Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    25 tétel lapozás: 1-25

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Wighton Charles - Peis Günter: Egy rejtett napló beszélni kezd... Az előszót írta: Constantin Popa. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 255 p.

A szocialista Románia külpolitikája. A Román Kommunista Párt dokumentumai. Szöveggyűjtemény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 280 p.,

Demény Ludovic - Cordoveanu Paul: Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţatra Românească şi Transilvania în secolele XVI - XVIII. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1974, 288 p.

Ecobescu Nicolae - Celac Sergiu: A szocialista Románia külpolitikája. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 104 p.,

Burtică Cornel: Az államközi kapcsolatok új elveivel ellentétben álló anakronisztikus felfogások. Bucureşti: Editura Politică, 1976, 14 p.

Diaconu Ion - Năstăsescu Ştefan: A sokoldalú nemzetközi tárgyalások új szabályai. Fordította: Rácz Aladár, Benkő Anna. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1977, 80 p., 1200 pld.

Neagu Romulus: Az európai biztonság. Egy új konceptus térhódítása. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, 296 p.

Dicţionar diplomaţie. Autori: Main Lexie, dr. Nae Androne, Miklós Antal. Colctivul de coordinare: dr. Petre Bărbulescu, dr. Ionel Cloşcă, dr. Nicolae Erobescu. Cuvînt înainte: Ştefan A. Andrei. Bucureşti: Editura Politică, 1979, 1063 p.

Tradiţii de solidaritate revoluţionară româno-ungară. Documente şi amintiri. Sub îngrijirea unui colectiv: Gh. Zaharia, Augustin Deac (conducător), Ladislau Gergely. Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lînă CC al RSR. Bucureşti: Editura Politică, 1979, 452 p. + 12 f. Pl.

Az Észak-Atlanti Szövetség válsága. Előadás téma. (Kulturáli-Tudományos Ismeretterjesztő Tanács). Bukarest: Művelődés és Művészetügyi állami Bizottság, Ismeretterjesztő tanács, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 16 lap, 750 pld.,

Románia külpolitikájának alapelvei. Az RKP Központi Bizottságának, Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsának és Kormányának együttes ülése. 1968. augusztus 21. Románia Szocialista Köztársaság Nagy Nemzetgyűlésének rendkívüli ülésszaka. 1968. augusztus 22. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1968, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 96 lap,

Mihăilescu Ion: A kérdések kérdése - a leszerelés. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 44 lap, 1100 pld.,

Georgescu Titu: Fejezetek a romániai dolgozó törmegeknek a háború ellen és a békéért folytatott harcaiból. (Tudomány és Kultúraterjesztő Társaság Könyvtára). Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică Cluj) 309 lap, 2000 + 100 pld.,

Lenin V. L.: A szocializmus és a háború. A USzDMP állásfoglalása háború kérdésében. (Marxista-leninista könyvtár). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 64 lap, 2100 pld.,

A szocialista országok táborának növekedése és erősödése. A háborúk kiküszöbölésének lehetősége a jelenelgi időszakban. Városi és falusi nőbizottságok irányító tanfolyama. Bukarest: A Román Népköztársaság Országos Nőtanácsa, 1961, (Atel. Grafice nr. 4) 14 lap,

Fîntînaru I.: A nemzetközi élet időszerű problémái. Kérdések és feleletek. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 115 lap,

A szocialista a tábor országainak politikája, a béke védelmének és az egész emberiség társadalmi haladásának záloga. Előadás városi és falusi nők részére. Bukarest: A Román Népköztársaság Országos Nőtanácsa, 1962, (Atel. Grafice nr. 4) 15 lap,

Şerbănescu I.: A marxizmus-leninizmus a háború és a béke kérdéseiről. Harc a békéért - a kommunista és munkáspártok elsőrendű feladata. (A marxista-leninista elmélet alapvető kérdései). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 152 lap,

Bogdănescu C.: A leszerelés a nemzeteközi élet kulcskérdése. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 72 lap cu ilustr.,

Niţescu Lionel: A Rio Grandétól délre. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 28 lap cu ilustr.,

Phoebus Eugen: A regionális egyezmények a béke szolgálatában. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 76 lap,

Tamaş Sergiu: Az imperializmus és a vallás. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 76 lap cu ilustr., 6000 + 110 pld.,

Radian M.: Beszélgetés a leszerelésről. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 79 lap,

Brucan Silviu: Atlanti stratégia és nukleáris politika. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 79 lap, 800 pld.,

A Szocialista Románia külpolitikájáról. A Nagy Nemzetgyűlés 1967. július 24-26-i ülésszakának vitái. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1967, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 304 lap, 3500 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék