Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1982: 398 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-398

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Adonyi Nagy Mária: Állatövi jegyek. Versek. A borítólap Szilágyi V. Zoltán munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 56 p., 2400 pld.

Almaş Dumitru - Nicoară Ion - Vianu Alexandru: Egyetemes történelem. Az újkor és jelenkor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 208 p.

Deák Ferenc. A bevezetőt Kántor Lajos írta. A borítólapon A lovas - vízfestmény 1982; a hátsó borítón Különös utas - vízfestmény 1982. A felvételeket Szabó Tamás és Zoltán Mihály készítette. (Kriterion Galéria). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 14 p. + 24 mell., 4000 pld.

Demény Lajos: Bethlen Gábor és kora. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1982, 216 p.

Demeter Andrei: Bazele fiziolgice şi biochimice ale formării deprinderilor mortice. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1982, 136 p.

Dési Huber István: Levelek a szülőföldre. Sajtó alá rendezte, az előszót írta és a jegyzeteket összeállította: Huber András. A borítólapon Dési Huber István Olvasó munkás című festménye. A reprodukciókat Vass Zoltán és Zoltán Mihály készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 170 p. + 20 mell., 5000 pld.

Dinescu Mircea: A jóság rémuralma. Versek Csíki László fordításában. A borítólap Bardócz Lajos munkája. (Román költők). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 76 p., 1500 pld.

Ditrói Ervin: Képek és jelképek. Közelítések művekhez, művészekhez. A borítót Ditrói Ervin tervezte. A felvételeket Ditrói Ervin és Szabó Tamás készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 224 p. + 72 mell., 4000 pld.

Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române, C. Transilvania. Volumul 3. 30 aprilie-14 mai 1848. Sub redacţia acad. Ştefan Pascu. Colectivul de autori: V. Cheresteşiu, S., Benkő, C. Göllner. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1982, LXXXIII + 607 p.

P. Dombi Erzsébet: Irodalmi olvasókönyv a VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 212 p. + 1 f.

Dumitru Const. - Barcsy Georgeta - Fodor Maria Tiberia: Utilajul şi tehnologia preparării substanţelor minerale. Manual pentru licee industriale cu profil mine-petrol-geologie, meseria preparator de cărbune şi minereuri, clasa XI-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 164 p.

Dumitru Const. - Barcsy Georgeta - Fodor Maria Tiberia: Utilajul şi tehnologia preparării substanţelor minerale. Manual pentru licee industriale cu profil mine-petrol-geologie, meseria preparator de cărbune şi minereuri, clasa XII-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 164 p.

Ambrus Lajos: A korondi merőedény. Elbeszélések. Karcolatok. Fedőlap: Hadai G. Klára. (Beszélő tükör). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1982, 331 p.

Eça de Queirós José Maria: Amaro atya bűne. Regény. Fordította: Ábel Olga, Kordás Ferenc. Az utószót Jánosházy György írta. A borítólap Csehi Péter munkája. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 464 p., 48000 pld.

Égett földön - új élet. Montázs prózában és lírában az 1907-ea parasztfelkelésről, a mezőgazdasági szövetkezetesítésének 20. évfordulójáról. Összeállította: Vajda Ferenc. Tg.-Mureş: , 1982, 6 p., multigr.

1/1982 számú törvény a munka javadalmazásáról a szövetkezeti mezőgazdasági egységekben. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés 1982 április 1-i ülésén és közzétette a RSzK Hivatalos Közlönye I. Részének 1982. április 6-i 36-os számában. Legi şi Decrete. Bukarest: Államtanács Hivatalos Közlöny és Törvényhozási kiadványok szektora, 1982, 68 p.

Endre Károly: Periandrosz. Verses dráma öt felvonásban, előjátékkal Herodotosz történelmi könyvei nyomán. A borítólap Hideg Margit munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 136 p., 1500 pld.

Erdélyi magyar szótörténeti tár. III. Kötet. Elt-Felzs. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. Szerkesztő-munkatársak B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Zs. Maksay Mária, Nagy Jenő, Vámszer Márta, Vigh Károly, Zsemlyei János. A szócikkeket románul Kelemen Béla, németül Nagy Jenő értelmezte. Az anyagrendezést Szabó T. Judit végezte. Az egészségügyi szócikkeket Sz. Csáti Éva, a biológiaiakat Szabó T. E. Attila értelmezte. Lektorálta: Breban Vasile, Eisenburger-Szilágyi Margit és Kiss András. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 1164 p., 7800 pld.

Erdős I. - Panaitescu N. - Vitican L.: Pregătirea şi desfăşurarea negocierilor comerciale. Bucureşti: Editura Politică, 1982, 123 p.

Expoziţii de artă plastică, pictură, sculptură, grafică. Gyula, 1982. Expoziţia de artă plastică. Pictură, sculptură, grafică. Catalog. - Képzőművészeti kiállítá. Festészet. Szobrászat. Grafika. Katalógus. Gyula, augusztus 20-szeptember 10. 1982. Redactare de Alexa Tiberiu. Traducerea: Klacsmányi Sándor, Kozma György. Kétnyelvű kiadás. Ediţie bilingvă. Baia-Mare: Comitetul Judeţean de cultură şi educaţie socialistă, Maramureş, 1982, 112 p.

Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai. (Századunk). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 84 p., 4000 pld.

Fărcaş Gh. - Kiss Elemér - Petrescu Adrian: Matematika almérnököknek. Kurzus a hallgatók részére. Tg.-Mureş: , 1982, III + 283 p. multigr.

dr. med. Farkas Imre János - dr. pharm. Ajtay Mihály: Formulae magistralis. Ediţia 3. Disciplina de Medicina Socială. Cabinetul Absolventului. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1982, 564 p.

dr. Andrei Marin - Mărăscu Florica - Popescu Ion dr. - Soigan Maria: Biológia. Növénybiológia. Tankönyv a IX. osztály számára. Fordította: Kiss Éva és Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 176 p. + 4 f. pl.

Farkas Nicolae: Tehnologia creşterii suinelor. Curs. Ediţia a 3-a. Cluj-Napoca: Institutul Agronomic, 1982, 252 p., multigr.

Fehér Gyula: Evacuarea şi valorificarea rezidurilor menajere. Traducere din limba maghiară efectuată de ing. Iosif Papp şi ing. Pascu Ursu. Bucureşti: Editura Tehnică, 1982, 348 p.

Fekete Tibor: Táplálkozásról, diétáról mindenkinek. Borítólap, rajzok: Turós László. (Kaleidoszkóp 36.). Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1982, 196 p., Intreperinderea Cluj

Fényi István: Sors, virággal. Versek. A könyv borítóját Feleki Károly készítette. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1982, 92 p.

Ferencz Zsuzsánna: Molnár József. Képzőművészeti monográfia. A borítólapon Molnár József munkája. A felvételeket Spitzer Klára készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 56 p. + 46 mell., 4000 pld.

Filologia XXV. Bibliografie. Volumul omagial cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de filologie a Universităţii din Timişoara. Cuprinzînd lucrări ale cadrelor didactice şi ale cercetărilor existenţi în nomenclatorul facultăţii în anul universitar 1981-82. Îngrijit de conf. dr. Marin Bucă. Coordonator: conf. dr. Francisc Király, conf. dr. Simion Mioc, filolog Victoria Stroescu. Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1982, 282 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék