonoszalagról lejegyezte és sajtó alá rendezte: Szenik Ilona. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973, 576 p., 9600 pld.

Márk vitéz. Román népballadák Petre Creţu Solcan repertoárjából. Fordította: Kiss Jenő. Gondozta: Faragó József. Illusztrálta: Plugor Sándor. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 296 p., 1470 pld.

Mitruly Miklós: Magyar népköltészet. Kolozsvár: Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár. Nyelv és Irodalomtudományi kar., 1974, 315 p.

Kibédi népballadák. Gyűjtötte, a bevezetőt és jegyzeteket írta: Ráduly János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 204 p., 4400 pld.

Kriza János: Vadrózsák. Kriza János, székely népköltési gyűjteménye. Faragó József gondozásában. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 496 p.,

Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűjteménye. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta. Faragó József. A Kriterion 1000 könyve. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 496 p., 13700 pld.

Három testvér, kilenc sárkány. Román fantasztikus balladák. Fordította: Kiss Jenő. Gondozta: Faragó József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 172 p., 1750 pld.

Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűjteménye. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Faragó József. / Utánnyomás /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 496 p., 15000 pld.

Egy madárka ül vala - Es sase ein klein Waldvögelein. Erdélyi szász népköltészet. Kányádi Sándor fordításában. Kétnyelvű kiadás. Illusztrálta: Cseh Gusztáv. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 156 p., 2200 pld.

Faragó József: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. A dallamokat Almási István gondozta. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 580 p. + 4 mell., 4000 pld.

Szatmári népballadák. Munkatársaival gyűjötette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta. Bura László. A dallamokat magnetonfonszalagokról lejegyezte: Albert György és Orosz Márta. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 244 p., 9150 pld.

Búza, búza de szép tábla búza. Arad környéki népballadák és népdalok. Gyűjtötte - Culegere de: Apácai Bölöni Sándor és Gulácsi Zoltán. Borítólap, rajzok: Alusan Pál. A könyv szerkesztője: Mózer István. Az Arad megyei Szocialista művelődési és Nevelési Bizottság. Arad: A Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja., 1978, 80 p.

Dinicu Serafim - Lădariu Lazăr: Mureş, pe marginea ta... Culegere de folclor poetic. Coperta şi ilustraţiile: Székely Erzsébet. Tîrgu-Mureş: Comitetul pentru cultură şi artă, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 244 lap, 4600 + 70 pld.,

Haja-haja virágom. Virágénekek. Szabó T. Attila gondozásában és bevezetőjével Gy. Szabó Béla eredeti dúcokról nyomtatott fametszeteivel. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 336 lap,

Kalevala földjén. Részletek a Kalevalából. Finn eposz. Lönnrot Elias gyűjtéséből. Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket készítette: Nagy Kálmán. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 104 lap + 2 f. pl.,

Novákékról szól az ének. Román hősi balladák. Fordította: Kiss Jenő. Válogatta, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Faragó József. Illusztrálta: Plugro Sándor. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 167 lap, 800 pld.,

Részletek a Kalevalából. Fordítás, bevezetés, jegyzetek: Nagy Kálmán. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 104 lap, 3000 pld.,

Novákékról szól az ének. Román hősi balladák. Fordította: Kiss Jenő. Válogatta, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Faragó József. Illusztrálta: Plugor Sándor. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 167 lap cu ilustr., 800 pld.,

Többet ésszel, mint erővel. Mesék, tréfák, anekdóták a romániai magyar népköltészetből. Válogatta, a bevezetőt írta és jegyzeteket összeállította: Vöő Gabriella. Feszt László rajzaival. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 283 lap, 2600 pld.,

Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Ráduly János. A dallamokat hangszallagról lejegyezte: Kusztosné Szabó Piroska. Ellenőrizte: Jagamas János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 152 p., 9750 pld.

Demény István Pál: Kerekes Izsák balladája. Összehasonlító-tipológiai tanulmány. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 168 p., 16000 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék