Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1960: 392 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-392

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Ádám Zsigmond - Balázs János - Balázs László: Helyesen románul. Nyeltvani ismertek, gyakorlatok. Az előszót írta: Emil Petrovici. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 328 lap, 4000 + 100 + 4000 + 35 pld.

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és jelenkor története. Tankönyv a X. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, 348 lap, cu ilustr.

Gheorghiu-Dej Gheorghe: Előadói beszéd a RMP KB plenáris ülésén 1960. október 31-november 1. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 40 lap, 18100 pld.,

Gheorghiu-Dej Gheorghe: Előadói beszéd a RMP KB 1959 december 3-5-i plenáris ülésén. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică13 Decembrie 1918, Bucureşti) 39 lap, 11650 pld.,

Gheorghiu-Dej Gheorghe: A RMP KB jelentése párt tevékenységéről a II. és III. pártkongresszus közötti időszakban, az 1960-1965. évi népgazdaság-fejlesztési tervről és a 15 éves távlati gazdasági tervvázlatról. 1960. június 20. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică13 Decembrie 1918, Bucureşti) 128 lap, 25100 pld.,

Giurcăneanu C. - Roşca Ion: Fizikai földrajz. Tankönyv a VIII. osztály számára. Románból fordította: Vallasek Gyula. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 216 lap cu fig. şi h. + 2 f. H., 5000 pld.,

Gorkij Maxim: Éjjeli menedékhely. Fordította: Gábor Andor. Utószó: Domokos Géza. A borítólapt Deák Ferenc rajzolta. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 139 lap, 1500 + 120 pld.,

Golfiţescu Constantin - Goldhamer Norbert - Negocioiu Aurel: Politikai gazdaságtan. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: Tóth József. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 311 lap cu portr., graf. Şi h., 6000 + 145 pld.,

Greavu Emilia - Finţescu Iuliana: Oradea tartomány földrajza. Tankönyv a III. osztály számára. Románból fordította: Árkosi József. Nagyvárad: Kiadja a Tartományi Néptanács, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 100 lap cu ilustr., portr. Şi h. + 3 f. H.

Grigore I. - Stoicescu S.: A naposcsibe és a tojástermelés megszervezése az állami és kollektív gazdaságban. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 102 cu fig. Şi fot., 1700 + 100 pld.,

Guttman Mihály - Péter Loránd: Énekeskönyv. Tankönyv a VI. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 112 lap cu fig. Şi n. Muz., 20200 pld.,

Takács Mihály - G. Takács Gabriella: Énekeskönyv. Tankönyv az V. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 120 cu ilustr. Şi n. Muz., 21000 pld.,

Ambrus Mária - Péterfy Emilia: Limba română. Manual pentru clasa a I. Şcolile cu limba de predare maghiară. Bucureşti: Editura de Stat didactică şi pedagogică, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 84 lap, cu tab. colorate,

Gyemjan Bednij: Válogatott versek. Fordította: Kőműves Géza. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 257 lap, 600 + 90 pld.,

Gyurkó István: A halak élete. A rajzokat Tóth István készítette. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 264 lap, cu fig., 2000 + 100 pld.,

Halászné Mózes Margit - Simon Károly: Olvasókönyv a magyar tannyelvű süketnéma iskolák IV. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 143 lap cu fig., 500 pld.,

Hangea N. - Stănescu N.: Fizika. Tankönyv a VIII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 280 lap cu fig., 4000 pld.,

3500 liter tejért takarmányozott tehenenként. Timişoara: , 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Timişoara) 40 la cu ilustr. Şi portr.,

Harc a babona ellen. Ajánló bibliográfia. Bukarest: Az Román NépköztársaságK Állami Központi Könyvtára, 1960, (Atel. de Tipografia. BC de stat RPR) 32 lap

Hauff Wilhelm: Mesék. A bevezetést Székely Erzsébet írta. A belső rajzokat V. Stürmer munkái. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2) 328 lap + 14 f. ilustr., 5100 pld.,

Hazánk dolgozói szocialista öntudatának kialakítása és továbbfejlesztése. A nőtömegek kutlúrális színvonalának emelése. II. lecke városi és falusi tanfolyamok részére. Bukarest: Kiadja a Román Népköztársaság Országos Nőtanácsa, 1960, (Atel. Grafice nr. 4) 16 lap,

Hazánk szocialista iparosításában elért eredmények. VI. lecke városi és falusi tanfolyamok részére. Bukarest: Kiadja a Román Népköztársaság Országos Nőtanácsa, 1960, (Atel. Grafice nr. 4) 16 lap,

Hogyan szóljon az agitátor a tömegekhez. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 64 lap, 1100 pld.,

Angelescu I. - Mazilu N.: Fizika. Mechanika és hőtan. Tankönyv a VI. osztály számára. Átdolgozta: Virgil Atanasiu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 224 lap cu fig., 14000

Hogyan érhetünk el öntözés segélyével bőséges és biztos termést. Előadás kultúrotthonok részére. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1960, (Tipografia, Învăţătorului) 16 lap, Lit. Şi

Holan Adrian: Afrika - ébredő világ. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 307 lap cu ilustr. Şi h., 1500 + 160 pld.,

Hollinger A.: Algebra. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Balázs Márton. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 220 lap cu fig., 15000 pld.,

Hollinger A.: Mértan. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Kiss Ernő. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 212 lap cu fig., 10000 pld.,

Hollinger A.: Mértan. Tankönyv a VII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 188 lap cu fig., 14000 pld.,

Horváth Imre: Hősök hitével. Összegyűjtött versek, 1932-1959. Az utószót Csehi Gyula írta. Horváth Imre arcképét Miklóssy Gábor rajzolta. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 288 lap + 1 f. portr., 80 + 130 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék