Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    22 tétel lapozás: 1-22

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Sur la question nationale en Rumanie. Bucureşti: Editura Meridiane, 1972, 88 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Zur nazionalen Frage in Rumänien. Übersetzung Eduard Eisenburger. Bukarest: Meridiane Verlag, 1972, 92 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Rumaina y le problema nacional. Traducido por Roba Dumitru. Bucarest: Editura Meridiane, 1972, 96 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Romania and the National Question. Translated by Dumitru Chiţoran. Bucharest: Editura Meridiane, 1972, 95 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: O nacional'nom voprose v Rumynii. Perevodcik: Dan Reutu. Buharest: Editura Meridiane, 1972, 96 p.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos. A népek barátságért. (Testamentum). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 262 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

Daliman Ecaterina: A román dolgozók és az együttlakó nemzetiségekhez tartozók testvéri barátsága. A sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megteremtése. Fordította: Szűcs Olga. Filozófia-sorozat. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 48 p.,

A román nép és az együttlakó nemzetiségek testvérisége. A román Kommunista Párt dokumentumai. Szöveggyűjtemény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 152 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a magyar és német nemzetiségű dolgozók tanácsainak együttes ülésén. 1975 december . Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 20 p.,

Goldiş Vasile: A nemzetiségi kérdésről. Andrei Oţetea akadémikus előszavával. Hajós József bevezető tanulmányával. Testamentum. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976, 156 p., 2700 + 90 pld.

Márki Sándor: Népek közeledése. Kovách Géza tanulmányával. Testamentum. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976, 232 p., 1780 + 90 pld.

Tanulmányok a románia együttlakó nemzetiságek történetéből és testvéri együttműködéséről a román nemzettel. Magyar nemzetiség, I. K. Szerkesztette: Bitay Ödön. A bevezetést írta: Demény Lajos. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976, 412 p., 5200 + 90 pld.

Goldiş Vasile: Válogatott írások. Válogatta, az előszót írta. Gáll Ernő. Fordította: Fábián Lajos, Szebeni Zsigmond. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 240 p., 1650 pld.

A teljes harmónia és egyenlőség a román nép és az együttélő nemzetiségek között. / Kiadó nélkül/ /. Bukarest: , 1978, 18 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918.

Fazekas János: Unitatea şi frăţia dintre poporul român şi naţionalităţile conlocuitore - fortă metrică a programului României contemporane. Bucureşti: Editura Politică, 1979, 16 p.

Naţionalitatea maghiară din România. Redactori: Koppándi Sándor. Bucureşti: Editura Kriterion, 1980, 528 p.

Naţionalitatea maghiară din România. Studii. Redactor coordinator: Koppándi Sándor. Bucureşti: Editura Kriterion, 1981, 527 p.,

A Románia Magyar Nemzetiség. Szerkesztette: Koppándi Sándor. / A kötet szerzői: Koppándi Sándor, Lőrincz László, Demény Lajos, Bányai László, Damian Hurezeanu, Constantin Vlad, Fazekas János, Nagy Ferdinánd, Debreczeni Árpád, Vincze Mária, Szabó Attila, Spelmann József, Balázs Sándor, Bodor András, Péntek János, dr. Kós Károly, Faragó József, Kövács János, Székely Zoltán, Jakó Zsigmond, Szász Béla, Gálfalvy Zsolt, Balogh Edgár, Szász János, Bodor Pál, Veress Dániel, László Ferenc, Banner Zoltán, Mikó Imre. /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 524 p., 5000 pld.

Antoniu / Plămădeală/ Mitropolit al Ardealului: Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din Transilvania în timpul dualismului austro-ungar în vremea lui Miron Românul. (1847-1898) După acte, documente şi corespondenţe inedite. Sibiu: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe, 1986, 358 p., Tipografia Eparhială, Sibiu

Gyémánt Ladislau: Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1986, 515 p., Intreperinderea Filaret, Bucureşti

Lenin V. L.: Kritikai megjegyzések a nemzeti kérdéssel kapcsolatban. (Marxista-leninista könyvtár). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 52 lap, 2100 pld,

A román nép és nemzeti kisebbségek közötti testvériség. 12. lecke városi és falusi tanfolyamok részére. Bukarest: A Román Népköztársaság Országos Nőtanácsa, 1961, (Atel. Grafice nr. 4) 15 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék