Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1983: 415 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-415

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Ádám Lajos - Szánthó Éva: Gyógyszertechnológia. Egyetemi hallgatók számára. 3. kötet. Marosvásárhely: Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet , 1983, 242 p. + VI p. multigr.

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalom-politikai ismeretek. Tankönyv az összes líceumok X. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 100 p.

Cselényi Béla: Magánbélyeg. Versek. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 136 p., 1800 pld.

Csire Gabriella: Mókus Pali vándorúton. Fedőlap, illusztrációk: Keller Emese. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1983, 80 p.

Csüdör Gavril: Handbal. Pentru clasele I-IV. Coperta de Nicolae Sîrbu. Desenele: Gh. Burlacu. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1983, 220 p.

Cuculescu Ion - Ottescu Constantin - Popescu Olimpia: Matematika. Mértan. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: dr. Cseke Vilmos, dr. Orbán Béla. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 148 p.

Cuculescu Ion - Ottescu Constantin: Matematika. Mértan. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Lázár Irén, Kürthy Katalin, dr. Orbán Béla. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 148 p.

Cuculescu Ion - Ottescu Const.: Matematika. Mértan. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Kovács Katalin, Kürthy Katalin, dr. Orbán Béla. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 160 p.

Cudalbu Elena - Benedek Angela: Zăcăminte de substanţe minerale utile. Manual pentru licee industriale cu profil de mine, petrol, geologie. Meseriile: preparator cărbune şi minereuri, oparator geofizicean. Manual pentru clasa a XI-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 120 p. + 5 f. pl.

Czegő Zoltán: Nyár, köd alatt. Hosszabb, rövidebb lírai írások, versben és prózában. Borítólap: Hervai Katalin munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 112 p., 2500 pld.

Dáné Tibor: A fáraó igazlátó szeme. Regény. Fedőlap: Árkossy István. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1983, 320 p.

Danciu Felicia - Kory Mihai - Lupuţiu Georgeta: Structură chimică. Biodisponobilitate. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1983, 240 p.

Arvinte Maria - Borlea Sima - Braşoveanu Aurica: Manual de limba rusă. Pentru şcolile de specialitate. Redactor principal: Ecaterina Fodor. Volumul 1. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1983, 502 p., multigr.

Dávid Gyula - Láng Gusztáv - Szász János: Magyar irodalom. Tankönyv a X. osztály számára. XX. századi magyar irodalom. Romániai magyar irodalom. A nyelvhasználati fogalmazás című fejezetet Csutak Judit munkája. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 394 p.

Dombi Erzsébet P.: Irodalmi olvasókönyv a VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 212 p.

Dragu Petrache: Divat és geometria. A ruházat készítésének technológiája. Fordította: Bodó András okleveles textilmérnök. Bukarest: Műszaki Könyvkiadó, 1983, 194 p.

Drobotă Victor - Anastasiu Mihail - Stere Nicolae: Szilárdságtan és gépelemek. Tankönyv az ipari, mezőgazdasági-feldolgozó-ipari és erdészeti matematika-fizika, filológia-történelem szaklíceumok X. osztálya és a mesterképző iskolák számára. Magyarra fordította: ing. Rózsa Ferenc. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 204 p.

Dumitru Cornelia - Nicolau Carmen - Proca Elena: Orosz nyelv. Tankönyv a III-IV. Tanulmányi év. Magyar tannyelvű iskolák számára átdolgozta: Fábián Lajos. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 300 p.

Duţă Lucian Doru - Fábián Csaba: Metode matematice în optimizarea croirii. Bucureşti: Editura Tehnică, 1983, 150 p.

1/1973. számú törvény. Románia a legfelsőbb gazdasági és társadalmi fejlesztési tanácsról. Közzétette az utólagosan módosított 1/1973. számú törvény RSzK Hivatalos Közlöny 1. részének 1982. november 26-i 104-es számában. A Nagy Nemzetgyűlés 1973. március 28-i ülése. 2. kiadás. Bukarest: Államtanács, a Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1983, 15 p.

Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Veress Dániel. Fedőlap: Bardócz Lajos. (Tanulók Könyvtára). Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1983, 460 p.

Énekeskönyv, a Nagyváradi Református Egyházkerület által kötelező használatra megállapított kiadás. Nagyvárad: Az Egyházkerület tulajdona és kiadása, 1983, 648 p.

Erdei Gustav: Conceptul de reflectare în lumina ştiinţelor contemporane. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Academia "Ştefan Gheorghiu", 1983, 30 p., multigr.

Bábel tornyán. Válogatás az Echinox munkatársainak írásaiból. Szerkesztette: Beke Mihály András, Bréda Ferenc. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 232 p., 3000 pld.

Erdei Zoltán Demeter: Badminton. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1983, 144 p.

Eremia Lidia - Foamete Dolores Elena - Săvinuţa Mioara: Német nyelv. Tankönyv a III-IV. tanulmányi évfolyam számára. Magyarra átdolgozta: Boér Richárd. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 268 p.

Eszteró István: Üveges. Versek. Temesvár: Facla Könyvkiadó, 1983, 52 p.

Expoziţia retrospectivă Izsák Martin. Sculptură. Tg.-Mureş. Bucureşti, 1983. Colaborator: Eugenia Florescu, Al. Traian Filip, Gh. Albu, Gh. Iftimiciuc. Bucureşti: Editura Oficiul de Expoziţii, 1983, 48 p., multigr.

Faragó Csaba: Cercetări microbiologice şi chimice privind valorificarea nămolului activ excedentar provenit din procese şi epurări biologice a apelor reziduale. Rezumatul tezei de doctorat. Iaşi: Universitatea "Al. I. Cuza", 1983, I-II. 25 p., multigr.

Făcăşan Valter - Benkő Andrei - Anghel Cecilia: Partea 1. Fasc. 2. - Chimie organică. Facultatea a de tehnologie chimică. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1983, 251 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék