Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1975: 430 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 421-430

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Abager Basilius: Német nyelv. Tankönyv az V. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Banat", Timişoara) 160 p.,

Az Államtanács 54/1975 számú törvényerejű rendelete a felsőoktatási intézmények nappali tagozata abszolvenseinek a termelésbe való beosztásáról. Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztály, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial", Bucureşti) 20 p.,

Călinescu George: Ion Creangă. Monográfia. Fordította: Szilágyi Domokos. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 276 p., 1800 pld.

Călinescu George: A titokzatos lány. Regény. Fordította és az utószót írta: Lőrinczi László. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 526 p., 9500 pld.

Cao-Hszüe-csi: A vörös szoba álma. Regény. Fordította: Lázár György. Az utószót írta: Tőkei Ferenc. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 696 p., 17600 pld.

Caragiale I. L.: Az elveszett levél. Vígjáték négy felvonásban. Fordította és az utószót írta: Deák Tamás. (Drámák). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 130 p., 2100 pld.

Ceauşescu Nicolae: Románia Szocialista Köztársaság elnökének esküje. - Ünnepi beszéd a Nagy Nemzetgyűlésben Románia Szocialista Köztársaság elnökévé történt újraválasztás alkalmából. 1975. Március 17. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 23 p.,

Ceauşescu Nicolae: Románia a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építése útján. Jelentések, beszédek, cikkek, 10. Kötet. 1974 március - 1974 november. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 1007 p.,

Ceauşescu Nicolae: Előadói beszéd a Nagy Nemzetgyűlésen a román népnek az 1971 - 1975-ös ötéves tervben elért nagyszerű eredményeiről és Romániának a nemzetközi béke és együttműködés szolgálatába állított külpolitikájáról. 1975 december 18. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 63 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Legfelsőbb Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Tanácsa együttes plénumán. 1975 július 21 - 22. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 60 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a mezőgazdaság, a mezőgazdasági kutatás, a talajjavítás és a haltenyésztés terén dolgozó párt- és állami aktíva tanácskozása munkálatainak befejezésekor. 1975 február 7. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 59 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a magyar és német nemzetiségű dolgozók tanácsainak együttes ülésén. 1975 december . Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 20 p.,

Az Államtanács 106/1975 számú törvényerejű rendelete a hulladékok és egyéb másodlagos nyersanyag- és segédanyag források begyűjtéséről, átadásáról, gazdaságos kezeléséről, hasznosításáról. Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztály, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial", Bucureşti) 40 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a KISZ X. Kongresszusának, a RKDESZ X. Konferenciájának és a Pionírszervezetek III. Országos konferenciájának ünnepélyes megnyitó ülésén. 1975 november 3. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 36 p.,

Constantinescu Al. C.: Csatára, ifjú vezérek! Meseregények. Fordította: Szász Béla. Illusztrálta: Rus Ciobana. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1975, 152 p. cu ilustr., 3300 pld.

Constantinescu Laura - Pertişor Cristea: Mértan és trigonometria. Tankönyv a líceumok I. évfolyam számára. Fordította: Kovács Kálmán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, 216 p. cu fig. Bibl. P. 212

Constantinescu Mircea: Elsősegély légzés- és szívbénuláshoz. Societatea de Cruce Roşie din RSR. Bucureşti: Editura Medicală, 1975, 12 p. cu fig.

Cosmovici Ludmila: Szépségápolási útmutató. Fordította: dr. Mircea Costescu. Bucureşti: Editura Medicală, 1975, 240 p.,

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a fővárosi ünnepi ülésen a fasizmus feletti győzelem 30. Évfordulója és Románia állami függetlensége kivívásának 98. évfordulója alkalmából 1975 május 9. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 39 p.,

Cojan Corina - Ionescu Carmen: Angol nyelv. Tankönyv az elméleti líceumok II. évfolyama számára (II. tanulmányi év) Átdolgozta: Oláh Boróka. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 220 p.,

Cojan Corina: Angol nyelv. Tankönyv a líceumok III. évfolyama számára (III. tanulmányi év). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 160 p.

Comănaru Gheorghe - Creţiu Ion - Creţiu Elena: Angol nyelv. Tankönyv a VIII. osztály számára. Átdolgozta: Czeglédy Enikő. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 176 p.,

Condeescu Nicolae N. - Brăescu Ion - Diaconu Ion: Francia nyelv. Tankönyv a líceumok III. évfolyama számára (VII. tanulmányi év). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, 288 p. cu ilustr. şi facs.

Almaş Dumitru - Nicoară Ion és Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, 263 p. + ilustr. Şi protr. + 8 f. H.

Craiu Margareta: Hangok, zörejek, zajszennyeződések. Fordította: Zsizsmann Kristóf. A borító Ioan Dan Alexandru rajza. (Tudomány mindenkinek). Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1975, 60 p., 1600 pld.

Cronin A. J.: Réztábla a kapu alatt 1 - 2. Regény. Fordította: Szinnai Tivadar. (Lektúra). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 496 p., 71000 pld.

Csőgör S. István: Transportnaja funkcija syvorotocnogo al- bumina. Prevod: Galin Saldatentroja. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1975, (Informaţia, Bucureşti) 183 p.

Cucu Vasile - Ştefan Marin: Románia. Műemlék- és útikalauz. Fordította: Borbáth Károly, Balla Ernő, Asztalos Sándor. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1975, 480 p. + 120 mell. + 1 térkép, 1700 pld.

Dávid Gyula - Marosi Péter - Szász János: Magyar irodalom. Romániai magyar irodalom. Kísérleti tankönyv a líceumok IV. évfolyama számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, 202 p., multigr., 100 pld.

Deák Tamás: Antal a nagyvilágban. Regény. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 224 p., 12100 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék