Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1981: 429 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 421-429

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Adler Ladislau - Neagu Ion: Industrializarea construcţiilor. Sinteză redactată de INID Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie. Bucureşti: Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1981, 108 p.

Andrei Maria - Mărăscu Florica - Popescu Ion - Şoigan Maria: Biológia. Növény biológia. Tankönyv a IX. osztály számára. Fordította: Kiss Éva, Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 4 f. pl.

Czegő Zoltán: Ember a Kénestetőn. Publicisztika. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1981, 232 p.

Darkó István: A következő pillanatban. Fantasztikus történetek. A Forrás 100 kötete. A borítólapot ifj. Kruch Miklós grafikája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 88 p., 5000 pld.

Dávid Gyula - Láng Gusztáv - Szász János: Magyar irodalom. Tankönyv a X. osztály számára. A XX. század magyar irodalma - Romániai magyar irodalom. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 299 p.

Dávid László: A középkori Udvarhelyszék művszeti emlékei. Lektorálta: B. Nagy Margit. A szerző rajzaival. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 400 p. + 80 mell.

Dehel Gábor: A kölyök. Ifjúsági regény. A fedőlapot Árkossy István készítette. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1981, 248 p.

Déry Tibor: Excomunicatorul. Roman. Traducere: Constantin Olariu. Prefaţă şi tabel cronologic: Ion Ianoşi. Ilustraţia copertei: Vasile Socoliuc. (Biblioteca pentru toţi). Bucureşti: Editura Minerva, 1981, XXVI + 389 p.

Deutsch Ioan - Száva Ioan: Memorator la rezistenţa materialelor. Ediţia a 2-a. Pentru uzul studenţilor. Braşov: , 1981, 78 p., multigr.

A dialektikus materialista világ- és társadalomszemélet, a tudományos ateista nelvelés kérdései. Politkai-ideológiai pártoktatás 1980-84. Tézisek és bibliográfiák. Bukarest: RKP KB propaganda osztályának kiadása, 1981, 248 p.

Dienes Sándor: Munakorvostan. Kurzus egyetemi hallgatók számára. Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1981, 443 p., multigr.

Dincolo de formă. Pagini de poezie şi proză maghiară din România. Ediţie, studiu introductiv şi note biobibliografice de Kántor Lajos. Traducere de: Corleniu Bala, Tudor Balteş, Demostene Botez. Ilustraţia copertei: Kalab Ferenc. (Lyceum). Bucureşti: Editura Albatros, 1981, XLIII + 396 p.

Antoniu Ion - Chelu Iulian: Fizika. Tankönyv a VIII. osztály számára. Kísérleti tankönyv. Fordította: Heinrich László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 156 p.

Dinculescu Paul - Sisak Francisc: Instalaţii şi echipamente electrice. Pentru subingineri. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 288 p.

Documenta romaniae historica. Comitetul de redacţie. Acad. Şt. Pascu, Şt. Ştefănescu, Constantin Cihoclaru, Seria C. Transilvani. Volumul XI. 1356-1360. Sub redacţia acad. Şt. Pascu. Întocmit de Ioan Dani, Konrad G. Gündisch, Aurel Răduţiu. Au colaborat: Francisc Pall, Theodor A. Naum, Mihai P. Dan. Bucureşti: Editura Academiei RSR., 1981, LXIV + 669 p.

Dombi Erzsébet P.: Irodalmi olvasókönyv a VIII. o.sz. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 212 p.

Domokos Eszter: Smink. Novellák, karcolatok. A borítólapon Cseh Gusztáv grafikája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 112 p., 5000 pld.

Dörr Susana - Săndulescu Radu - Cojan Corina - Tănăsescu Anca: Angol nyelv. Tankönyv a XI. osztály számára. (VII. tanulmányi év). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 247 p.

Drimba Ovidiu - Ionescu Cristian - Lăzrescu Gheorghe: Világirodalom. Tankönyv a filológia-történelem szakprofilú líceumok IX. és X. osztály számára. Magyarrra fordította, átdolgozta: Oláh Tibor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 295 p.

Dumitrescu Nicolae - Grineanu Anatol - Sîrbu Gh.: Erodált gyepek és feljavításuk. Fordította: Szalay Olga. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1981, 252 p.

Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyban 1848-1914. Lektorálta: Imreh István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 360 p., 10000 pld.

Egyedem-begyedem. Mondókák, gyermekjátékok. Összeállította: László Bakk Anikó. Lektorálta: Faragó József, Selmeczi Marcella. A borítólap Unipán Helga munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 208 p., 30000 pld.

Egyed Péter: Búcsúkoncert. Versek. A borítólap Nagy Géza munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 104 p., 2400 pld.

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalmi-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházi Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 96 p.

Az élelmezési dolgozók egészségügyi alapismeretei. Magyarra átdolgozta az Egészségügyi Nevelési Laboratórium munkaközössége. 3 magyar nyelvű kiadás. Csíkszereda: Hargita Megye Néptanácsa-Egészségügyi Igazgatóság, Egészségügyi Nevelési Laboratórium, 1981, 40 p.

Emeljük az állattenyésztési szektort a reális lehetőségek és általában a nemzetgazdasági szükségeletek színvonalára. Kezdeményezés. Nagyvárad: A RKP Bihar megyei Bizottsága propaganda osztályának kiadványa, 1981, 20 p.

Énekben hallottam. Régi magyar világi énekek. Válogatta, az előszót írt és jegyzetekkel ellátta. Boros Zoltán. Lektorálta Bács Lajos, Benkő András. A borítólap Horváth Gyöngyvér munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 176 la, 18400 pld.

Expoziţia filatelică judeţeană "Omul şi sănătatea" Miercurea-Ciuc 1981. Catalog 20-26 septembire 1981. / Párhuzamos román-magyar szöveggel. / Asociaţia Filateliştilor din RSR Filiala judeţeană Harghita. Comitetul judeţean de Crucea Roşie, Harghita. Miercurea-Ciuc - Csíkszereda: Direcţia sanitară a judeţului Harghita, 1981, 24 p.

Fábián Sándor: Tizenötsorosok. Versek. A könyv borítóját Árkossy István készítette. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1981, 75 p.

Fejes Iuliu: Funcţii spline în teoria mecanismelor. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, 327 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék