Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1961: 454 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 451-454

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm





 


Abager Basilius: Német nyelv. Tankönyv a VIII. osztály számára. Átdolgozta: Sinka Zoltán. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Sibiu) 167 lap cu ilustr., portr. şi n. muz., 2500 + 145 pld.,

Az állandóan fejlődő tolvádiai "Solidaritatea" kollektív gazdaság. N. D. F. Temesvár: Bánát Tartomány Tanácsa , 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Timişoara) 16 lap cu ilustr. şi graf.,

Domokos Géza: A nyegyedik emlék. Feljegyzések Békásról. A rajz Tóth László munkája. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 108 lap cu ilustr., 2500 + 80 + 500 + 80 pld.,

Dragomirescu Ion - Lascu N.: Az ókor története. Tankönyv a VIII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 247 lap cu ilustr., portr. Şi h., 4700 + 145 pld.,

Drăgănescu C.: A tenyészkiválasztás és a párosítás jelentősége az állattenyésztésben. Fordította: Nagy Miklós. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 96 lap cu ilustr., 2000 + 90 pld.,

Drăgănescu Mihai: Munkában az elektronok. Fordította: Orbán Béla. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 363 lap cu fig., 1500 + 125 pld.,

Dudnicov Liubov - Grama Dumitru: Orosz nyelv. Tankönyv a VIII. osztály számára. Átdolgozta: Lukász László. Illusztraţii: Nichi Popescu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 159 lap cu ilustr., 21000 + 145 pld.,

Dudnicov Liubov - Grama Dumitru: Orosz nyelv. Tankönyv a VII. osztály számára. Átdolgozta: Lukász László. Illusztraţii: Nichi Popescu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 159 lap cu ilustr., 25000 + 145 pld.,

Dumitrescu Gh.: Algebra. Tankönyv a VIII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 352 lap cu fig., 7000 + 145 pld.,

Dumitrescu Gh.: Algebra. Tankönyv a IX. osztály számára. Fordította: Benedek Klára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 332 lap cu fig., 2200 + 145 pld.,

Egy évi eredményes munka. 1959-1960. Bukarest: A Központi statisztikai Igazgatóság közleménye a Román Népköztársaság 1960 évi állami tervének teljesítéséről, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 20 lap + 6 f. graf.,

Egyre több közszükségleti cikket a dolgozóknak a Maros-Magyar Tartományban. Marosvásárhely: , 1961, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2 .) 18 lap cu fot.,

Állattenyésztési gyakorlati tanácsok. Fordította: Földvári Zsuzsa. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 88 lap, 1500 + 70 pld.,

Első szavazatunk. Kolozsvár: A Népi Demokrácia frontjának Kolozsvár Tartományi Tanácsa, 1961, 10 lap cu fot.,

Eminescu Mihai: Költemények. Válogatta és az előszót írta: Kakassy Endre. (Tanulók Könyvtára). Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 268 lap cu portr., 7140 pld.,

Eminescu Mihai: Poezii - Költemények. Kétnyelvű kiadás. Fordította: Franyó Zoltán. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 412 lap, 3500 + 80 + 3000 +100 pld.,

Enache Şt. - Oprea A.: A forgácsolószerszámok élezése. Bukarest: Technikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Timişoara) 256 lap cu fig., 1500 + 110 pld.,

Erdei házikó. Orosz népmesék. Fordította: Kerekes György. Illusztrálta: F. Dragonovici. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 72 lap cu ilustr., 8140 pld.,

Erdős László: Sisif. În româneşte de Vasile Micu. Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 269 lap, 10145 pld.,

Esti párttanfolyamok hallgtói részére. I. év városi és falusi tanfolyam. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 483 lap cu graf., 6100 pld.,

Esti párttanfolyamok hallgatói részére II. év. Falusi tanfolyam. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 519 lap cu graf., 2700 pld.,

Esti párttanfolyamok hallgatói részére II. év. Falusi tanfolyam. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 368 lap cu graf.,

Esti párttanfolyamok hallgatói részére II. év. Falusi tanfolyam. IMSz politikai körök részére. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 16 lap, 1100 pld.,

Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk törénete. Tankönyv a IV. osztály számára. Ilustraţii: Nichi Popescu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 192 lap cu ilustr., portr. şi h., 31000 + 145 pld.,

Esti párttanfolyamok hallgatói részére II. év. Falusi tanfolyam. IMSz politikai körök részére. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 92 lap, 2000 pld.,

Falvak Filmesztiválja. 1 decembrie 1961-1 marie 1962. : , 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 10 lap cu fotogr.,

Fehér Klára: Măria-sa... Bărbatul... Comedie în 3 acte, 9 tablouri. Traducere din limba maghiară de Maria Coroian şi Magda Cadar. Bucureşti: , 1961, (Lit. Şi Tipografia. Învăţătorului) 86 lap,

Fejlődő állattenyésztés a harasztosi kollektív-gazdaságban. Kolozsvár: A RM Kolozsvár Tartományi Bizottsága propaganda és agitációs osztálya, 1961, 10 lap cu foto,

Fartunatov G. H. - Petrovszkij A. V.: Lélektan. Tankönyv a XI. osztály számára. Fordította: Zörgő Benjámin és Czitrom János. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 160 lap cu fig., 4000 + 145 pld.,

Feyné Kiskós Mária - Halászné Mózes Margit - Szabóné Kiss Margit: Olvasókönyv a süketnéma iskolák VII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 144 lap cu ilustr. Şi portr., 2000 + 145 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék