Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1963: 462 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 451-462

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Abager Basilius - Savin Emilia: Német nyelv. Tankönyv a VII. osztály számára. Magyar tannyelvű iskolák számára. Átdolgozta: Rátzné Zeitler Anna. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Banat) 220 lap, 10000 + 120 pld.,

Alcalay Valeria - Rappaport-Axelrad Edith - Vîlceanu Olimpia: Angol nyelv. Tankönyv a X. osztály számára. Magyar tannyelvű iskolák számára. Átdolgozta: Kristóf Sarolta. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2.) 180 l, 400 + 12 pld.,

Csehov Anton Pavlovics: Sirály. Színjáték négy felvonásban. Fordította: Makai Imre. Az utószót Domokos Géza írta. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 112 lap, 2000 + 130 pld.,

Csicskov Vaszilij: A kis Pepe. Fordította: Marton Lili. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 103 lap, 5000 + 140 pld.,

Csokonai Vitéz Mihály: Válogatott munkái. A kötetet összeállította és az előszót írta: Szendrei Júlia. (Tanulók könyvtára). Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 263 lap, 6000 + 140 pld.,

Dános Miklós: Kettős vetítés. Grivicai krónika. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 91 lap, 2000 + 80 + 1000 + 70 pld.,

Darvas József: Istoria unei familii de ţărani. (Egy parasztcsalád története). În româneşte de Emil Giurgiucă. Prefaţă: Kovács György. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 260 lap, 5160 pld.,

Deák Ferenc: Drept civil. Teoria contractelor speciale. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 315 lap, 2500 + 120 pld.,

Demetrius Lucia: Vásári történet. Színmű egy felvonásban. Fordította: Molnár Tibor. Brassó: Népi Alkotások Tartományi Háza, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Braşov) 48 lap, 1000 pld.,

Derkovits Gyula: Expoziţie de pictură şi grafică. Catalog. Prefaţă: Oelmacher Anna. Bucureşti: Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, 1963, (Combinatul Poligrafic, Fondului Plastic) 24 lap, sztlan cu ilustr.,

Dezső Ervin: Több fényt. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 195 lap, 2140 pld.,

Diaconu Ion - Popa Teodora: Francia nyelv. Tankönyv a X. osztály számára. A román tankönyv alapján átdolgozta Gampe József. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 204 lap, 2600 + 120 pld.,

Ali-Baba és a negyven rabló. Méhes György feldolgozása. Illusztrálta: Roni Noël. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 60 l, 15140 pld.,

Diaconu Ion - Vicol Ion: Francia nyelv. Tankönyv a XI. osztály számára (II. évfolyam). A román tankönyv alapján átdolgozta Gampe József. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 196 lap cu ilustr., 2500 + 120 pld.,

Dimény István: Köznapi élmény. Karcolatok, szatírák, tárcák. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 216 lap, 2500 + 80 + 500 pld.,

Dinculeanu Nicolae - Radu Eugen: A matematikai analízis elemei. Tankönyv a XI. reálszakos osztály számára. Fordította: Balázs Márton. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 307 lap cu fig., 2600 + 145 pld.,

Dobrogeanu-Gherea Constantin: Kritikai tanulmányok. Fordította, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Csehi Gyula. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1963, 632 lap, 500 + 80 + 500 + 60 pld.,

Dragomirescu Ion - Lascu N.: Az ókor története. Tankönyv a VIII. osztály számára. A rajzokat Bedivan Petre készítette. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 252 lap, 4500 + 120 pld.,

Dudnicov Liubov - Grama Dumitru: Orosz nyelv. Tankönyv a VI. osztály számára. A román tankönyv alapján átdolgozta Lukács László és Székely Ferenc. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2) 196 lap, 2550 + 120 pld.,

A Duna-delta. Az előszót és a képszövegeket Fănuş Neagu írta. (Romániai városok és tájak). Bukarest: Meridiane Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 4.) 11 lap, 2584 - 73.359/

Eminescu Mihai: Könnycsepp királyfi. Fordította: Nagy Géza. Illusztrálta: Marcela Codrescu. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 4.) 32 lap, 10120 pld.,

Erdős Paul: Album. Baia Mare. Catalog. Prezentare de Vida Géza. Cluj: , 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Baia Mare) 16 lap sztlan.,

Eroilor Ceferişti. Muzica Teger Eugen. Versurile Meiţoiu. : , 1963,

Állattenyésztés. I. évfolyam. 2, kiadás. Szerkesztette: Furtunescu, Al. (Mezőgazdasági Főtanács. Hároméves mezőgazdasági-állattenyésztési tanfolyam.). Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 515 l, 5000 + 70 pld.,

Az ésszerű táplálkozás a család egészségvédelmének fontos tényezője. Előadás városi és falusi nők számára. Bukarest: A Román Népköztársaság Országos Nőtanácsa, 1963, (Atel. Grafice nr. 4) 15 lap,

Esti párttanfolyamok hallgatói részére. I. év, városi és falusi tanfolyam. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 279 lap,

Everac Paul: Furulyaszó. Színmű egy felvonásban. Fordította: Krausz Imre. Temesvár: , 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Banat) 24 lap,

Expoziţie de păsări şi animale mici. Catalogul expoziţiei. Text în limbile română şi maghiară. Tg.-Mureş: , 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 32 lap,

Exposition d'art graphique contemporaine. République Populaire Roumaine Ankara 193 (Catalogue de l'Exposition d'art graphique contemporaine)- Vasile Dobrian-Paul Erdős-Puia H. Masichielevici-Traian Vasai-Ghibu Mihail-Gh. Boţan. Sibiu: , 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Sibiu) 28 lap cu fig.,

Az 1962-es év tapasztalatai a magas kukoricatermés elérése terén Ludas rajonban. Marosvásárhely: Magyar Autonóm Tartomány Pártbizottsága, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 16 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék