Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1965: 469 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 451-469

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Abager Basilius: Német nyelv. Tankönyv a 12 osztályos iskolák IX. osztály számára. Átdolgozta: Sinka Zoltán-Tibor. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) 240 lap cu ilustr., 800 + 115 pld.,

Ambrus Mária - Fodor Sándor - Péterfy Emilia: Olvasókönyv és nyelvtan a IV. osztály számára. A címlapot és az illusztrációkat készítette: Deák Ferenc. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 29800 + 100 pld.,

Cumpănaşul Ion: Az agro-zootechnikai tudomány - a szövetkezeti paraszttömegek közkincse. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 78 lap cu ilustr.,

Cusack Dymphna: Hőhullám Berlinben. Regény. Fordította: Vámosi Pál. Az utószót írta: Molnár Tibor. (Horizont könyvek). Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 288 lap, 7000 + 100 + 10 pld.,

Cuvîntul nostru. - A mi szavunk. Culegere de texte pentru artişti amatori. Szöveggyűjtemény műkedvelők számáta. Sfatul Popular al Regiunii Mureş-Autonomă Maghiară. Comitetul reghional de cultură şi artă. Casa regională a creaţiei populare, Tîrgu-Mureş. Marosvásárhely: Népi Alkotások Tartományi Háza, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 80 lap cu n. muz., 1100 pld.,

Dáné Tibor: Kortársaim, a gyermekek. Elbeszélések. A rajzok a borító Feszt László munkája. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 103 lap cu ilustr., 3500 + 100 pld.,

Demetrius Lucia: A boldog ember halála. Válogatott novellák. Fordította: Papp Ferenc. A borítólap Cseh Gusztáv munkája. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 384 lap, 2000 + 80 + 500 + 60 + 10 pld.,

Diaconu Ion - Popa Teodora: Francia nyelv. Tankönyv a X. osztály számára. A román tankönyv alapján átdolgozta: Gampe József. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 172 lap cu ilustr., 4500 + 90 pld.,

Dik Josif: Kislányok, kisfiúk. Karcolatok - Pletya útja a kozmoszban. Színdarabok. Fordította: Bajor Ella. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 147 lap cu ilustr., 5000 + 120 pld.,

Dimény István: Hänschen, Fränzchen und das Plastilin. Deutsch von Franz J. Bulhardt. Illustrationen von Eugen Taru. Bukarest: Jugendverlag, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Arta Grafică) 88 lap, 1620 pld.,

Dimény István: Jancsi, Hancsi és a plasztelin. Eugen Taru rajzaival. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Arta Grafică) 88 lap cu ilustr., 5160 pld.,

Dinculeanu Nicolae - Radu Eugen: A matematikai analízis elemei. Tankönyv a XI. reálszakos osztály számára. Fordította: Balázs Márton. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 364 lap cu fig., 5100 + 85 pld.,

Ambrus Mária - Péterfy Emilia: Limba română. Clasa I-a. Manual pentru şcolile cu limba de predare maghiară. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 87 lap cu ilustr. în parte color., 27500 + 85 pld.,

Disney Walt: Donáld kacsa és a Déli Sarok. Fordította: Szilágyi Domokos. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Arta Grafică) 32 lap, 10120 pld.,

Disney Walt: Donáld kacsa vitorlása. Fordította: Szilágyi Domokos. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Arta Grafică) 32 lap cu ilusr., 10120 pld.,

Dragomirescu Ion - Laşcu N.: Az ókor története. Tankönyv a 12 osztályos iskolák IX. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 279 lap cu ilustr. şi h. + 4 f. pl. + 2 f. h., 5500 + 100 pld.,

Dragu Ion - Tul Nicolae: Állampolgári nevelés. Tankönyv a VIII. osztály számára. Fordította: Pinczés Gyula és Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 144 lap cu ilustr., 24600 + 105 pld.,

Drăghici Alexandru: Beszéd a Román Kommunista Párt IX. Kongresszusán. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 16 lap,

Drăgoi Alexandru: Rajz. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Cseh Zoltán. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Sibiu) 128 lap cu fig.,m 5200 + 85 pld.,

Eftimiu Corneliu: Egy elmélet, amely ámulatba ejtette a világot. A relativitás elmélete. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 72 lap cu fig., 2000 + 130 pld.,

Eftimiu Victor: Az erdő pávácskája. Fordította: Franyó Zoltán. Illusztrálta: V. Stürmer. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 104 lap cu ilustr., 6500 + 120 pld.,

Az egészség és a nő szépsége. Bukarest: A Román Népöztársaság Országos Nőtanácsa, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Informaţia) 13 lap,

Egészségtan. Tankönyv a VII. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) 184 lap cu fig. şi portr., 20600 + 85 pld.,

Andrič Ivo: Híd a Drinán. Regény. Fordította: Csukás Zoltán. A borító Szathmáry Sándor munkája. (Horizont könyvek). Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 408 lap, 8000 + 100 + 10 pld.,

Endre Károly: Versek. A bevezetőt írta: Méliusz József. (Romániai Magyar Írók). Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) XXXVIII + 369 + 1 f. portr., 800 + 100 + 10 pld.,

Expoziţia de arte plastice în cinstea "Celei de a XX-a aniversări de la eliberarea patriei" - Képzőművészeti Kiállítás hazánk felszabadulásának XX. évfordulja tiszteletére. Összeállítoitta Simó György. Marosvásárhely: Uniunea Artiştilor Plastici din RPR. Filiala Tîrgu-Mureş, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 24 lap + 20 f. pl.,

Expoziţia de grafică Paul Erdős maestru emerit al Artei - Laureat al Premiului de Stat. Bucureşti: , 1965, 10 lap nenum.,

Expoziţie de pictură şi grafică, Kórodi Eugen. Catalog. Cuvînt înainte de François Pamfil. Oradea: , 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 12 lap cu ilustr. şi graf.,

Expoziţie de pictură Szécsi András. / Catalog - Katalógus /. Uniunea artiştilor plastici. Filiala Tîrgu-Mureş. Tîrgu-Mureş: Marosvásárhelyi Képzőművészek Szövetsége., 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 7 lap nenum. cu ilustr.,

Expoziţie Nagy Imre. Hely és év nélkül. : , 1965, 4 számozatlan lap képpel,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék