Újvári Mária
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

1980: 415 tétel  

Abager Basilius - Ştefănescu Livia: Német nyelv. Tankönyv a IX. osztály számára. (I. tanulmányi év). Átdolgozta: Nagy Éva. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 155 p., 20 RON

Az Államtanács 215/1977 számú törvényerejű rendelet. A dolgozó személyzet besorolásáról az I-II. ill. III. munkacsoportban. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980,, 4 RON

Cope Jack: A hajnal kétszer jön. Regény. Fordította: Balabán Péter. (L). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 344 p., 25000 pld., 5 RON

Cosma Ileana - Petrescu Olga: Kémia. Tankönyv a IX. osztály számára. Fordította: Mánok Ferenc, Vargha Jen, Várhelyi Csaba. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 183 p., 20 RON

Costin Cornelia - Fătu Sanda: Kémia. Tankönyv a XI. osztály számára. Fordította: dr. Zsakó János, dr. Vásrhelyi Csaba és dr. Muzsnyai Csaba-. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 208 p., 20 RON

Crăciun Ilie - Hasci Zoltán - Stan Constantin: Operaţii şi utilaje în industria chimică. Manual pentru licee de chimie industrială. Meseria operator în industria chimică. Clasa a 6-a. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 132 p., 20 RON

Crăciunel Ioan - Spircu Tiberiu: Matematika. Algebra. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Szabó Bertalan, Vízi Imre, Vízi Menyhért. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 160 p., 20 RON

Crichton Michael: Az androméda-törzs. Fordította: Bars Sándor. Feszt László rajzaival. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 240 p., 30000 pld., 5 RON

Crînguleanu Ion: Pionír vagyok szocialista hazámban. Fordította: Rácz Aladár. (ÁBÉCÉ sorozat). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1980, 16 p., 10 RON

Cruţu Gheorghe - Pîrvulescu Virgil - Toacşe Gheorghe - Székely Iuliu: Dispozitive şi circuite electronice. Curs. Volumul 1-2. Braşov: , 1980, 2 volume multigr. Cu fig. Şi tab. 407 p., 0 RON

Cuculescu Ion - Ottescu Constantin: Matematika. Mértan. A VII. osztály számára. Fordította: Lázár Irén, Kürthy Katalin, dr. Orbán Béla. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 148 p., 20 RON

Cudalbu Elena - Benedek Angela: Zăcăminte de sbustanţe minerale utile. Manual pentru liceele industriale cu profil de mine, petrol, geologie. Meseriile: miner, preprarator cărbune şi minereuri, operator lucrători geologice. Clasa a XI-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 120 p. + 5 f. Pl., 20 RON

Az Államtanács 246/1977 számú törvényerejű rendelete. Az állami családi pótlékról. 3. kiadás. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980, 16 p., 4 RON

Culegere de texte de specialitate de limba română pentru anii I-II. Colectivul de redactare: Leahu, Lidia-Semesonova, Galica-Elisabeta, Révai. Timişoara: Lito IMT, 1980, 232 p., multigr., 120 RON

Csedő K. - Fáyi J. - Giurgiu M.: Plantele medicinale şi condimentare din judeţul Harghita. - Harghita megye gyógy- és fűszernövényei. Sub redacţia - Szerkesztette: dr. K. Csedő. Tg.-Mureş: , 1980, 712 p. + 8 f. Pl. + 2 f. Hartă, 0 RON

Cseke Gábor: Ellenállás. Versek. A borító Pusztai Péter munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 96 p., 2170 pld., 5 RON

Cseke Gábor: Érzelmes levelek. Fedőlap: Feleki Károly. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1980, 174 p., 39 RON

Csetri Elek - Imreh István: Erdély változó társadalma 1967-1821. A grafikonokat Farkas György készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 140 p., 13000 pld., 5 RON

Csíki László: Bunicul vîndut. Nuvele. Traducere de Paul Drumru. Prefaţă de Mircea Ciobanu. Bucureşti: Editura Kriterion, 1980, 223 p., 6000 pld., 5 RON

Csire Gabriella: Álomhajó. Novellák, karcolatok. A fedőlapot rajzolta: Balogh Lajos. (Beszélő tükör). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1980, 224 p., 10 RON

Csöregi László - Pálfalvi Piroska: Magyar nyelv. A süketek iskolája V. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, (Multilpl. Tipografia Universităţii Bucureşti) 181 p.,, 20 RON

Czibula Róbert - Florea Alexandru: Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor miniere. Partea mecanică. Curs pentru subingineri. Facultatea de maşini şi instalaţii miniere. Petroşani: Institutul de Mine, 1980, (Litografia Institutului de Mine) 379 p.,, 71 RON

Dabija Alex. - Sanielevici Emil - Ionel Aglaie: Növénytan. Tankönyv az V. osztály számára. Fordította: Kiss Éva. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 168 p., 20 RON

Az Államtanács 466/1979 számú törvényerejű rendelet. A mérgező termékek és anyagok rendelkezéséről. Közzétette a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlöny I részének 1980 január 3-i számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980, 24 p., 4 RON

Dávid Gyula - Láng Gusztáv - Szász János: Magyar irodalom. Tankönyv a X. osztály számára. A XX. század magyar irodalma. Romániai magyar irodalom. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 300 p., 20 RON

Deák Tamás: Káprázat és figyelem. Újabb esszék. A borítólap Deák Ferenc munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 280 p., 3880 pld., 5 RON

Deák Tamás: Újabb hallatlan történetek. Borítólap: Deák Ferenc. Bukarest: Albatrosz Könyvkiadó, 1980, 248 p., 14 RON

Deák Tamás: Un celibatar în lumea largă. Traducere de Alice Vidor şi Mihai Nadin. Bucureşti: Editura Kriterion, 1980, 246 p., 34300 pld., 5 RON

Defoe Daniel: A londoni pestis. Fordította: Vámosi Pál. Válogatta és a bevezetőt írta: Jánosházy György. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 296 p., 25000 pld., 5 RON

Dehel Gábor: Öngól. Bűnügyi játék egy lélektani lehetőséggel. Borítólap: Árkossy István. Bukarest: Albatrosz Könyvkiadó, 1980, 151 p., 14 RON


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék