Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1984: 383 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-383

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Albert Hermina: Pierderi de putere şi energie în reţelele electrice. Determinare. Măsuri de reducere. Bucureşti: Editura Tehnică, 1984, 299 p.

Álomvíz martján. Fekete-ügy-vidéki magyar népballadák. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Pozsony Ferenc. A dallamokat lejegyezte és a zenei részt gondozta Török Csorja Viola. Lektorálta: Antal Árpád és Faragó József. A dallamokat ellenőrízte Szenik Ilona. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 304 p., 8000 pld.

Dávid Gyula - Láng Gusztáv - Szász János: Magyar irodalom. Tankönyv a X. osztály számára. XX. századi magyar irodalom. Romániai magyar irodalom. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 304 p.

Deák Tamás: Istorisiri nemaiauzite. În româneşte de Paul Drumaru. Coperta: Deák Ferenc. Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1984, 331 p.

Dehel Gábor: Az utolsó négy nap. Regény. Fedőlap. Árkossy István. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1984, 296 p.

Demeter Andrei: Femeia şi sportul. Coperta. Florin Ionescu. Ilustraţiile: Angela Cojocaru. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1984, 168 p.

Dombi Erzsébet P.: Irodalmi olvasókönyv a VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 212 p. + 1 f. pl.

Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág. Az utószót Beke György írta. A borítólap Árkossy István munkája. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 220 p., 30000 pld.

Dudea Corneliu - Módy Eugen: Caiet de laborator clinic pentru uzul studenţilor anilor IV., V., VI. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1984, IV + 90 p., multigr.

Dumas Alexandre: A három testőr . Köt. 1-2. Fordította: Csatlós János. Nagy Lajos rajzaival. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 704 p., 50000 pld.

dr. Dumitrescu Maria - dr. Fodor Ecaterina - Moraru Mihaela: Limba rusă contemporană. Curs special. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1984, 136 p. multigr.

Edroiu Nicolae - Gyémánt Ladislau - Magyari Andrei: Răscoala lui Horea (Cloşca şi Crişan). 1784. Coordonatori: Nicoale Edroiu, Pompiliu, Teodor. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1984, 319 p.

Ani de lumini. Poezii literare pentru spectacolul dedicat sărbătoririi zilei de 23 august 1984. - Dicső évek köszöntése. Versek és irodalmi összeállítások az 1984. augusztus 23-i ünnepi műsorra. Hargita megye Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottsága. Miercurea-Ciuc: Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Hargita megyei Irányító Központja, 1984, 21 p.

Egyed Péter: Előzés hajtűkanyarban. Történetek változó idővel és kamerával. A könyvborító Nagy Géza munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 224 p., 8000 pld.

Egyszer mindenkit szólítanak. Romániai magyar elbeszélők. 1-2. Válogatta, az előszót írta és a függeléket összeállította: Nagy Pál. Fedőlap: Árkossy István. (Tanulók Könyvtára). Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1984, 296 + 392 p.

Eminescu Mihai: Költeményei. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 580 p., 9000 pld.

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. IV. kötet. Fém-Ha. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette: Szabó T. Attila. Szerkesztő-munkatársak: P. Dombi Erzsébet, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Zs. Maksay Mária, Nagy Jenő, Szabó Zsolt, Vámszer Márta, Vígh Károly, Zsemlyei János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 1500 p., 6060 pld.

Erdélyi Ştefan: Îndrumător la lucrări practice la producerea şi conservarea furajelor. Ediţia a 6-a. Cluj-Napoca: Institutul Agronomic "dr. Petru Groza", 1984, 134 p., multigr.

Exerciţia generatorului: registrul automat al tensiunii generatorului. (RAT) Responsabil de lucrare: ing. Tiberiu Kerész. Bucureşti: Institutul de Cercetări şi modernizări energetice ICEMENRG , 1984, 75 p. + 5 f. pl., multigr.

Fábián Ernő: A példaadás erkölcse. Tanulmányok. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 276 p., 5000 pld.

Fábián Nicolae: Îndrumător pentru activitatea independentă a elevilor în studiul biologiei vegetale. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1984, 130 p., multigr.

Fauna Republicii Socialiste România. Comitetul de redacţie: N. Botnariuc, redactor responsabil: W. Knechtel, M. A. Ionescu. Volumul 8. Insecte. Fascicola 8.: Hateroptera: Partea generală şi suprafamilia Pentatonodea. De Béla Kis. Comitetul de redacţie: N. Botnariuc, dr. doc. Bănărescu, acad. Codreanu. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1984, 216 p.

Ferenczes István: Ki virággal megveretett. Versek. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 76 p., 2500 pld.

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalmi-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. A szerzői kollektíva irányítói: dr. Iona Ardeleanu, egyetemi előadótanár, dr. Olivia Clătici, egyetemi tanár. Magyarra fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 104 p.

Fetiţă Alexandru - Fetiţă Ileana: Elektortechnikai anyagismeret. Tankönyv az eletro-technikai, filológia-történelem, történelem-földrajz, matematika-elektrotechnika és matematika-fizika líceumok IX osztály számára. Fordította: Csehi Attila. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 132 p.

dr. Fleşeriu Eugen - dr. Lőrincy Petru - Florescu Dumitru: Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii: îndrumător de laborator. Pentru uzul studenţilor de la Facultatea de construcţii. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1984, 142 p., multigr.

Fodor Ecaterina - Safta Aneta: Orosz nyelv. Tankönyv az V. tanulmányi év számára. Magyarra átdolgozta: Fábián Lajos. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 179 p.

Fodor Sándor: Fülöpke beszámolói. Fedőlap, belső illusztrációk. Unipán Helga. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1984, 88 p.

Fodor Sándor: Az ígéret földje. Regény. A borítólap Gaál András munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 240 p., 10000 pld.

Fontane Theodor: Effi Briest. Regény. Fordította: Vas István. (Lektúra). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 312 p., 3000 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék