Újvári Mária
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

1978: 474 tétel  

Abager Basilius: Német nyelv. Tankönyv a IX. osztály számára. (I. tanulmányi év). A magyar tannyelvű iskolák számára átdolgozta: Boér Richárd. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 208 p., 20 RON

Az Államtanács 468/1977 számú törvényerejű rendelete az autófuvarozás szervezéséről és lebonyolításáról. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 32 p., 4 RON

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a szocialista kereskedelem dolgozóinak országos tanácskozásán 1978 június 28. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, 24 p., 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Előadói beszéd a központi párt- és állami aktíva ülésén. 1978 augusztus 3. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, 64 p., 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Előadói beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága, a Szocialista Egységfront Országos Tanácsa és a Nagy Nemzetgyűlés együttes ünnepi ülésszakán az egységes román nemzeti állam megalalkulásának 60. évfordulóján. 1978 december 1. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, 64 p., 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Románia a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építése útján. Jelentések, beszédek, interjúk. 14 kötet. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, 780 p., 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Románia a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építése útján. Jelentések, beszédek, interjúk. 15 kötet. 1977 szeptember-1978 március. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, (Intreprinderea Poligrafică) 667 p.,, 1 RON

Ceauşescu Nicolae: Románia a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építése útján. Jelentések, beszédek, interjúk. 16 kötet. 1978 április-augusztus. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1978, 607 p. + 1 f., 1 RON

Cîntece patriotice şi revoluţionare. Kétnyelvű szöveggel. Bucureşti: Editura Muzicală, 1978, 204 p., 19000 pld., 12 RON

Cojan Corina: Angol nyelv. Tankönyv a XII. osztály számára. (IV. tanulmányi év). A magyar nyelvű iskolák számára átdolgozta: Oláh Boróka. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 163 p., 20 RON

Cosma Ileana - Petrescu Olga: Kémia. Tankönyv a XI. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 188 p. + 1 f. tab., 20 RON

Conseanu Const. - Vida Mihai: Turnarea în forme ceramice. Bucureşti: Editura Tehnică, 1978, 268 p., 64 RON

Az Államtanács 290/1977 számú törvényerejű rendelete az építmények és berendezések tervezésénél és megvalósításánál alkalmazandó általános tűzvédelmi szabályok jóváhagyásáról. Az építmények és berendezések tervezésénél és megvalósításánál alkalmazandó általános tűzvédelmi szabályok. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 31 p., 4 RON

Costin Cornelia - Fătu Sanda - Toescu Adina: Kémia. Tankönyv a XI. osztály számára. Fordította: dr. Zsakó János, dr. Várhelyi Csaba, Muzsnai Csaba, Fitori Péter. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 228 p., 20 RON

Curs de filozofie pentru ingineri. Colectivul de coordonare, lector dr. Ilona Bîrzescu, lector Şt. Csikos, lector Traian Sencu. Disciplina de filozofie. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1978, 374 p., 15 RON

Csedő Károly - Horváth Tibor - Ajtay Mihály: Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás. Marosvásárhely: , 1978, 165 p. + 5 f. pl., 0 RON

Csehi Gyula: Clio şi Caliope. Studii de istoria literaturii. Traducere de Livia Bacâru. Prefaţă de Nicolae Balotă. Bucureşti: Editura Kriterion, 1978, 530 p., 1100 pld., 5 RON

Csíky Boldizsár: Négy vázlat vonósokra. Kétnyelvű szöveggel. Partitura. Bucureşti: Editura Muzicală, 1978, 16 p., 265 pld., 12 RON

Csire Gabriella - Csire József: Bűvös dalok. Mesélő hangszerek. Elbeszélések. Bukarest: Albatros könyvkiadó, 1978, 152 p., 4400 pld., 14 RON

Czegő Zoltán: Ezen a parton. Versek. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 68 p., 2300 pld., 5 RON

Dali Sándor: Mindeki viselkedik. Publicisztika. Bukarest: Albatros könyvkiadó, 1978, 108 p., 12600 pld., 14 RON

Dáné Tibor: A varázsvessző lovagja. Regény. A fedőlapot és az illusztrációkat Árkossy István készítette. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1978, 284 p., 10000 + 5000 pld., 39 RON

Dávid Gyula - Marosi Péter - Szász János: A romániai magyar irodalom története. Tankönyv a XII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 372 p., 20 RON

Az Államtanács 346/1977 számú törvényerejű rendelete a mezőgazdasági szövetkezeti szervezetek alapszabályainak jóváhagyásáról. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1978, 72 p., 4 RON

Deák Tamás: Don Juan. Regény. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 164 p., 15500 pld., 5 RON

Deák Tamás: Memoriile unui celibatar. Traducere de Alice Vidor şi Mihai Nadin. Prefaţă de Edgar Papu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 368 p., 26000 pld., 5 RON

Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda (1592-1602). / Után nyomás /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 164 p., 10100 pld., 5 RON

Déry Tibor: A befejezetlen mondat 1-2. Regény. Az utószót írta. Ágoston Vilmos. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 984 p., 31600 pld., 5 RON

Diaconu Ion - Măglaşu Aurelia-Mia: Francia nyelv. Tankönyv a líceumok IX. osztály számára. (I. tanulmányi év). Átdolgozta: Nagy Ernő. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 192 p., 20 RON

Diaconu Petre - Varga Paul - Vasiu V.: Fitotehnie. Manual pentru liceeele argoindustriale. Profil agricol. Meseria: agronom-mecanizator. Clasa a XII-a. Ediţia a 4-a. Bucureşti: Editura Ceres, 1978, 256 p., 37 RON


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék